Інноваційні мікродобрива «РОСТОК»® від ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

243

Віктор Ямковий, канд. с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу

Богдан Вокальчук, агроном-консультант, ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

Життя рослини – постійний обмін речовин, а також ланцюжок цілого ряду хімічних та фізіологічних процесів. Для нормального розвитку рослин упродовж всього вегетаційного періоду необхідні: оптимальна кількість макро- та мікроелементів, наявність вологи, світла, певні ґрунтово-кліматичні умови (структура ґрунту, рН, температура та вологість повітря тощо).

Варто пам’ятати, що рослина – живий організм, який впродовж свого розвитку піддається численним стресам, що мають прямий вплив на рівень метаболічних процесів, на зміну обігу речовин, перерозподіл і засвоєння поживних речовин, що в кінцевому результаті позначається на формуванні продуктивності рослин. До стрес-факторів, які дуже насторожують сільгоспвиробників останнім часом, можна віднести як низькі, так і високі температури повітря, як надлишок вологи, так і засуху, пестицидне навантаження на рослини тощо.

Відновлення нормального метаболізму клітин рослин після стресу є актуальним питанням при вирощуванні культурних рослин. Одним із агротехнічних заходів, який сприяє адаптації рослин до стресу є позакореневе підживлення рослин відповідними комплексними препаратами, які містять легкодоступні форми мікроелементів, гумінові речовини, амінокислоти. Такі комплекси оптимізують живлення рослин, стимулюють їх ріст і розвиток, сприяють підвищенню стресостійкості та продуктивності сільськогосподарських культур.

Мікроелементи у житті рослин відіграють дуже важливу роль як регулятори фізіологічних і біологічних функцій організму. Завдяки їхній фізіологічній активності вони активують і підсилюють захисні функції рослин. Нестача якого-небудь із них призводить до порушення обміну речовин, знижує стійкість рослин до несприятливих умов середовища, що незмінно призводить до виникнення хвороб, зниження врожайності та погіршення якості продукції.

Встановлено, що такі мікроелементи як мідь (Cu), цинк (Zn), марганець (Mn), кобальт (Co), молібден (Mo) позитивно впливають на посухостійкість рослин. Вони зберігають більш високий рівень синтезу білку і підвищують вміст аскорбінової кислоти, проліну, амідів і нуклеїнових кислот, виконуючих у рослині захисну функцію під час посухи і дії високих температур.

Ряд мікроелементів зменшують денну депресію фотосинтезу, посилюючи переміщення вуглеводів до репродуктивних органів зменшують шкідливий вплив посухи і високої температури навколишнього середовища. Вони знижують рівень транспірації у рослин в денні години і підвищують її у ранкові, підвищують вміст зв’язаної води та покращують властивості утримання води тканинами.

Гумінові речовини мають високі фізіологічно активні властивості; у невеликій кількості вони є стимуляторами росту і розвитку рослин, а в більшій – інгібіторами. Під впливом цих речовин підвищується проникність мікроелементів до клітинних мембран, що забезпечує покращення засвоєння їх рослиною із подальшим збільшенням активності багатьох ферментів, а це, у свою чергу, збільшує синтез білків і вуглеводів. Завдяки таким властивостям гумінових речовин підвищується засвоєння основних елементів живлення (N, P, K), збільшується вміст хлорофілу, покращується продуктивність фотосинтезу і транспірації.

Особливо важливу роль мають гумінові речовини у послабленні дії стрес-факторів на рослини. Застосовуючи їх комплексно з пестицидами, ми даємо можливість рослинам швидше відновитися у рості, позаяк гумінові речовини стимулюють біохімічні процеси у клітинах, активують ферментативну активність усіх клітин рослини та сприяють утворенню стимулюючих сполук самою рослиною. Як результат – зростання енергетики клітини, зміна фізико-хімічних властивостей протоплазми, інтенсифікація обміну речовин.

Амінокислоти є основним матеріалом для синтезу білків, ферментів, органічних кислот, вітамінів та інших сполук. Деякі амінокислоти є важливими для гормонального обміну в рослинах, а також як будівельний матеріал для утворення клітинних стінок. Амінокислоти забезпечують також антистресову дію на рослину, знижуючи її під час або після стресової ситуації завдяки превентивному, або лікувальному їх ефекту.

У комплексі з мікроелементами, гуміновими речовинами амінокислоти покращують процес запилення, запліднення і формування плодів, збільшуючи кількість пилку і довжину пилкових трубок, підтримують гормональний баланс, поліпшують азотний обмін у рослинах, підвищують стійкість до жаркої і посушливої погоди.

З урахуванням вище сказаного вітчизняна агрохімічна компанія ТОВ «Український Аграрний Ресурс» вже понад 6 років випускає і впроваджує у виробництво високоефективні хелатні мікродобрива «УАРОСТОК»® із додатковим вмістом гумінових речовин та амінокислот, які нині широкомасштабно застосовуються у сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

На початок діяльності ТОВ «Український Аграрний Ресурс», у 2009 році, асортимент продукції налічував 24 найменування мікродобрив, це комплексні добрива і монодобрива. У 2016 році на вимогу аграріїв наша компанія вивела на ринок України 4 нові комплексні добрива з додатково підвищеним вмістом поживних речовин та амінокислот.

Добрива «УАРОСТОК»® виробляються із високоякісної сировини, не містять хлору, важких металів, хелатуючим агентом мікроелементів є ЕДТА. До їх складу входить прилипач, що забезпечує пролонговану дію добрива. Також «УАРОСТОК»® містить у складі підвищений вміст елементів мінерального живлення, гумінових речовин та амінокислот, які підвищують стійкість рослин до стресових факторів (табл. 1).

Добрива компанії ТОВ «Український Аграрний Ресурс» є екологічно безпечні для людини та навколишнього середовища. Якість та безпека мікродобрив «УАРОСТОК»® підтверджується міжнародним сертифікатом ORGANIC.

росток

«РОСТОК» Екстра – комплексне висококонцентроване добриво яке має високий вміст легкодоступних форм азоту, фосфору, калію та мікроелементів таких як: марганець, цинк, мідь, бор. Використовується для позакореневого підживлення усіх польових культур у дозі 0,5-1 л/га. «РОСТОК» Екстра застосовують у початковий період росту рослин. Завдяки високому вмісту в добриві фосфору (300 г/л) стимулюється ріст кореневої системи, чим поліпшується використання рослинами вологи, підвищується стійкість рослин до грибкових захворювань. Наявність у складі гумінових речовин та амінокислот підвищує стійкість рослинного організму до стресових умов.

«РОСТОК» NPK+Цинк – комплексне висококонцентроване добриво, що містить у собі гумінові речовини, амінокислоти та легкодоступні форми азоту, фосфору, калію, а також цинку (50 г/л). Використовується для позакореневого підживлення кукурудзи та інших польових культур. Добриво підвищує жаро-, посухо- та морозостійкість рослин, стійкість до ураження хворобами. Доза застосування добрива становить 0,5-1 л/га.

«РОСТОК» Бор+Молібден – комплексне висококонцентроване добриво для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, що містить баланс органічного бору, азоту, молібдену, гумінових речовин та амінокислот. Використовується для позакореневого підживлення усіх сільськогосподарських культур особливо чутливих до нестачі бору (ріпак, соняшник, цукровий буряк) та молібдену (соя, ріпак, гірчиця, картопля). Слід відмітити, що це єдине в Україні борне добриво з додатковим вмістом молібдену, гумінових речовин та амінокислот. Рекомендована доза внесення добрива за позакореневого підживлення становить 0,5-1 л/га.

«РОСТОК» Кальцій+Мікро – комплексне висококонцентроване добриво, яке має високий вміст легкодоступних форм кальцію, азоту, магнію, сірки та мікроелементів. Зауважуємо, що до складу добрив входять гумінові речовини (5 г/л) та амінокислоти (1%). Використовується для позакореневого підживлення ріпаку, соняшнику, картоплі, плодово-ягідних та овочевих культур. Підвищений вміст кальцію (170 г/л) та інших елементів живлення покращують розвиток кореневої системи, активізують ферментативну активність культур, сприяють накопиченню сухої речовини. Добриво є дуже цінним для плодово-ягідних культур. «РОСТОК» Кальцій+мікро поліпшує смакові властивості та якість плодів (підвищується вміст цукрів, вітаміну С, знижується кислотність та вміст надлишкових нітратів), їх транспортування. Рекомендована доза внесення добрива за позакореневого підживлення становить 0,5-1 л/га.

Переваги добрив «УАРОСТОК»®:

  • Хімічно чисті та екологічно безпечні добрива, що забезпечують отримання екологічної продукції, яку можна використовувати для дитячого та дієтичного харчування;
  • Всі композиції мають високий вміст макро- (NPK) та мікроелементів (Zn, Mn, B, Cu, Mo);
  • Швидко задовільняють фізіологічні потреби рослин у макро- та мікроелементах;
  • Підвищують толерантність рослин до стрес-факторів, що виникають внаслідок дії пестицидів, несприятливих погодних умов (посухи, різких перепадів температур повітря тощо);
  • Стимулюють біохімічні процеси у рослинах, що сприяє повній реалізації їх потенційної врожайності;
  • Містять прилипач, гумінові речовини та амінокислоти;
  • Універсальні у застосуванні.

Отже, застосування мікродобрив із додатковим вмістом гумінових речовин та амінокислот буде займати чільне місце у системі позакореневих підживлень сільськогосподарських культур. Завдяки вдало скомпонованому хімічному складу добрив «УАРОСТОК»® вплив стрес-факторів на рослини можна значно знизити. Застосовуючи «УАРОСТОК»® у бакових сумішах разом із пестицидами Ви зменшуєте пестицидне навантаження на агроценози та підвищуєте безпечність сільськогосподарської продукції.

За більш детальною інформацією щодо новинок, їх придбання та використання звертайтеся до співробітників ТОВ «Український Аграрний Ресурс» (тел./факс: (044) 239-27-30) або, заповнивши форму на сайті www.rostok-ua.com