Фульвітал Плюс – курс на додаткові прибутки

185

Застосування препарату Фульвітал Плюс (дефіцит-коректор елементів живлення) на озимих зернових у фазу вихід у трубку допомагає покращити живлення рослин та посилити дію фунгіцидів.

Кожен із 12 етапів органогенезу, які проходять озимі зернові від сівби до повної стиглості є важливою і невід’ємною складовою формування високого та якісного врожаю. Тому, спостерігаючи за фенологічними фазами росту, їх інтенсивністю, можна за допомогою технологічних прийомів регулювати елементи продуктивності рослин у запрограмованому напрямку.

За дослідженнями вченого Ф.М. Купермана на 3 етапі органогенезу в фазу кущення закладаються членики стрижня колоса, що формує кількісну величину врожаю.

Проте основною відповідальною фазою формування саме якісних показників урожаю озимих зернових вважається 4, 5, 6, 7 етапи органогенезу від настання фази вихід у трубку до колосіння:

4 етап органогенезу – початок виходу в трубку (випрямлення пагонів) відбувається формування колоскових горбочків, тобто кількість колосків у суцвітті.

5 етап органогенезу – стеблування (фаза розрослого першого міжвузля) відбувається формування квіткових горбочків (археспорогенез), кількість квіток у колосках.

6 етап органогенезу – середина фази стеблування, в яку відбувається формування пиляків і маточки (мікро- і макроспорогенез).

7 етап органогенезу – набухання місця кріплення прапорцевого листка. Закінчується формування жіночих і чоловічих гамет, відбувається інтенсивний ріст усіх частин суцвіття (гаметогенез).

У період фази вихід у трубку до колосіння витрачається найбільше енергії, адже інтенсивно розвиваються генеративні органи. Амінокислоти виступають «цеглинками» для побудови нових білків з яких утворюються нові клітини. Тому саме в цей період посилюється інтенсивність обміну речовин, синтез амінокислот, фітогормонів,  ферментів, вітамінів.

Дефіцит елементів живлення блокує синтез амінокислот, процеси поділу клітин генеративних органів, що позначається у майбутньому на якісних показниках урожаю.

Погодні умови (засуха, різкі коливання денних і нічних температур), ґрунтові фактори, післядія гербіцидів, пошкодження шкідниками, хворобами є негативними стресовими факторами, які знижують імунітет, а, відповідно, дають недобір планового врожаю по кількісних і якісних показниках.

Порушення обміну речовин зменшує синтез ензимів і вітамінів, що послаблює  імунітет, збільшує ризик появи та розвитку хвороб. Спора гриба, потрапивши на листок або стебло рослини із зниженим імунітетом, починає інтенсивно проростати через гіфи, які глибоко проникають у епітеліальні тканини, утворюючи некротичні плями. Зменшується асиміляційна площа листкової поверхні, що знижує фотосинтетичну активність і синтез цукрів – основний енергетичний запас. Тому для швидкого відновлення втраченої листкової маси саме у фазі вихід у трубку проводять бакові обприскування фунгіцидом і Фульвіталом Плюс.

Фульвітал Плюс  з.п., в.с. – високоефективний препарат виробництва компанії HUMINTECH (Німеччина), що містить солі фульвових кислот, мікроелементи та органічно зв’язану сірку природного походження.

Склад: фульвові кислоти – 750 г/кг, мікроелементи (Fe, Zn, Mn, Cu, Mg, S) – 230 г/кг.

Механізм дії

Сумісне застосування у бакових сумішах препарату Фульвітал Плюс з.п., в.с. у нормі (100-150 г/га) або (0,3-0,45 л/га) із фунгіцидами покращує проникність фунгіциду та подовжує період дії. Отже, ефективність дії фунгіциду помітно підвищується. Потрапляючи у рослину через листя після обприскування, фульвові кислоти активізують ферментативну активність клітин, стимулюють утворення фітогормонів, органічних кислот та амінокислот. Результатом є швидке транспортування фунгіциду по рослині. В місцях пошкоджень хворобами або шкідниками нейтралізує токсини, що сприяє системному відновленню втраченої листкової маси.  Підвищується фотосинтетична активність листя, інтенсифікація обміну речовин, стимуляція росту вегетативної маси і кореневої системи.

 Дефіцит елементів живлення

Ріст та розвиток рослин залежить від елементів живлення, які знаходяться у мінімумі (закон Лібіха). Їх дефіцит блокує або зменшує інтенсивність фізіологічних процесів, у результаті знижуються якісні та кількісні показники врожайності.

Вплив фульвових кислот на мінеральне живлення рослин

Обприскування препаратом Фульвітал Плюс з.п., в.с. по вегетації стимулює обмінні процеси, тому різко зростає потреба рослини у додатковому мінеральному живленні. Посилюється ріст кореневих волосків і відповідно кількість кореневих виділень, у тому числі й лимонної кислоти, яка хелатує макро- та мікроелементи у прикореневій зоні. Лимонна кислота реагує із важкодоступними сполуками заліза, магнію, кальцію, міді, цинку та інших мікроелементів, утворюючи хелати, які відмінно поглинаються рослиною, що збільшує коефіцієнт засвоєння внесених добрив, макро- і мікроелементів з ґрунту. Покращується синтез цукрів, амінокислот, гормонів. Підвищується ефективність використання води, таким чином покращується продуктивність рослин.

Застосування німецького препарату Фульвітал Плюс з.п., в.с. з додатковими витратами від 75 грн/га суттєво підвищує урожайність пшениці та збільшує Ваші прибутки завдяки кращому живленню рослин, посиленню ефективності фунгіцидів та зменшенню редукції насіннєвих зачатків, збільшенню маси 1000 насінин.