Позакореневе підживлення ріпаку озимого восени

339

Віктор Ямковий, кандидат с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу

Богдан Вокальчук, агрохімік,  ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

Озимий ріпак на сьогодні залишається однією із важливих та найприбутковіших культур у сільськогосподарському виробництві країни.  Проте значне вимерзання посівів ріпаку озимого останнім часом ставить багатьох сільгоспвиробників перед вибором: чи варто вирощувати цю культуру, яка потребує істотних витрат на технологію?

Нагадаємо, що зимостійкість рослин ріпаку озимого головним чином залежить від біологічних особливостей культури, кліматичних умов, які складаються в осінній період розвитку та взимку, а також – від агротехнічних заходів, а саме: підготовки ґрунту, мінеральних добрив, термінів сівби та норм висіву тощо.

Особливу увагу в процесі перезимівлі цієї культури слід приділяти мінеральному живленню рослин восени. Варто зазначити, що восени активно формується коренева система головне завдання якої забезпечити стійкість рослин ріпаку до різких перепадів температур, утримувати запас елементів мінерального живлення, цукрів, білків до весни. Крім того уже в фазі осінньої розетки, проходить процес диференціації генеративних органів (формування врожаю). Тому, забезпечення рослин ріпаку озимого восени легкодоступними сполуками макро- та мікроелементів буде сприяти довшому терміну закладання квіткових і пазушних бруньок на верхівці кореневої шийки, а отже й формуванню майбутньої високої врожайності.

Фізіологічне значення елементів живлення для ріпаку озимого восени

Фосфор (P).  Сприяє формуванню добре розвиненої кореневої системи й оптимальної розетки ріпаку, кращому засвоєнню азоту з ґрунту і добрив, підвищує стійкість рослин до морозів, зменшує ризик вилягання посівів, пришвидшує достигання, підвищує насіннєву продуктивність.

Калій (K). Сприяє синтезу й акумуляції вуглеводів у тканинах ріпаку, що підвищує їх стійкість до низьких температур у зимовий період. Під впливом вуглеводів також зростає осмотичний тиск у клітинах його кореневої системи, а отже, ліпше засвоюється вода й елементи живлення. Він підвищує стійкість до вилягання, ураження хворобами.

Сірка (S). Входить до складу амінокислот, жирних кислот, вітамінів, бере участь у формуванні хлорофілу. За її нестачі гальмується синтез білка, сповільнюється ріст рослин, зменшується кількість стручків на рослині і насіння в стручках, погіршується якість насіння через зниження вмісту олії. Іншою важливою функцією сірки у рослинному метаболізмі є підвищення стійкості до грибних збудників.

Для збалансованого живлення в осінній період рослинам ріпаку озимого потрібні й мікроелементи. Ріпак озимий позитивно реагує на внесення трьох мікроелементів: бору, марганцю та молібдену.

Бор (B). Сприяє росту і розвитку кореневої системи, точки росту, збільшує накопичення цукрів та інших високо­енергетичних речовин, забезпечує їх транспортування до кореневої шийки та поліпшує морозо-, зимостійкість рослини й перезимівлю у цілому.

Марганець (Mn).  Впливає на накопичення цукрів у рослинах та бере участь в азотному і фосфорному обміні.

Молібден (Mo). Бере участь у вуглеводному обміні та в обміні фосфорних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу, поліпшує живлення рослин кальцієм та залізом.

З метою забезпечення рослин збалансованим мінеральним живленням, підвищенням зимостійкості ріпаку в осінній період рекомендуємо проводити позакореневі підживлення високоефективними легкозасвоюваними хелатними мікродобривами «УАРОСТОК»®. 

ТОВ «Український Аграрний Ресурс» пропонує такі позакореневі добрива для осіннього підживлення рослин ріпаку озимого:

Склад добрива, г/л Опис
РОСТОК Олійний
N-80; MgO-33; SO3-40; Fe-4; Mn-13,4; B-5,4; Zn-8; Cu-3; Mo-0,15; гумінові речовини; амінокислоти Комплексне висококонцентроване хелатне добриво для позакореневого підживлення олійних культур, а також передпосівної обробки насіння. Добриво містить підвищений вміст сірки, марганцю та бору.
РОСТОК Плодоношення
P2O5-100; K2O-200; SO3-5; Fe-0,5; Mn-2; B-0,75; Zn-0,6; Cu-0,6; Mo-0,05; гумінові речовини; амінокислоти Комплексне добриво яке містить в собі збалансоване співвідношення фосфору, калію та мікроелементів на хелатній основі.
РОСТОК Макро
N-60; P2O5-120; K2O-60; MgO-0,2; SO3-10; Mn-1; B-0,2; Zn-2,2; Cu-2,5; Fe-1,4; Mo-0,055; гумінові речовини; амінокислоти Комплексне висококонцентроване хелатне добриво для позакореневого підживлення. Містить велику кількість азоту, фосфору, калію та сірки. Добриво містить доступні сполуки фосфору, що покращують розвиток кореневої системи та генеративних органів рослин.
РОСТОК Тіоцид
3-750; Na2O-250; K2O-60 Унікальне комплексне добриво для позакореневого підживлення рослин. Містить велику кількість сірки в колоїдній формі, що легко засвоюється рослинами через листкову поверхню. Добриво посилює ефективність використання азоту та сприяє зростанню врожайності.
РОСТОК Бор+молібден
N-100; B-100; Mo-5; гумінові речовини; амінокислоти Комплексне висококонцентроване добриво для позакореневого підживлення, що містить баланс органічного бору, азоту, молібдену, гумінових речовин та амінокислот. Застосовується на культурах які особливо чутливі до нестачі бору та молібдену (ріпак, соя, соняшник, цукровий буряк та ін).
РОСТОК Бор
В-100 Концентроване добриво, що містить високий вміст бору в органічній формі. Застосовується для корекції мінерального живлення рослин, особливо для культур чутливих до дефіциту бору.
РОСТОК Марганець
Mn-100 Концентроване добриво, що містить високий вміст марганцю в хелатній формі. Застосовується для корекції мінерального живлення рослин, особливо для культур чутливих до дефіциту марганцю.

Технологія застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® в осінній період розвитку рослин ріпаку озимого

Стандартна програма. Фаза 4-5 листків: «РОСТОК Бор» –1 л/га,  + «РОСТОК Олійний» – 1-2 л/га.

Інтенсивна програма. Фаза 4-5 листків: «РОСТОК Макро» – 1 л/га, або «РОСТОК Плодоношення» (на ґрунтах, які мають дефіцит калію) – 1 л/га + «РОСТОК Бор+молібден» – 1 л/га + «РОСТОК Олійний» – 1 л/га. Ефективне також додавання у цю суміш 0,5 л/га «РОСТОК Марганець» для підвищення морозостійкості рослин.  На посівах ріпаку озимого за гострої нестачі сірки в осінній період рекомендуємо застосовувати  висококонцентроване сірковмісне позакореневе добриво «РОСТОК Тіоцид» в дозі 1,5-2 л/га.

Ефективність позакореневого підживлення ріпаку озимого восени добривами «УАРОСТОК»®

Наведемо деякі результати досліджень щодо впливу позакореневих підживлень мікродобривами «УАРОСТОК»® на зимостійкість та урожайність ріпаку озимого за різних рівнів мінерального живлення. Дослідження проведені в НУБіП України під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук А.В. Юника (табл. 1).

Таблиця 1. Вплив мікродобрив «УАРОСТОК»® на зимостійкість та урожайність рослин ріпаку озимого (середнє за 2012-2014 рр.)

Варіант удобрення Вміст цукрів, % Зимостійкість рослин, % Урожайність, т/га
Без мікродобрив «УАРОСТОК»® Без мікродобрив «УАРОСТОК»® Без мікродобрив «УАРОСТОК»®
N30P60K105 22,97 26,03 73,4 78,2 3,86 4,32
N30P80K130 25,15 28,96 76,7 81,4 4,35 4,92

Проведені дослідження показали, що осіннє позакореневе підживлення посівів ріпаку озимого за схемою «РОСТОК Макро» 2 л/га + «РОСТОК Бор» 1 л/га збільшує кількість листків та товщину кореневої шийки при вході рослин у зиму. Крім того, на варіантах з внесенням мікродобрив «УАРОСТОК»® рослини ріпаку накопичували на 3-4% більшу кількість цукрів, що сприяло підвищенню зимостійкості рослин на 4-5% та урожайності насіння на 0,46-0,57 т/га.

Отже, використання добрив «УАРОСТОК»® у осінній період розвитку ріпаку озимого є важливою передумовою для активного росту і розвитку кореневої системи, закладання генеративних органів та підвищення зимостійкості.