Галузь тваринництва: підсумки 2016 року

228

2016 рік для галузі тваринництва став продовженням тенденцій, що сформувалися протягом усіх 25 років незалежності: поголів’я худоби і птиці скорочується, обсяги виробництва знижуються. Відбувається також нерівномірний розвиток різних категорій аграрних формувань сектору, особливо господарств населення, які ще досі на ринку займають значну частку. Це при тому, що населення України недостатньо споживає молока, м’яса, яєць та і інших продуктів тваринництва до фізіологічної потреби. Тож коротко охарактеризуємо ситуацію із основними параметрами галузі тваринництва за минулий рік.

Поголів’я худоби та птиці

Як вказують дані органів державної статистики, поголів’я основних видів худоби катастрофічно знижується, навіть якщо за базу порівняння брати 2000 рік, а не 1990 рік як це традиційно було прийнято. Так ось, у 2000 році у всіх категоріях господарств налічувалося 9,4 млн. голів ВРХ (в т.ч. корів – 4,9 млн. голів), 7,6 млн. голів свиней, 1,9 млн. голів овець і кіз (див. рис. 1). До кінця 2016 року їх зменшилося відповідно до рівня: 3,7 (2,1); 6,7 та 1,3. Щоправда ці дані вказані без врахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, а також без урахування частини зони проведення АТО.

Загальний спад за цей період можна оцінити наступним чином: ВРХ – мінус 61%, (корови – мінус 57%); свині – мінус 12,5%; вівці та кози – мінус 30%.

птиц1

Рис. 1. Поголів’я основних видів худоби в Україні

Винятком у тваринництві є ситуація із птицею. Її поголів’я підвищується і з 2000 року зросло з 123,7 млн. голів до 202,4 млн. голів, що на 63,6%, хоча за останні роки відбувається поступове зменшення її поголів’я. Так, порівняно із 2013 роком, коли показник був максимальним (230,3 млн. голів), скорочення становить 12,1%. Загалом це свідчить про стабільну роботу птахоферм, особливо з вирощування курей та виробництва яєць.

Іншою особливістю цієї галузі є структура наявного поголів’я за категоріями суб’єктів господарювання, де частка господарств залишається і надалі відчутною. Адже сільськогосподарські підприємства, особливо великі холдингові об’єднання, не бажають займатися тваринництвом. Підтвердженням цього є дані про зниження їхньої частки поголів’я ВРХ з 53,4% у 2000 році до 33,0% у 2016 році; овець і кіз – з 22,0% до 14,3%. Винятком залишається свинарство і птахівництво, де частка зросла відповідно з 31,5% до 53,4% та з 20,5% до 54,7%.

Обсяги виробництва

Враховуючи наявне поголів’я худоби і птиці, аграрні формування виробляють загалом все менше тваринницької продукції (див. рис. 2). Так, всього м’яса (всіх видів) у забійній вазі аграріями за попередніми даними вироблено у 2016 році 2300,9 тис. тонн, що на 38,3% більше, ніж у 2000 році. Але в структурі цього обсягу 49,3% (1135,7 тис. тонн) займає м’ясо птиці, хоча в 2000 році воно займало лише 11,6%. Як свідчать дані, більшість м’яса в Україні виробляється аграрними підприємствами – майже 62%. Порівняно із 2000 роком їхня частка зросла в 2,3 рази. Дещо рівніша ситуація у птахівництва – співвідношення підприємств і господарств населення становить 55,3:44,7.

Обсяги виробництва молока дещо падають і у порівнянні з 2000 роком (12657,9 тис. тонн) становлять 10387,2 тис. тонн, або 82,0%. Слід також врахувати і те, що господарства населення виробляють 73,9% молока, хоча частка сільськогосподарських підприємств останніми роками поступово зростає – від 18,8% у 2005 році до 26,1% у 2016 році.

Найбільшого зростання в обсягах виробництва досягли господарства у птахівництві. На сьогодні вони виробляють 15113,5 млн. шт. яєць, що в 1,7 рази більше ніж у 2000 році. Однак порівняно із 2010 роком показник дещо знижується – на 12 відсотків. Принагідно варто наголосити, що частка сільськогосподарських підприємств складає 53,4%, яка збільшилася порівняно із 2000 роком в 1,6 рази.

Загальні висновки

Розглянуті матеріали наштовхують нас на певні висновки. Поточна ситуація неоднозначно характеризує галузь. Обсяг виробництва галузі наразі дорівнює фактичному рівню платоспроможного споживання. Тому з позицій споживання і експортного потенціалу аграрного сектору слід констатувати, що галузь тваринництва розвивається нерівномірно, особливо це стосується скотарства, свинарства та інших галузей з вирощування дрібних свійських тварин. Враховуючи невизначеність в економічній політиці держави, такі тенденції скоріше всього збережуться і у 2017 році.

птиц2

Рис. 2. Обсяги виробництва основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств в Україні

Підготував Сава Андрій, к.е.н., с.н.с.