Місце зернових у сівозміні

677

Правильна сівозміна, з урахуванням сумісності культур і дотриманням рекомендованих пауз при поверненні культури на те ж саме поле – ключовий елемент здорових посівів. Сівозміна дозволяє досягати високих врожаїв зернових культур при відчутному зменшенні затрат. Відбувається це завдяки максимально раціональному використанні природного потенціалу ґрунту та навколишнього середовища.

Місце зернових у сівозміні багато в чому визначається їх власною врожайністю, та можливістю оптимального використання попередника для зменшення витрат на вирощування чи збільшення кількісних і якісних характеристик врожаю. Прямий вплив попередника на вирощування культури є багатофакторним комплексом, але ось його визначальні моменти:

  1. рослинні залишки попередника;
  2. вплив попередника на структуру ґрунту;
  3. обсяги поглинання поживних речовин із ґрунту;
  4. терміни звільнення поля попередником;
  5. вплив попередника на ураження хворобами та шкідниками.

У посушливих регіонах та в сухі роки надзвичайно важливо забезпечити рослину достатньою кількістю вологи, тому культури, які самі поглинають багато вологи не можуть бути ефективним попередником озимих. Адже запасів вологи у ґрунті банально не вистачає для проростання насіння озимих зернових. Такі ситуації, на жаль, не рідкість і трапляються при вирощуванні озимих у посушливі роки після люцерни, кукурудзи на зерно чи цукрового буряку. У таких випадках озимі доводиться заміняти ярими культурами, а це, як ви розумієте, шалені економічні втрати. У посушливих регіонах України у сівозміну часто включають пари – ознаку екстенсивного господарювання. Оцінювати ефективність парів як попередника, потрібно з урахуванням необхідності компенсувати прибутками витрати за два сезони вирощування. Доволі часто пари є не досить ефективним рішенням і робити їх повноцінною складовою сівозміни не є раціональним. Хоча в деяких умовах саме пари – єдиний вихід із ситуації.

Врожайність озимої пшениці залежно від попередника

За матеріалами досліджень з книги Дітера Шпаара “Зернові культури”

Вплив попередника на структуру ґрунту (утворення грубих пор і надійної грудчастої структури) тим кращий, чим довше він своєю біомасою покриває поле і чим сильніше розвинута коренева система. Позитивний ефект відчутно зменшується при зборі врожаю важкою технікою і при наднормовому зволоженні ґрунту.

Терміни звільнення поля попередником мають колосальне значення, коли мова йде про місце зернових у сівозміні та ефективність їх вирощування. Якщо попередник не здатен вчасно звільнити поле та забезпечити можливість провести весь необхідний комплекс заходів, щодо передпосівного обробітку ґрунту для озимих культур, – раціональність його вирощування стрімко наближається до нуля.

Бур’яни містять у собі ризик створити конкуруючу популяцію для наступної культури. Різноманітність бур’янів, які залежать від сівозміни досить широка. Великою проблемою, особливо на зернових посівах, може бути й падалиця від культурного попередника. Так само й імовірність ураження посівів хворобами багато у чому залежить від попередника.

Звичайно ж, на дію кожного окремого попередника впливає маса факторів, таких як: ґрунт, кліматичні умови, вегетаційний період, кількість рослинних залишків, врожайність, комплекс технічних заходів, та багато іншого. Простіше кажучи, один і той самий попередник на двох різних полях може дати зовсім не однаковий результат. Але, тим не менше, є загальноприйняте правило: чим гірші умови вирощування (важчий клімат, менше вологи, слабша технологія), тим важливішого значення набуває саме попередник.

УНПЦ «Інститут живлення рослин»