Вплив регулятора росту «Сизам-Нано» і регулятора росту «Грейнактив-С» на продуктивність кукурудзи та соняшнику в умовах зрошення на півдні України

334

Резервом підвищення врожайності та покращення якості сільськогосподарської продукції за інтенсивними технологіями є регулятори росту рослин, які прискорюють ріст і розвиток рослин, підвищують їх стійкість до дії високих температур і посухи.

Останнім часом на стадію практичного застосування у сільському господарстві вийшли препарати третього покоління, гектарні норми яких обчислюються міліграмами. Вони дають можливість отримати істотне зростання продуктивності товарної продукції і економічної ефективності їх застосування з одночасним зменшенням екологічного тиску на довкілля.

Саме до цієї групи належить «Сизам-Нано» – інноваційний стимулятор росту рослин із комплексом мікроелементів. Це препарат системної дії для передпосівної обробки насіння і рослин, які вегетують: підвищує польову схожість насіння та енергію проростання, активує ріст і розвиток кореневої системи рослин і корисної мікрофлори ґрунту, підвищує стійкість до стресових факторів, шкідливих організмів, розкриває потенціал власної імунної системи рослин, дозволяє на 25-30% зменшити внесення добрив, позитивно впливає на показники якості продукції. «Сизам-Нано» зручний і безпечний у використанні, не токсичний, добре сумісний із засобами захисту рослин, екологічно безпечний.

«Грейнактів-С» – новий вітчизняний стимулятор росту рослин, синтетичний препарат системної дії для передпосівної обробки насіння і рослин, які вегетують. Активує ріст і розвиток рослин і азотфіксуючих бактерій у ґрунті, підвищує стійкість до стресових факторів, шкідливих організмів, розкриває потенціал власної імунної системи рослин, дозволяє на 20-25% зменшити внесення азотних добрив, позитивно впливає на показники якості продукції. Він зручний і безпечний у використанні, не токсичний, добре сумісний з іншими агрохімікатами, екологічно безпечний.

Діюча речовина препарату – водорозчинна біологічно-активна органічна сполука, структура якої близька до структури білкової речовини, що містить велику кількість атомів азоту.

Фізіологічний ефект від використання регуляторів росту і мікродобрив полягає у покращенні процесів життєдіяльності, а саме у кращому поглинанні живильних речовин, та покращенні процесів фотосинтезу, що сприяє підвищенню врожайності і дає можливість рослині максимально використовувати свій потенціал.

Урожайність будь-якої сільськогосподарської культури залежить від багатьох факторів, які впливають на ріст і розвиток рослин. У кожному регіоні господарювання вони відрізняються. На Півдні України домінуючим фактором є наявність вологи у ґрунті. Досягти стійких і високих рівнів урожайності агрокультур у цій зоні можна тільки в умовах зрошення, тому польові дослідження у 2015 р. проводилися на зрошуваних масивах науково-дослідного Інституту зрошуваного землеробства НААН України.

Дослідження з кукурудзою проводились 4 рази на ділянках, закладених методом рендомізації.

Фактор А – районовані в Україні різні за швидкістю дозрівання гібриди кукурудзи ФАО 190-430:

1. Тендра – ФАО (190), ранньостиглий;

2. Скадовський – ФАО (280), середньоранній;

3. Історія Херсону – ФАО (380), середньостиглий;

4. Арабат – ФАО (430), середньостиглий.

Фактор В – обробка регуляторами росту і сечовиною:

1. Контроль (без обробки);

2. «Сизам-Нано» обробка насіння + обприскування у фазі 7-8 листків;

3. «Сизам-Нано» обробка насіння + обприскування у фазі 7-8 листків «Грейнактив-С»;

4. «Сизам-Нано» обробка насіння + обприскування у фазі 7-8 листків «Грейнактив-С» із сечовиною.

Згідно зі схемою досліду, перед висівом насіння кукурудзи обробляли регулятором росту «Сизам-Нано». У період вегетації у фазі 7-8 листків проводили позакореневе обприскування рослин розчином регулятора росту «Сизам-Нано», «Грейнактив-С» і сечовиною 4-відсотковою.

Дієвими заходами впливу на рівень зернової і кормової продуктивності гібридів кукурудзи є не тільки застосування зрошення, мінеральних і органічних добрив, а й мікроелементів у вигляді комплексних мікродобрив і речовин, що стимулюють ріст.

Застосування стимуляторів росту рослин у дослідженнях 2015 р. на посівах кукурудзи позитивно вплинуло на ріст і розвиток рослин і, як наслідок, на формування врожаю. Незалежно від швидкості дозрівання гібридів, стимулятори росту збільшували врожайність кукурудзи на 0,43-1,12 т/га з приростом врожайності 4,22-9,10%. Це пояснюється тим, що рослини були повністю або частково забезпечені необхідними мікроелементами і речовинами, що стимулюють ріст, з їх розподіленням у період вегетації культури, особливо у критичні періоди розвитку рослин.

Урожайність зерна кукурудзи в умовах зрошення без обробки препаратами коливалася у залежності від швидкості дозрівання гібридів у межах 9,32-12,32 т/га.

Результати досліджень показали, що більшою стабільністю врожайності – як фактичної, так і потенційної – в умовах зрошення характеризуються гібриди середньостиглої та середньопізньої групи. Рівень падіння врожайності залежно від генотипу був мінімальним у досліджуваних гібридів з ФАО 380-430. Це свідчить про те, що середньостиглі та середньопізні гібриди кукурудзи в умовах зрошення за стабільністю прояву високої врожайності мають певні переваги над скоростиглими гібридами.

Найбільшу врожайність в умовах зрошення – 13,44 т/га – сформував середньопізній гібрид Арабат при комплексному застосуванні стимуляторів росту, обробці насіння «Сизам-Нано» і підживленні у фазі 7-8 листків кукурудзи «Грейнактив-С» із сечовиною. Це на 1,12 т/га більше контролю. Така ж закономірність спостерігається і в інших гібридів, прибавка врожаю від цієї обробки склала в середньому 0,64-1,12 т/га, у залежності від гібриду. Варто зазначити, що найбільш відчутна реакція від застосування стимуляторів росту в умовах зрошення, проявилася у середньоспілих і середньопізніх гібридів.

Згідно з даними таблиці, видно, що в усіх групах стиглості гібридів кукурудзи спостерігається тенденція приросту врожайності зерна, завдяки обробці стимуляторами росту «Сизам-Нано» і «Грейнактив-С».

Провівши оцінку впливу препаратів, можна зазначити, що комплексна дія стімуляторів росту «Сизам-Нано» і «Грейнактив-С» допомагає рослинам повністю реалізувати свій генетичний потенціал в даних умовах зони вирощування і сформувати максимальну врожайність зерна кукурудзи.

Дослідження зі соняшником проводились 4 рази на ділянках, закладених методом рендомізації. Висівали ранньоспілий гібрид Ясон.

Фактор А – обробка стимуляторами росту і сечовиною:

1. Контроль (без обробки);

2. «Сизам-Нано» обробка насіння + обприскування у фазі 4-5 пар листків;

3. «Сизам-Нано» обробка насіння + обприскування у фазі 4-5 пар листків «Грейнактив-С»;

4. «Сизам-Нано» обробка насіння + обприскування у фазі 4-5 пар листків «Грейнактив-С» з сечовиною;

Згідно зі схемою досліду, перед висівом насіння соняшника обробляли регулятором росту «Сизам-Нано». У період вегетації у фазі 4-5 пар листків культури проводили позакореневе обприскування рослин розчином регулятора росту «Сизам-Нано», «Грейнактив-С» і 4-відсотковою сечовиною.

Застосування стимуляторів росту рослин у дослідженнях 2015 року на посівах соняшнику збільшувало врожайність насіння на 0,38-0,72 т/га з надбавкою 17,43- 33,03%.

У середньому за варіантами застосування препаратів визначено, що при обробці насіння по вегетації препаратом «Сизам-Нано» отримано найменшу прибавку врожаю насіння – 0,38 т/га; на фоні обробки насіння «Сизам-Нано», обприскування рослин у фазі 4-5 пар листків препаратом «Грейнактив-С» істотно збільшувало врожайність у порівнянні з контролем на 0,51 т/га.

Найбільша врожайність – 2,90 т/га була отримана при дворазовому застосуванні стимуляторів росту: обробці насіння «Сизам-Нано» і позакореневого підживлення у фазі 4-5 пар листків соняшнику препаратом «Грейнактив-С» із додаванням розчину 4-відсоткової сечовини, що на 0,72 т/га або на 33,03% більше результату, отриманого на контролі.

О. О. Гож, науковий співробітник ІЗЗ НААНУ