Капітальні інвестиції в аграрний сектор економіки зростають

154

Науковці Інституту аграрної економіки розрахували, що у 2016 році обсяги капітальних інвестицій в сільське господарство складуть не менше 44 млрд грн. (або зростуть не менш, ніж у 1,5 разу, порівняно із минулим роком). Особливо високі темпи зростання капітальних інвестицій у сільське господарство у цьому році обумовлюються, зокрема, сприятливою для нього і несприятливою для харчової промисловості фазою циклу С. Кузнеця, пояснив Микола Кісіль. Крім того, вони спричинені сплеском інвестиційної активності після її спаду в 2014 році через військові події, оптимістичними оцінками інвесторів щодо очікуваних ризиків цих подій, а також високим рівнем інвестиційної привабливості виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продуктів її перероблення, зростання експортного потенціалу. Аналіз даних динаміки обсягів прямих іноземних інвестицій останніх років свідчить, що в 2016 році вони подолали нижню точку рецесії. У наступні періоди теж слід очікувати на їх помірне зростання.