Дано старт державній програмі розвитку АПК до 2020 року

165

Реалізація Державної цільової програми розвитку аграрного сектора економіки України на період до 2020 року потребуватиме фінансування в обсязі 47,1 млрд. грн., в т.ч. 35,6 млрд.

грн. за рахунок коштів державного бюджету. Концепція відповідної програми затверджена розпорядженням Кабінету міністрів України №1437, опублікованими 1 квітня в «Офіційному віснику України». Перший етап програми (2016 р.) передбачає розробку, ухвалення нових та внесення змін до нормативно-правові акти, що стосуються розвитку аграрного сектора економіки. Загалом Концепція передбачає збільшення обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції усіма категоріями господарств; збільшення обсягу експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції на 3-4%, продукції харчової та переробної промисловості на 5-7%. Також планується розширення площі виробництва органічної продукції та сировини, збільшення площі спеціальних сировинних зон; створення державного реєстру племінних сільськогосподарських тварин.