Як забезпечити збалансоване живлення пшениці озимої восени

385

Віктор Ямковий, канд. с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу,

Богдан Вокальчук, агроном-агрохімік,  ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

Одним із найважливіших завдань агропромислового комплексу України є істотне збільшення та стабілізація виробництва зерна. У вирішенні цього завдання провідна роль належить пшениці озимій – основній продовольчій культурі.

Потенційні можливості сучасних сортів пшениці озимої досить високі й можуть становити 12 т/га. Але на практиці отримати максимальну врожайність досить складно. Практика господарювання переконує, що однією з основних умов найбільш повної реалізації генетичного потенціалу рослин є їхня здатність протистояти несприятливим умовам зимового періоду.

Найкращою продуктивністю та морозостійкістю характеризуються рослини, які до входження у зиму встигають утворити 3–4 пагони. Щоб сформувати таку кількість стебел необхідно 45-55 днів при сумі ефективних температур повітря 450–550°С. У таких умовах посіви встигають накопичити достатню кількість пластичних речовин, а отже, краще перезимувати та реалізувати генетичний потенціал.

Однак в умовах складної осені останніми роками досягнути таких показників при стандартній технології вирощування досить складно, особливо при появі пізніх та недружніх сходів. Вирішити такі проблеми можливо за допомогою передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень мікроелементами.

Передпосівна обробка насіння мікроелементами – перший крок до вдалої перезимівлі. Передпосівна обробка насіння дає можливість покращити якість насіння, підвищити енергію проростання, польову схожість, що у кінцевому результаті сприяє додатковому використанню закладеного у рослинному організмі потенціалу. Одночасно мікроелементи забезпечують живлення проростка на ранніх етапах розвитку кореневої системи, а це  програмує рослину на більш повне розкриття свого генетичного потенціалу. У молодих рослин при цьому формується потужна коренева система особливо підсилюється утворення та ріст вторинних коренів. Такі рослини краще зимують, у них зростає кількість продуктивних стебел, що в свою чергу впливає на продуктивність посівів. Завдяки передпосівній обробці насіння мікроелементами у рослин підвищується кількість зв’язаної води (яка не замерзає), що сприяє їх морозостійкості.

Для передпосівної обробки насіння пшениці озимої рекомендуємо застосовувати мікродобриво «РОСТОК Зерновий», яке має збалансований склад макро- та мікроелементів, який повністю відповідає фізіології мінерального живлення зернових культур. Водночас добриво містить гумінові речовини та амінокислоти.

Наведемо деякі результати досліджень, щодо впливу передпосівної обробки насіння мікродобривом «РОСТОК Зерновий» на урожайність зерна пшениці озимої після різних попередників. Дослідження проводили на Синельниківській селекційно- дослідній станції Інституту сільського господарства степової зони НААН України.

Як свідчать дані таблиці 1, застосування передпосівної обробки насіння позитивно впливало на урожайність, однак вплив її після різних попередників проявлявся не однаково. Так, використання мікродобрива «РОСТОК Зерновий» за обробки насіння підвищувало врожайність пшениці озимої після чорного пару на 0,28 т/га, або на 6%, після попередника соняшнику на 0,15 т/га, або 4% відносно контрольного варіанту (без обробки).

Таблиця 1. Урожайність пшениці озимої залежно від обробки насіння мікродобривом «РОСТОК Зерновий» після різних попередників, т/га

Варіант Попередник
чорний пар соняшник
урожайність, т/га приріст, т/га урожайність, т/га приріст, т/га
Без обробки насіння (контроль) 4,95 3,77
«РОСТОК Зерновий»  (3 л/т) 5,23 +0,28 3,92 +0,15

Варто зазначити, що цей агроприйом дає можливість, збільшивши виробничі витрати всього на 55 грн/га отримати від 500 до 1000 грн/га чистого прибутку залежно від попередника, що свідчить про високу економічну доцільність даного заходу. Ефективність від передпосівної обробки насіння мікродобривом «РОСТОК Зерновий» відмічена нами і на виробничих площах (фото 1).

rostou

Позакореневі підживлення восени – шлях до оптимізації мінерального живлення та розкриття генетичного потенціалу рослин. Як відомо, в умовах низьких температур елементи живлення кореневою системою засвоюються не повністю, навіть за оптимальної кількості їх у ґрунті. Найшвидшим заходом щодо забезпечення рослин легкодоступною мінеральною поживою є позакореневе підживлення високоефективними хелатними добривами «УАРОСТОК»®.

Позакореневе підживлення добривами «УАРОСТОК»® в осінній період  підвищує імунітет, підсилює використання рослинами поживних речовин із ґрунту, сприяє формуванню розвиненої кореневої системи та рослин більшої маси, що в комплексі надає молодим рослинам перевагу в протистоянні зі стресовими факторами зовнішнього середовища та виживанні під час перезимівлі (мікроелементи забезпечують рослину вуглеводами, які підвищують концентрацію клітинного соку — що є важливою умовою зменшення ризику вимерзання рослин). 

ТОВ «Український Аграрний Ресурс» пропонує такі позакореневі добрива для осіннього підживлення рослин пшениці озимої:

Склад добрива, г/л Опис
РОСТОК Зерновий
N-80; MgO-51; SO3-37; Fe-3,6; Mn-12; B-2; Zn-2; Cu-9; Mo-0,05; гумінові речовини; амінокислоти Комплексне висококонцентроване хелатне добриво для позакореневого підживлення зернових культур, а також передпосівної обробки насіння. Добриво містить підвищений вміст сірки, марганцю та міді.
РОСТОК Плодоношення
P2O5-100; K2O-200; SO3-5; Fe-0,5; Mn-2; B-0,75; Zn-0,6; Cu-0,6; Mo-0,05; гумінові речовини; амінокислоти Комплексне добриво яке містить у собі збалансоване співвідношення фосфору, калію та мікроелементів на хелатній основі.
РОСТОК Макро
N-60; P2O5-120; K2O-60; MgO-0,2; SO3-10; Mn-1; B-0,2; Zn-2,2; Cu-2,5; Fe-1,4; Mo-0,055; гумінові речовини; амінокислоти Комплексне висококонцентроване хелатне добриво для позакореневого підживлення. Містить велику кількість азоту, фосфору, калію та сірки. Добриво містить доступні сполуки фосфору, що покращують розвиток кореневої системи та генеративних органів рослин.
РОСТОК Тіоцид
3-750; Na2O-250; K2O-60 Унікальне комплексне добриво для позакореневого підживлення рослин. Містить велику кількість сірки в колоїдній формі, що легко засвоюється рослинами через листкову поверхню. Добриво посилює ефективність використання азоту та сприяє зростанню врожайності.
РОСТОК Мідь
Cu-75 Концентроване добриво, що містить високий вміст міді в хелатній формі. Застосовується для корекції мінерального живлення рослин, особливо для культур, чутливих до дефіциту міді.
РОСТОК Марганець
Mn-100 Концентроване добриво, що містить високий вміст марганцю в хелатній формі. Застосовується для корекції мінерального живлення рослин, особливо для культур, чутливих до дефіциту марганцю.

Технологія застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® в осінній період розвитку рослин пшениці озимої.

Стандартна програма. Фаза кущення: «РОСТОК Макро» –1 л/га,  + «РОСТОК Зерновий» – 1-2 л/га.

Інтенсивна програма. Передпосівна обробка насіння: «РОСТОК Зерновий» – 3 л/т. Фаза кущення: «РОСТОК Макро» – 1 л/га, або «РОСТОК Плодоношення» (на ґрунтах, які мають дефіцит калію) – 1 л/га + «РОСТОК Мідь» – 1 л/га + «РОСТОК Марганець» – 1 л/га для підвищення морозостійкості рослин.

Отже, впровадивши восени комплексну програму мінерального живлення, завдяки передпосівній обробці насіння та позакореневого підживлення добривами «УАРОСТОК»®, Ви істотно підвищуєте шанси рослин на успішну перезимівлю та максимальне використання рослиною свого генетичного потенціалу.