В Україні почали діяти нові правила з безпеки продовольства

223

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило нову форму протоколу про правопорушення у сфері безпеки та окремих показників якості харчових продуктів, який вступив в силу 20 жовтня. До правопорушень у цій сфері належить: недотримання вимог законодавства щодо безпеки і окремих показниках якості харчових продуктів щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу або виробництво, зберігання харчових продуктів на незареєстрованих потужностях. Згідно наказу Мінагропроду протокол складається у двох примірниках. Один примірник протоколу вручається оператору ринку або уповноваженій ним особі, другий – зберігається у компетентного органу. У разі відмови оператора ринку або уповноваженої ним особи від отримання примірника протоколу останній повинен бути спрямований оператору ринку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.