Вдосконалення системи живлення з ТОВ «Сервіс-Агрозахід»

162

Системи живлення, які існують на сьогодні в Україні, є напевне найбільш дискусійним питанням в агровиробництві. На це є багато причин. По-перше, в технології вирощування – це найбільш затратний захід. По-друге, вони є найбільш впливовим технологічним елементом на врожайність тої чи іншої с/г культури. По-третє, на більшості полів України багато років не використовувались органічні добрива. Враховуючи вищеперелічені фактори (насправді для того, щоб правильно підібрати систему живлення існує ще десятки інших факторів), ми рекомендуємо добрива, які слід використовувати під ту чи іншу культуру.

Перше, що потрібно зробити перед тим, як складати технологічну карту з живлення рослини – це агрохімічний аналіз ґрунту. В подальшому важливо не вважати, що дані агрохімічного аналізу є основою підбору живлення – це лише частина даних. Важливо врахувати кліматичні умови, кількість опадів, тип та  структуру ґрунту, попередники (краще за п’ять останніх років), звичайно, мати бачення планової урожайності і т.д. Одним словом, чим більше даних, тим правильнішою і економічно доцільнішою буде система живлення.

Аналізуючи живлення рослин, які використовують в Україні, і порівнюючи з кращими фермерськими господарствами Голландії , Німеччини, США, ми бачимо, що тут є найбільший резерв в піднятті врожаю в цілому по Україні.

Маючи багаторічний досвід в підборі живлення для кожної культури під запланований врожай, ми можемо стверджувати, що скоригувавши,  а саме вибравши правильне добриво, оптимальну кількість макро-, мікро-, та мезоелементів, при тому, не залучаючи додаткових коштів в цілому по Україні, можна збільшити валовий збір с.-г. культур на 20-25%.

ТОВ «Сервіс-Агрозахід» пропонує комплексне збалансоване живлення. Обов’язково перед складанням технологічних карт компанія проводить ґрунтові аналізи в своїй сертифікованій лабораторії. На основі них та вищеперелічених заходів ми розробляємо систему живлення.

Оптимально як з точки зору економіки, так і з точки зору засвоєння, використовувати мінеральне добриво, в гранулі якого будуть всі необхідні елементи для стартового живлення рослини. Також дуже важливо, щоб добриво було легкорозчинне та не мало шкідливих компонентів,  які пригнічують або навіть знищують мікрофлору ґрунту.  Крім азоту, фосфору і калію в гранулах, за необхідності додається магній, сірка, обов’язково кальцій та мікроелементи, такі як:  залізо, мідь, молібден, марганець, бор, цинк. За рахунок того, що ми на старті забезпечуємо рослину всім необхідним (закон Лібіха ще ніхто не відміняв), одержуємо сильні рослини з потужною кореневою системою. Така рослина легше переносить високі температури, нестачу вологи, але саме головне – в  рази більше використає поживних речовин з ґрунту. На протязі вегетаційного періоду кожні 15-20 днів необхідно проводити листкову діагностику, щоб можна було вчасно скоригувати нашу систему живлення, виходячи з тих чи інших ґрунтово-кліматичних умов, сортових чи гібридних особливостей культур та фаз їх розвитку. Позакореневе живлення, на нашу думку, взагалі не використовує свого потенціалу в більшості фермерських господарств України.

При чотирьох-шести позакореневих обробках, використаних на будь-якій культурі, відповідним добривом можна збільшити врожай від 20 до 50%. Правильно підібраним набором мікроелементів, амінокислот, стимуляторів росту  можна зменшити в рази або взагалі знівелювати до нуля вплив багатьох ґрунтово-кліматичних проблем.

На сьогодні через засуху ми не добираємо 10-15 мільйонів тонн зерна кожний рік. Хоча в таких країнах як Туреччина, Іспанія, Ізраїль, де випадає стабільно менше дощів, збирають навіть таку культуру як цукровий буряк – навіть без поливу. Таких результатів фермери в цих країнах досягають в першу чергу за рахунок використання таких продуктів, які зменшують  в 1,5-2 рази коефіцієнт транспірації, збільшують масу кореня та кількість кореневих волосків від двох до трьох раз.

Компанія ТОВ «Сервіс-Агрозахід»  має в своєму портфоліо продукти від провідних виробників добрив з таких країн як  Іспанія, Англія, Польща (так звані «розумні продукти»), які максимально забезпечують вищеописані опції. Це в першу чергу продукти, які, крім основних мікро-, макроелементів, містять кремній, титан, багаті аміно- та органічними кислотами.

Взагалі, будь-який з продуктів (а їх в Україні вже є більше 1 тис.), які, до речі, не дешево коштують, при неправильному використанні може не тільки не покращити розвиток рослини, а пригнітити її, погіршити метаболізм чи тургор клітини, що в кінцевому результаті зменшить врожайність культури на 5-10%, а враховуючи витрати, понесені на використання цих добрив, рентабельність відповідно буде ще нижчою.

Тому ми категорично не рекомендуємо використовувати позакореневе живлення без розуміння коли, як і що робити, який продукт вносити в тій чи іншій фазі культури, сорту, погодних умов і т.д. – це приблизно 30 факторів, які потрібно врахувати. І тільки тоді аграрії дійсно зможуть, як пишуть деякі компанії, окупити потрачену гривню в 50-60 разів.