Якщо орати – то якісно

533

Микола Макаренко, доцент кафедри «Трактори й автомобілі»

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, сільськогосподарський дорадник

Основою для оптимізації стану ґрунту є вимоги рослин до ґрунтового середовища, в якому проростає насіння, розвивається і формується коренева система.

На сучасному етапі розвитку агротехніки основними завданнями механічного обробітку ґрунту є:

  • створення у ґрунті сприятливих водно- повітряного та теплового режимів для відповідних культурних рослин;
  • забезпечення та адаптація у часі й просторі умов раціонального живлення вирощуваних культурних рослин;
  • боротьба з бур’янами, шкідниками та хворобами культурних рослин;
  • відповідне переміщення шарів ґрунту, органічних і мінеральних добрив та рослинних решток;
  • попередження вітрової та водної ерозій на посівних площах, забезпечення загальної та локальної екологічної безпеки агротехнічних прийомів.

Інтенсифікація аграрного виробництва передбачає вирішення завдань основного обробітку ґрунту комплексно, з урахуванням усіх вагомих чинників, для повного задоволення потреб вирощуваних сільськогосподарських культур.

Ураховуючи вагомий вплив (18…25 %) чинника обробітку ґрунту на врожайність, недостатню кількість ефективної вологи в ґрунті більше ніж на половині території, розвиток водної і вітрової ерозій на 30 % посівних площ, в Україні створено сучасну систему ресурсозберігаючих технологій обробітку ґрунту та використання відповідних машин.

Кожна з технологій має свої переваги, але в основі вибору лежить перш за все економічна доцільність та дбайливе відношення до ґрунту.

Новітні дослідження показують, що використання плуга для спушення і насичення повітрям шару ґрунту, де утворюється коренева система не має альтернативи і створює прекрасну основу для високої врожайності.

Підвищенню якості оранки та ефективності вирощування сільськогосподарських культур сприяють удосконалення засобів механізації оранки, адаптація їх до сучасних умов і потреб, підвищення ефективності їх використання. Досягти цього можна завдяки поступовому переходу від однотипної оранки загального призначення до певної системи перспективних технологічних процесів оранки, які мають застосовуватися диференційовано, тобто відповідно до конкретних умов. Наближення до оптимального для сільськогосподарських культур стану ґрунту відбувається через досягнення найбільшої відповідності між технічними можливостями машинно-тракторних агрегатів і ґрунтово-кліматичними умовами й агротехнічними вимогами до них. Основною технологічною ознакою розподілу є співвідношення в них процесів обертання та розпушення скиби ґрунту під час її обробітку.

Загальний рівень сільськогосподарського машинобудування також є одним із важливих елементів, що характеризують технічні умови виконання основного обробітку ґрунту. Огляд структурних складових, які впливають на ці умови, засвідчує потребу диференціації використання ґрунтообробних машин.

Вирішення проблем підвищення якості та зменшення ресурсомісткості процесів основного обробітку ґрунту полягає в удосконаленні перспективних технологічних прийомів, глибокій їх адаптації до сучасних умов і потреб, підвищенні ефективності використання.

Загальні агротехнічні вимоги до оранки передбачають:

  • виконання її в установлені агротехнічні терміни і в кожному випадку на задану глибину, яка не має перевищувати глибину гумусового горизонту, відхилення робочої глибини від заданої не більше ніж 1 см під культури І технологічної групи та не більше ніж 2 см під культури ІІ технологічної групи;
  • однакові поперечні перерізи скиб на всьому полі, обертання скиби — повне, зораний шар — розпушений, бур’яни й добрива — повністю приорані;
  • рівну поверхню зораного поля, без глибоких розгінних борозен і високих гребенів;
  • поверхню поля без огріхів, прямолінійність борозен, на схилах від 3 до 7° напрямок оранки — за горизонталями місцевості; після закінчення оранки — обов’язкову обробку поворотних смуг.

Технології та техніка спрямовуються на створення оптимальних умов для росту культурних рослин за якомога менших енерговитрат і екологічних наслідків. Нові технологічні комплекси ґрунтообробних машин адаптовані до вимог гнучкої диференційованої різноглибинної технології механізованого обробітку ґрунту. Важлива роль належить сучасній багатофункціональній високопродуктивній техніці, яка стає рентабельною при точному технологічному застосуванні, значному річному завантаженні й високій урожайності. Зрештою рівень ефективності ґрунтообробної техніки залежить від повноти використання погодних і ґрунтово-кліматичних умов, забезпечення добривами, якісним насінням, пестицидами та загального рівня культури землеробства.

Розглянемо на прикладі провідних фірм перспективи розвитку плугів.

Особливість плугів KUHN

На сьогодні компанія KUHN виготовляє оборотні навісні плуги (до семи корпусів), та напівнавісні оборотні плуги (до п’ятнадцяти корпусів). Навісна серія, що випускається цією фірмою, називається МАSТЕR, а напівнавісні плуги можна умовно розділити на плуги на одному опорному колесі – серія LEADER, і плуги на опорному візку – серія СНАLLENGER.

Серія МАSТЕR представлена навісними плугами з максимальною кількістю корпусів – сім і перетином рами до 180 мм, з відстанню під рамою 80 см і між корпусами 102 см. На цій серії встановлена потужна головка з автоматичним переворотом. Складання, переворот, установка в робоче положення відбувається автоматично. Вузол перевороту працює за допомогою широко рознесених конічних підшипників, що робить його довговічним і стійким до перекосів. Усередині вузол перевороту – порожнистий. Крізь нього прокладені гідравлічні шланги, що захищає їх від пошкоджень під час перевороту.

Навісні плуги KUHN мають високий запас міцності за рахунок трикутної вставки на рамі, яка стійко витримує втомні та пікові навантаження. Ці плуги KUHN мають механічну або безступінчату гідравлічну систему регулювання ширини захвату.

Гідравлічна система захисту корпусів відбувається шляхом відхилення стійки плуга на поворотному шарнірі за допомогою гідравлічної системи на відстань до 70 см вгору і до 20 см в бік. На ґрунтах різної щільності система регулюється на «спрацьовування» з кабіни трактора.

Серія плугів KUHN LEADER на одному опорному колесі оснащується максимум дев’ятьма корпусами. Але оскільки ці плуги модульні, з дев’яти корпусів можна отримати шість. Ці плуги мають перетин рами 180×180 мм, відстань під рамою 80 см та між корпусами 102 см. Максимальне тягове зусилля на один корпус становить 45 к.с. Це досить високий показник у даному сегменті плугів.

Головка плуга моноблочна з низьким положенням тягового вектора і має кут повороту 110 градусів, за рахунок чого досягаються мінімальні за розміром розворотні смуги.

Серія плугів KUHN СНАLLENGER являє собою конструкцію на опорному візку з дуже міцною Z-подібною рамою перетином 220×220 мм, з відстанню під рамою 80 см та між корпусами 102 см. Максимальна кількість корпусів плугів цієї серії сягає п’ятнадцяти.

Така конструкція плуга забезпечує більш високу якість оранки за рахунок того, що одне колесо візка рухається по полю, а друге – по борозні. Таким чином, плуг отримує мінімальну амплітуду бічних зміщень щодо трактора під час роботи.

У робочому положенні, а особливо при обороті і транспортуванні плуга, все навантаження розподіляться на три точки: навіска трактора і два колеса. За рахунок того, що рама має гнучке з’єднання по центру, плуг копіює нерівності поля, а також формує рівномірну лінію зрізу на поворотних смугах.

KUHN виробляє велику кількість різних видів суцільних і смугових полиць призначених для різних видів оранки і типів ґрунтів. Усі відвали даних плугів виготовлені з триплексної сталі. Зовнішні шари виконані асиметрично за товщиною. Це робиться для того, щоб та сторона полиці, яка перевертає і відкидає ґрунт, мала більший запас міцності на стирання і ударні навантаження. Таким чином, вдалося підвищити термін служби відвалів на 30% порівняно з конкурентами, які мають триплексну сталь однакової товщини на полицях корпусів. Усі лемеші долота – зносостійкі, виробляються шляхом кування і термообробки.

Плуги KVERNELAND

Kverneland EM/LM – це новий, оборотний плуг, розробка якого грунтується на базі елементів конструкцій вже існуючих моделей гамми Kverneland. Плуг призначений для фермерів, яким потрібний оборотний плуг з фіксованою робочою шириною оранки. Простота використання визначається нескладною його конструкцією. Максимальна міцність моделей EM/LM визначається наявністю цілісної основної рами, перетином 150х150 мм, яка має спеціальну термообробку. Плуг має фіксовану робочу ширину, оскільки грядилі плуга, болтами кріпляться безпосередньо до рами.

Модель плуга ЕМ обладнана дуже простим захистом Auto-reset – системою автоповернення корпусу плуга в вихідне положення. Механічний пристрій оснований на системі листових ресор і дозволяє вести безупинну і безпроблемну оранку в умовах кам’янистих грунтів. Корпуси плуга моделі LM обладнані системою захисту за допомогою зрізних болтів.

Плуги Kverneland EM/LМ мають 2-х, 3-х, 4-х і 5-корпусні моделі. Моделі 2-х, 3-х і 4-х корпусні моделі можуть бути збільшені на один корпус. Всі моделі пристосовані для роботи з котком-ущільнювачем Kverneland Packomat та можуть бути обладнані різними типами дискових ножів, переплужників і опорних коліс.

Плуги Kverneland PN/RN – це міцні напівнавісні оборотні плуги з центральним колесом і покроковим регулюванням ширини захвату корпусу – 35, 40 або 45 см (14, 16 або 18 дюймів). Вони можуть випускатись з 5, 6, 7 і 8 корпусами. Серія PN також обладнана аналогычним захистом. Великий просвіт під рамою 70 см або 75 см на PN, і 70 см або 80 см на RN, особливо зручний при роботі в умовах сильної засміченості поля. Більшість моделей можуть бути розширені від одного корпусу до максимальної кількості корпусів. Плуги Kverneland PN/RN пропонуються з великим вибором типів корпусів, переплужників і дискових ножів, а гідравлічне регулювання ширини першої борозни може бути поставлено додатково за замовленням покупця

Kverneland PW/RW  «три-в-одному» є унікальне конструкторське вирішення концепції «три плуги в одному». Передній плуг із стійкою колісною платформою, а позаду повністю укомплектований оборотний плуг із звичайною триточковою системою навішування. Це надає свободу ефективно працювати або з цілим плугом, або тільки з переднім плугом на колісній платформі, або з навішеним позаду оборотним плугом. Ці можливості дозволяють гнучко підходити до вирішення проблем з урахуванням умов оранки.

Варіанти захисту поєднуються з добре відомою системою Kverneland Vari-Width® для автоматичного регулювання ширини борозни. Ця система дає операторові можливість довести ефективність роботи на оранці до максимуму. Якщо дозволяють умови, збільшення продуктивності може досягати 30% в порівнянні з використанням плуга з фіксованою шириною борозни. При цьому, витрата палива може бути пониженою на 20%. Ширіну борозни можна легко змінювати від 35 до 50 см за допомогою гвинтового стягування або, гідравлічного циліндру «на ходу» з кабіни трактора.

Плуг обладнаний високотехнологічною системою управління ATS, і варто тільки натиснути кнопку управління, як автоматична гідравлічна система оберне плуг і поставить його в потрібне положення. Плуг може бути також обладнаний системою управління ISOBUS або системою ручного управління.

Плуги LEMKEN

LEMKEN пропонує плуги для всіх умов грунту і для будь-яких тракторів з потужністю від 40 к.с. Навісні плуги з кількістю корпусів від двох до семи, напівнавісні плуги з кількістю корпусів від п’яти до десяти і великі напівнавісні плуги з візком, що мають до 12 корпусів. Крім того, LEMKEN випускає гібридний плуг, який є комбінацією навісного і напівнавісного плугів.

До особливостей комплектації відносяться механічна і гідравлічна система захисту від каменів, різні можливості у виборі відстані між окремими корпусами для запобігання забиванню, а також ступінчастий і плавний варіанти установки робочої ширини кожного корпусу.

Навісні плуги LEMKEN Европал з кількістю корпусів від двох до шести відрізняються високою міцністю при малій вазі. Ці плуги мають зменшений питомий опір і тому є вельми економічними у використанні. Регулювальна система Оптіквік дозволяє регулювати ширину захвату першого корпусу і лінію тяги незалежно один від одного, забезпечуючи тим самим якісну оранку без бічного зміщення.

Якість роботи плуга Варіопал фірми LEMKEN залежить, перш за все, від оптимально встановленої ширини захвату і глибини роботи окремих корпусів. В данному плузі при зміні робочої ширини захвату автоматично регулюється ширина захвату першого корпусу і лінія тяги. Таким чином, при будь-якій робочій ширині забезпечується якісна робота плуга без бічної тяги.

Нове покоління навісних плугів LEMKEN Ювель суміщає надійність, комфорт керування та високу якість роботи.

Плуг Ювель оснащений корпусами DuraMaxx, смуги і полиці яких виготовлені без єдиного свердлення і перфорації. Це забезпечує використання у виробництві особливо зносостійких інструментальних сталей, які гарантують максимальну твердість і, відповідно, довгий термін служби.

Точне налаштування плуга надзвичайно важливе, оскільки це дозволяє значно понизити знос устаткування і витрату палива. Тому фірма LEMKEN розробила оригінальну регулювальну систему Optiquick. За допомогою цього нововведення можна швидко і легко провести налаштування плуга по першій борозні і встановити оптимальну лінію тяги трактор/плуг, що дозволяє заощадити час і гроші.

У сільськогосподарській техніці сьогодні тренд направлений на поглиблення зв’язку між робочими процесами і електронним управлінням агрегатів. Стандарт ISOBUS є сьогодні міжагрегатним рішенням. При цьому переносяться зручні можливості управління, які пропонує ISOBUS, на плуги. Вперше пропонує LEMKEN ISOBUS-управління плугом TurnControl Pro для навісного плуга Ювель.

Управління плугом TurnControl навісного оборотного плуга Ювель з електрогідравліною оборотною баштою і гідравлічним регулюванням нахилу є якнайкращими передумовами для використання ISOBUS. За допомогою TurnControl Pro можна зручно управляти цими функціями через термінал CCI 200 або ISOBUS-систему трактора без управління важелями гідравліки трактора. Меню користувача на дисплеї інтуїтивно оглядове, таким чином легко проводити всі налаштування плуга. Комфорт управління під час роботи можна збільшити за рахунок використання додаткових елементів управління за стандартом ISOBUS IL4, як наприклад джойстик трактора або додатковий джойстик.

Також вже інтегровано регулювання ширини захвату через GPS. Розширені функції як налаштування ширини передньої борозни, управління катком-грунтоущільнювачем або регулювання захисту Гидроматік доступні опціонально.

На бортовому комп’ютері TurnControl Pro можна скомбінувати керовані функції 4 різним сценаріям, зберегти і викликати, наприклад для оранки на схилах або виорювання поля. Для останньою борозди, наприклад, можна скомбінувати сценарій з трохи укороченою верхньою тягою і відрегульованим на мілку глибину опорним колесом. Таким чином можна в майбутньому використовувати можливості ISOBUS трактора для навісних плугів.

Всі системи захисту від перевантажень від LEMKEN забезпечують захист від пошкодження при зустрічі долота з перешкодою. Разом з серійно встановлюваним болтовим захистом на зріз всі види захисту від перевантажень LEMKEN мають систему управління, яка забезпечує високу силу підйому і зворотного заглиблення корпусу при зустрічі з перешкодою, гарантуючи дбайливе відношення до трактора і плуга.

Корпуси DuraMaxx представляють абсолютно нову концепцію корпусу плуга, що дозволяє збільшити термін служби на 75 % і скоротити час заміни робочих органів на 80%. Частини цього корпусу виготовляються з загартованіших сталей, що стало можливим завдяки відмові від свердлень і перфорацій, що ослабляють міцність матеріалу.