Галузь рослинництва: підсумки 2016 року

266

Оцінюючи розвиток аграрного сектору економіки України протягом років незалежності, слід виділити два основних векторальні напрями: занепад галузей тваринництва та інтенсифікація рослинництва. Так, починаючи з 90-х років та особливо з 2000-х років, більшість сільськогосподарських підприємств займаються вирощуванням рослинницької продукції. У цій галузі акценти розставлені на культури, які є експортно та інвестиційно привабливими: пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, соя, ріпак. Загальними передумовами успішного розвитку саме цих підкомплексів є сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, макроекономічні фактори виробництва та всезростаючий попит на дану продукцію у світі, що формують високі ціни на продукцію.

Завдяки такій політиці відбулося значне підвищення доходів аграрних формувань, підвищилась стабільність їхнього фінансового стану та утворилися передумови для подальшого інвестування в технічне переоснащення галузі. Такі тенденції збереглися і в 2016 році.

Показники 2000 2005 2010 2015 2016 Відхилення,

2016 р. до

2000 р.

+ / – %
Площа сільсько-

господарських угідь

38421,4 37039,4 36487,9 36453,3 36453,3* -1968,1 94,9
Сільськогосподарські підприємства 29878,0 22116,7 20589,6 20746,9 20746,9* -9131,1 69,4
у відсотках 77,8 59,7 56,4 56,9 56,9* -20,9 х
Громадяни 8543,4 14922,7 15898,3 15706,4 15706,4* 7163 183,8
у відсотках 22,2 40,3 43,6 43,1 43,1* 20,9 х
Використовується у товарному виробництві – посівна площа 27173 26044 26952 26902 26775 -398 98,5
у відсотках 70,7 70,3 73,9 73,8 73,4 2,7 х
Зернові культури 13646 15005 15090 14739 14349 703 105,1
у відсотках 50,2 57,6 56,0 54,8 53,6 3,4 х
Технічні культури 4187 5260 7296 8350 8656 4469 206,7
у відсотках 15,4 20,2 27,1 31,0 32,3 16,9 х
Картопля і овоче-баштанні культури 2277 2041 1967 1823 1834 -443 80,5
у відсотках 8,4 7,8 7,3 6,8 6,8 -1,6 х
Кормові культури 7063 3738 2599 1990 1936 -5127 27,4
у відсотках 26,0 14,4 9,6 7,4 7,3 -18,7 х

Посівні площі

Загалом в Україні площа сільськогосподарських угідь становить майже 36,5 млн га, з яких у господарському віданні аграрних підприємств перебуває понад 20,7 млн га (99% оформлені згідно договорів оренди земельних паїв). Рештою 43,1 відсотків (або 15,7 млн га) володіють господарства населення. Однак слід зауважити, що в агарному секторі так би мовити «доступними» для ведення бізнесу є трохи більше 73 відсотків, оскільки 5 млн га угідь використовується населенням для будівництва, обслуговування житлових і господарських будівель, а також підсобного господарства; ще приблизно така ж частина за структурним групуванням належить до сіножатей та пасовищ (а по суті не використовується взагалі). Таким чином, в останні роки посівна площа в Україні не змінювалася і становить 26,8 млн га (див. табл. 1).

Основну частку традиційно займають культури зернової групи (53,6%, або 14,3 млн га). За 15 років площа збільшилася, з першого погляду, не істотно – на 0,7 млн га, але серед всього розмаїття зернових та зернобобових культур, товаровиробники вирощують лише пшеницю (46,5%), кукурудза на зерно (27,9%) та ячмінь (19,1%), що загалом складає 93,5 відсотків. Це призвело до істотного скорочення площ під житом, вівсом, просом, гречкою, рисом, горохом та викою.

Серед технічних культур найбільш популярними є олійні: соняшник, соя та ріпак. Приріст площ під цими культурами з 2000 року склав 206,7 відсотків. На сьогодні технічні культури займають 8,6 млн га або 32,3%. У цій групі спостерігаються також різні тенденції. Так, соняшник, займаючи лідируючі позиції протягом усіх років, стабільно висівається на площі понад 5 млн га і в 2016 році досяг відмітки 5,9 млн га; значно зріс інтерес аграріїв до сої – посівні площі 2015-2016 рр. коливаються в межах 1,8-2,1 млн га; до навпаки змінилася ситуація із ріпаком – у 2016 році під ним засіяно лише 0,5 млн га, хоча ще 2014 року показник становив 1,8 млн га; перервалася негативна тенденція зі скорочення площ під цукровими буряками – порівняно із 2015 роком посіви підвищилися на 23,1 відсотки і склали 0,3 млн га.

Розглянутий перерозподіл посівних площ на користь зернових і технічних культур відбувся за рахунок зменшення площ під картоплею, овочами (на 19,5%) та кормовими культурами (на 72,6%). Відповідно у 2016 році в абсолютному значенні вони становили 1,8 та 1,9 млн га. На малюнку 1 відображені загальні тенденції зміни структури посівних площ різних груп культур, що визначили вплив на сучасний стан аграрного виробництва.

росл1

Рис. 1. Структура посівних площ в Україні

Виробництво продукції

Протягом останніх років (2013-2015) ми вже звикли з тим, що в Україні виробляється в середньому 60 млн тонн зерна. Незважаючи на побоювання аграріїв щодо врожаю 2016 року через негативний вплив природно-кліматичних умов (посуха, підвищенні температурні режими повітря, нерівномірність опадів тощо), у минулому році вдалося зібрати рекордний урожай збіжжя.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства заявили, що за попередніми статистичними даними у 2016 році виробництво зернових та зернобобових культур у заліковій вазі склало 66 млн тонн (в 2,7 разів вище порівняно із 2000 роком) (див. табл. 2). Щодо культур, то, зокрема, зібрано: пшениці – 26,0 млн тонн; кукурудзи на зерно – майже 28,0 млн тонн; ячменю – 9,4 млн тонн; жита – 391,5 тис. тонн; вівса – 499,0 тис. тонн; гречки – 176,4 тис. тонн; гороху – 745,6 тис. тонн; рису – 64,8 тис. тонн.

Як свідчать дані, це значне зростання обсягів виробництва протягом 2015-2016 років відбулося за рахунок інтенсифікації технологій вирощування, що вплинуло на підвищення урожайності, оскільки площі під зерновими та зернобобовими культурами скоротилися на 390 тис. га (або 2,6%). Загалом, середня врожайність в усій групі склала 46,1 ц/га (більше на 5,0 ц/га ніж у 2015 р.). Урожайність за культурами становила: пшениці – 42,1 ц/га; кукурудзи на зерно – 66,0 ц/га; ячменю – 33,0 ц/га; жита – 27,3 ц/га; вівса – 23,9 ц/га; гречки – 11,5 ц/га; гороху – 31,3 ц/га; рису – 54,0 ц/га.

Це виглядає цілком логічним, адже 3/4 продукції вирощується сільськогосподарськими підприємствами. Особливо показовим це підвищення виглядає на фоні даних 2000 року, коли продуктивність вирощування була практично удвічі нижча (див. рис. 2).

2000 2016
Урожайність, ц/га Валовий збір, млн. тонн Валовий збір, млн. тонн Урожайність, ц/га
19,4 24,5 66,0 46,1
176,7 13,2 13,9 482,4
12,2 3,5 13,6 22,4
121,6 19,8 20,9 160,7
112,3 5,8 9,0 208,2

 Рис. 2. Валові збори та урожайність основних культур в Україні

Серед технічних культур перше місце в структурі виробництва займає, звичайно, соняшник, частка якого складає щонайменше 2/3 у цій групі культур. Особливістю його вирощування є те, що це цілком експортно орієнтована культура, і нею займаються практично лише підприємтсва (85,1%). Так, за результатами 2016 року вироблено насіння соняшнику в обсязі 13,6 млн тонн, що на 21,4% більше ніж у 2015 році та в 3,9 рази – ніж у 2000 році. Цьому сприяло як збільшення посівних площ (на 15,1%) та урожайності (на 3,7%).

В останні роки підвищується увага аграрних формувань до цукрових буряків завдяки поступовому відродженні промислової переробки солодких коренів. При зростанні посівних площ зросла й урожайність на 10,6%, досягнувши знову ж таки рекордної позначки 482,4 ц/га (переважно у с/г підприємствах, адже їхня частка у виробництві складає 92,6%). Порівняно із 2000 роком продуктивність вирощування взагалі зросла у 2,73 рази.

Як свідчать статистичні дані, аграрні підприємства не бажають займатися вирощуванням такими важливими культурами для раціону споживання населення як картопля та овочі. Відповідно їхня частка в обсягах виробництва за результатами 2016 року складає лише 2 та 12 відсотків, що практично не змінюється уже протягом 15 років.

У минолому році виробництво картоплі становило 20,9 млн тонн при урожайності 160,7 ц/га. Навіть при значному скороченні посівних площ під культурою валовий збір не зменшується. Це відбувається за рахунок підвищення урожайності – на 32,1% порівняно із 2000 роком. Щодо овочів, то їх вирощено 9,0 млн тонн при урожайності 208,2 ц/га, яка складає не менше 200 центерів уже протягом кількох років.

Виробництво основних сільськогосподарських культур (тис. тонн)

Показники 2000 2005 2010 2015 2016* Відхилення,

2016 р. до 2000 р.

+ / – %
Зерно (включаючи кукурудзу) 24459,0 38015,5 39270,9 60125,8 66020,2 41561,2 269,9
частка с/г підприємств 81,6 75,7 75,8 77,3 74,6 -7,0 х
Соняшник 3457,4 4706,1 6771,5 11181,1 13605,5 10148,1 393,5
частка с/г підприємств 87,5 78,8 82,5 85,4 85,1 -2,4 х
Цукрові буряки 13198,8 15467,8 13749,2 10330,8 13930,1 731,3 105,5
частка с/г підприємств 87,8 78,5 92,1 92,5 92,6 4,8 х
Картопля 19838,1 19462,4 18704,8 20839,3 20916,6 1078,5 105,4
частка с/г підприємств 1,4 1,2 2,6 2,2 2,0 0,6 х
Овочі 5821,3 7295,0 8122,4 9214,0 9017,7 3196,4 154,9
частка с/г підприємств 16,9 10,7 11,9 13,9 12,0 -4,9 х

Перспективи на 2017 рік

Щодо перспектив у поточному році, то за висновками експертів розвиватися у галузі рослинництва будуть «традиційні» культури. Зокрема, зерновий та олійнопереробний підкомплекси у 2017 році залишаться одним із флагманів аграрного виробництва.

Це підтверджується даними про структуру посівних площ озимих культур. Під урожай 2017 року всіма категоріями господарств засіяно 8,1 млн га, шо на 3,8% більше минулорічного показника. Збільшується частка пшениці (102,2%) та жита (116,5%) і навпаки ячменю (89,7%). Певні коливання на ринку олійних культур (зокрема, сої) та перенасичення рівня пропозиції зерна кукурудзи змусили аграріїв переглянути обсяги посівів озимого ріпаку, які збільшились на 37,2%.

Звичайно, остаточний результат зі збору врожаю 2017 року залежатиме від багатьох факторів. Серед них визначальними є теперішній стан посівів, а також результати весняної посівної кампанії і погодні умови протягом наступних періодів вирощування культур. Загалом, сподіваючись на позитивний вплив погодніх умов, вдале проведення весняних та літніх агротехнічних заходів, застосування ефективних технологій вирощування, у цьому році можна очікувати не менші обсяги виробництва.

Підготував Сава Андрій, к.е.н., с.н.с.