Вирощування сої з інокулянтами

328

Яка відмінність препаратів компанії Агрітема, від конкурентних продуктів?

Компанія Агрітема постачає українським товаровиробникам тільки найякіснішу продукцію від світових виробників, яка використовується на мільйонах гектарів, в країнах, основних виробниках сої (Уругвай, Аргентина, Бразилія та інші).

Інокулянти Агрібактер®, РізоФікс®, мають у своєму складі два штами бактерій Bradyrhizobium elkanii (U 1301 та U 1302), адаптованих до підвищених температур, що особливо важливо в останні роки в Україні, та мають різний розвиток і ефективність в часі. Перший штам заселяє центральний корінь і починає процес азотфіксації з фази примордіальних листків (12-14 день від сходів). Другий штам заселяє периферійні корені та має пролонгований термін азотфіксації аж до закінчення наливання бобів. Завдяки подовженому терміну азотфіксації, рослина сої отримує більше азоту, відповідно, формує більший врожай.

БіоБуст Плюс® має у cвоєму складі, окрім азотфіксуючих бактерій Bradyrhizobium japonicum, рістстимулюючу, фосфоромобілізуючу Delftia acidovorans, яка до того ж виступає в ролі пробіотика коренів сої. Заселюючи кореневу систему, бактерія захищає корені від патогенних мікроорганізмів. Цей препарат особливо ефективний у регіонах з недостатнім зволоженням та на насіннєвих посівах.

БІОБУСТ®ПЛЮС (Ліквід) містить комбінацію бактерій Bradyrhizobium japonicum та Delftia acidovorance, що захищають корені від патогенних мікроорганізмів

Обробіток ґрунту під культивування сої

Під посіви сої в Україні переважно застосовують класичний обробіток ґрунту та поверхневий, як з оборотом пласта, так і без нього. Вибір технології перш за все залежить від ґрунтово-кліматичної зони (кількість опадів за вегетаційний період, механічний склад ґрунту), матеріально-технічної бази господарства, стану забур’яненості поля, попередника, особливостей сорту. Практикується також і нульова технологія вирощування цієї культури. Проте, варто зважати, що нульовий обробіток ґрунту слід застосовувати на легких та добре окультурених ґрунтах з низьким ступенем забур’янення. Будь-яка технологія повинна забезпечити максимальне вологозбереження, щільність ґрунту 1,10-1,25 г/см3, знищення бур’янів (особливо коренепаросткових), рівну поверхню поля, в результаті чого сходи будуть дружними, а втрати при збиранні – меншими.

Стартові добрива: чи обов’язкове їхнє внесення під посів сої

Потреба та норма внесення стартових добрив залежить від родючості ґрунту та від кількості внесених добрив під основний обробіток ґрунту з осені. Під час розрахунку норм внесення стартових добрив слід пам’ятати, що внесення азоту більше 25-30 кг/га затримує утворення бульбочок та знижує активність азотфіксації.

Доцільність додаткового підживлення сої азотними добривами за умов передпосівної інокуляції насіння

Якщо насіння сої оброблено якісним інокулянтом і висіяне у вологий ґрунт, то бульбочкові бактерії здатні фіксувати достатню для нормального розвитку рослин кількість атмосферного азоту. Проте, впродовж вегетації сої, необхідно проводити візуальний контроль за станом рослин та бульбочок. Якщо азотфіксація проходить активно, про що свідчить червоне забарвлення бульбочок при розтині, їх кількість не менше 5 шт./рослину, а забарвлення рослин насичено-зелене, то підживлення азотом проводити немає потреби. Тільки у випадку незадовільного стану бульбочок та жовтуватого відтінку у забарвленні рослин слід провести 1-2 підживлення азотом (N30-45) у фазу бутонізації чи у період цвітіння.

Необхідність повторної інокуляції, коли соя вирощується в коротко ротаційній сівозміні

Після розпаду бульбочок, клітини бульбочкових бактерій потрапляють у ґрунт, і незначна їх кількість виживає завдяки органічним речовинам, що перебувають у ґрунті. Але цієї кількості не достатньо для оптимальної азотфіксації наступного року. Природні ж штами ризобій, що мешкають у ґрунті, не є такими ефективними, як ті, що спеціально виведені для сучасних інокулянтів, тому не забезпечать достатньої фіксації азоту для нормального розвитку рослин сої. Для оптимального інфікування, на одну насінину повинно потрапити не менше ніж 100-500 тис. клітин корисних бульбочкових бактерій, інакше вони не зможуть домінувати над іншими. Тому, як показала практика, економічно вигідно проводити інокуляцію високо-вірулентними штамами бактерій Bradyrhizobium japonicum під час кожного посіву сої.

Доцільність застосовування мікроелементів на сої. Коли і як їх вносити

Мікроелементи надзвичайно важливі для росту та розвитку сої, оскільки їх наявність в доступній кількості є обов’язковою умовою інтенсивного засвоєння азоту з повітря бульбочковими бактеріями. Найважливішими з них є В, Мо, Со. На ринку України існує великий вибір мікродобрив, які спеціально розроблені для бобових культур і відрізняються лише відсотковим вмістом мікроелементів та формуляцією (сухі, або рідкі).

Мікроелементи у хелатній формі добре проникають через листкову поверхню, тому їх краще вносити позакоренево у фазі 6-7 листків та за 3-7 днів до початку цвітіння, а також при виявленні перших ознак їх дефіциту. Внесення потрібно проводити рано вранці або ввечері. Норма витрати робочого розчину повинна становити 250-300 л/га. Можливе сумісне їх внесення разом з пестицидами, але перед цим потрібно провести тест на сумісність. За результатами загальновідомих досліджень, внесення мікроелементів на тлі інокуляції підвищує врожайність сої на 0,2-0,26 ц/га.

Сумісність інокулянтів з пестицидами

Слід пам’ятати, що бульбочкові бактерії це живі організми і деякі пестициди можуть мати фітотоксичну дію на їх ефективність. Ступінь негативного впливу залежить перш за все від діючої речовини та штаму бактерій. У ході випробувань, проведених науково-дослідним центром ЛАХЕ І СІА С.А., було встановлено, що при правильному застосуванні інокулянти Агрібактер®, РізоФікс®, БіоБуст Плюс® сумісні з хімічними протруйниками Круїзер 350 FS, т.к.с. (тіаметоксам, 350 г/л), Максим XL, т.к.с. (флудиоксоніл, 25 г/л + металаксил-М, 10 г/л), Апрон XL, т.к.с. (металаксил – М, 350 г/л), Вітавакс 200 ФФ, т.к.с. (тирам 200г/л + карбоксин, 200г/л), Роял Фло, в.с.к. (тирам, 480 г/л), Февер, т.к.с.(протіоконазол, 300 г/л).

Ґрунтові гербіциди Харнес, к.е. (ацетохлор, 900 г/л), Півот, к.е. (імазетапір, 100 г/л) та Зенкор, з.п. (метрибузин, 700 г/кг) за умов застосування рекомендованих норм, істотного шкідливого впливу на штами ризобактерій, які використовуються в інокулянтах Агрібактер®, РізоФікс®, БіоБуст Плюс®, не мали.

Чи варто планувати внесення фунгіцидів по вегетації?

Особливо небезпечними є збудники хвороб на полях, де соя вирощується, як монокультура. Найпоширенішими хворобами, які завдають великої шкоди посівам та різко знижують урожайність вважаються бактеріоз, аскохітоз, антракноз та фузаріоз. На полях, де соя вирощується вперше у структурі сівозміни, планування внесення фунгіциду здійснюється виходячи з фітосанітарного стану культури попередника, інфекційного навантаження ґрунту, якості посівного матеріалу та прогнозів розвитку хвороб на наступний рік. З метою запобігання розвитку бактеріозу та кореневих гнилей рекомендовано протруювати посівний матеріал відповідними фунгіцидами. При виявленні ознак захворювання слід застосовувати двокомпонентні препарати, дозволені для використання в Україні, які містять у своєму складі діючі речовини контактної та системної дії.

Вплив ґрунтової вологи на ефективність азотфіксації бульбочковими бактеріями

Процес азотфіксації бульбочкових бактерій відбувається в симбіозі з рослиною. Нестача вологи, як і перезволоження ґрунту, впливають безпосередньо на рослину, а вже потім на бульбочки. Тобто, однією з причин зниження активності бульбочок за водного дефіциту є не пряма дія нестачі вологи, а зниження інтенсивності фотосинтезу в рослині за таких умов. Щодо умов перезволоження, то оскільки азотфіксуючі бактерії є аеробними, вони потребують кисень в достатній кількості. У результаті перезволоження знижується вміст кисню, що призводить до зниження азотфіксуючої активності бульбочок. Для розвитку бульбочкових бактерій оптимальна вологість 60-70% від повної вологоємкості ґрунту, мінімальна 16 %. При нижчій вологості бактерії не гинуть, а зберігаються у неактивному стані. За умов стабілізації оптимального водного режиму ґрунту відновлюється і активна азотфіксація бактерій.

Азотфіксація проходить активно, про що свідчить червоне забарвлення бульбочок на їхньому розтині

Економічна доцільність використання інокулянтів

Інокуляція насіння є не тільки екологічно безпечним, а й економічно вигідним технологічним прийомом у вирощуванні сої. Застосування ефективних стерильних інокулянтів, вартість яких становить 280 грн./га, дає змогу отримати прибавку до врожайності в середньому 150-300 кг/га. Шляхом проведення нескладних математичних розрахунків, враховуючи середню закупівельну ціну товарної сої в цьому році 8000 грн./т (7000-9000 грн./т), ми отримаємо в середньому 1200-2400 грн./га додаткових коштів від застосування інокулянтів на сої.

З якісним інокулянтом бульбочкові бактерії здатні фіксувати достатню для нормального розвитку рослин кількість атмосферного азоту

Також слід враховувати, що бульбочкові бактерії при оптимальних умовах в середньому фіксують до 160-200 кг/га атмосферного азоту, з якого 70-80 % соя витрачає на формування врожаю, а 35-55 кг залишається в ґрунті під наступну культуру. Вартість 1 кг азоту становить 25 грн (аміачна селітра, 34,4 % коштує 8500 грн/т). То до розрахунків наведених вище слід ще додати 875-1375 грн/га зекономлених коштів на азотних добривах в сівозміні. Отже, при застосуванні високоефективних інокулянтів можна отримати в середньому 2075-3775 грн/га прибутку. Тобто, на кожну вкладену в інокулянти гривню, отримаємо десять з половиною гривень прибутку.

Волинець П.К., агроном ТОВ Агрітема