Зі шпинату можна отримувати електроенергію

184
За допомогою простої мембрани і екстракту з листя шпинату дослідники з Ізраїлю розробили біо-фото-електро-хімічні осередки (BPEC), які виробляють електрику і чисту воду, використовуючи сонячне світло. В результаті виходять електричний струм, кисень і водень.
Унікальне поєднання антропогенних рослинних клітин і мембрани, яка поглинає сонячне світло і перетворює його в потік електронів, відкриває шлях для розробки нового екологічно чистого виду палива з відновлювальних джерел – води і сонячної енергії.
BPEC-осередок базується на природно відбувається процесі фотосинтезу в рослинах. Для того, щоб використовувати фотосинтез для отримання електричного струму, дослідники додали в розчин речовину на основі заліза. Ця сполука є посередником у передачі електронів від біологічних мембран в електричні ланцюги, що дозволяє створювати електричний струм в осередку.
Струм також може бути спрямований на формування водневого газу за допомогою електроенергії від невеликого фотоелемента, який поглинає надлишкову світло. Це робить можливим перетворення сонячної енергії в хімічну, яка зберігається у вигляді водню, що утворюється усередині BPEC-осередки. Цю енергію можна перетворити при необхідності в теплову і електроенергію за рахунок спалювання водню, подібно до процесу спалювання вуглеводнів.
Однак на відміну від спалювання вуглеводневих видів палива, які викидають парникові гази (двоокис вуглецю) в атмосферу і забруднюють навколишнє середовище, продукт горіння водню – чиста вода. Таким чином, це замкнутий цикл, що починається з води і закінчується нею ж, дозволяючи перетворення і зберігання сонячної енергії у вигляді водню, який може стати екологічно чистим замінником вуглеводневого палива.