Застосовуючи «Вермимаг» та «Вермийодіс» забезпечимо високий врожай в 2017 році

818

В цьому році аграрії весняні роботи будуть проводити в складних умовах – це подорожання матеріальних засобів та посилення податкового навантаження в аграрному секторі, в зв’язку з нестачою вологи в осінній період в багатьох господарствах озимі культури війшли в зиму слаборозвинутими. Зарадити у цій ситуації допоможуть біостимулятори – добрива нового покоління «Вермимаг» та «Вермийодіс» виробництва ПП «Біоконверсія».

До їх складу входять гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, рістактивуючі речовини, а також понад 20 різних макро- (азот, фосфор, калій), мезо- і мікроелементи (магній, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен) та спори ґрунтових організмів, а  «Вермийодіс» містить  ще й біологічний йод.

Технологією вирощування сільськогосподарських культур передбачено допосівне оброблення насіння та одно- або дворазове обприскування рослин під час вегетації та фертигації (додавання до поливної води у системі крапельного зрошення), препаратами «Вермимаг» – 5-7 л/га, або «Вермийодіс» – 4-5 л/га у баковій суміші з мінімальною кількістю мінеральних добрив (аміачна селітра 5-7 кг/га, або карбамід 10-12 кг/га, або сульфат амонію чи КАС 10-12 кг/га).

Поживні речовини, що є складовими біостимуляторів «Вермимаг» та «Вермийодіс», нанесені на поверхню надземної маси, рослини швидко поглинають, відбуваєтьсяаналогічний шлях синтезу, що й з елементами, які надходять до рослини через кореневу систему, однак у 5-8 разів швидше.

При цьому кількість цу­крів у рослинах зростає на 20-25%, збільшуються показники фотосинтетичної діяльності рослин на 12-30%, що забезпечує приріст врожаю на 10-35%(навітьупосушливі 2015-2016 рр.).

Встановлено їх високу фунгіцидну і бактерицидну активність, обумовлену наявністю бактеріостатичних білків, які виділяє сапрофітна мікрофлоракишківника дощового черв’яка у процесі вермикультивування. Це уможливлює зменшити внесення пестицидів на 15-20 %.

Застосування органічних добрив-біостимуляторів «Вермимаг» і «Вермийодіс» у баковій суміші з мінеральними добривами під час листкового(позакореневого) підживлення рослин забезпечує 85-90% засвоєння азоту рослиною, тоді як із добрив, внесених уґрунт через кореневу систему, засвоєння його становить 30-40%. Тобтовитрати на азотні добрива можна зменшити на 25-40 %.

Досвід господарств Івано-Франківської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської,Чернігівської та інших областей свідчить, що навіть в особливо посушливі 2015-2016 рр.біостимулятори-добрива забезпечують приріст врожаю культур, ц/га: зернових– 5,4-9,2 ріпаку – 4,2-6,4, сої, соняшнику – 5,2-7,3, кукурудзи на зерно – 17,5-21,3, рису – 8,2-12,1, овочів – 70,5-120,4 ц/га.

У ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тернопільської області 2016 року унаслідок допосівного оброблення насіння і одноразового обприскування препаратом «Вермимаг» (5 л/га) навіть за умов випадання під час вегетації лише 50-60 % опадів від потреби врожайність ячменю ярого зросла на 13,3 ц/га, а за одноразового обприскуванняпосівів пшениці озимої приріст врожаю склав 3,5 ц/га, ріпаку озимого – 4,7 ц/га.

Високу ефективність забезпечує застосування біотехнологій і на бідних ґрунтах Передкарпаття.У ПФ «Богдан і К» Івано-Франківської області щорічно засівають 35-45 %  площі зернобобовими культурами і культурами на сидерат. На усій площі вирощування озимих і ярих культур здійснюють деструкцію соломи препаратом «Вермистим-Д»,  у т. ч. на площі 520 га сумісно з сидератом.

Тривале застосування на площі понад 2000 га препаратів «Вермимаг» і «Вермийодіс» забезпечує отримання по 80-118 ц/га кукурудзи, 35-45 ц/га сої і соняшнику, а також високих врожаїв інших культур. Зокрема, 2016 року об­прискування рослин біостимуляторами сприяло підтримуванню процесу фотосинтезу за умов переви­щення допусти­мих температур на 2-4°С. Це дозволило рости й розвиватися рослинам за умов, коли тем­пература навколишнього природного сере­довища сягала понад 33-36°С, що особливо актуально для біль­шості регіонів в останні роки. За таких умов на площі 510 га отримали 46,1 ц/га соняшнику (приріст врожаю – 13,8 ц/га). На площі 27 га зібрано 88 ц/га пшениці озимої сорту Богдана, а врожайність сорту Акратос на площі 26 га склала 98 ц/га (приріст 12-17 ц/га). Із75 га кукурудзи (селекції Сингента) отримали 120 ц/га зерна (приріст 28,3 ц/га). З площі 40 га (с. Джурів) зібрано по 44,5 ц/га сої (приріст 9,2 ц/га). Значний приріст врожаю культур забезпечив зменшеннявитрат на придбання мінеральних добрив і пестицидів на 30-40 %.

Слід зазначити, що сусідні господарства, які не застосовували біотехнології, зібрали в 1,5-2 рази менші врожаї соняшнику та сої, ніж ПФ «Богдан і К».

Досвід господарств різних областей України свідчить про значні переваги запропонованих біологічних препаратів. Так, за даними асоціації виробників сої, понад 8 тис. фермерів вирощують її на невеликих площах і збирають лише по 13-15 ц/га зерна. Застосувавши одно-дворазове обприскування рослин під час вегетації препаратами «Вермимаг», або «Вермийодіс» можна отримати додатково щонайменше 2-3 ц/га сої, тобтоу масштабах країни сотні тисяч тонн високорентабельної продукції.

Однак, дивує позиція керівників окремих малих і середніх фермерських господарств, які дивлячись на великі агрокомпанії, (які не належно дбають про родючість грунтів, а застосовують високі дози мінеральних добрив і пестицидів, значна кількість їх не охоче займається біологізацією землеробства), недостатньо уваги надають процесамполіпшення родючостігрунтів та охорони довкілля.

Таким чином, біопрепарати виробництва ПП «Біоконверсія»  поліпшують родючість ґрунту (поліпшуютьйого водно-фізичні властивості, активізують життєдіяльність мікрофлори, посилюють міграцію поживних речовин, знижують стрес від пестицидів), забезпечують приріст врожаю, дозволяють зменшити витрати на придбання пестицидів і мінеральних добрив, зменшити техногенний прес на довкілля.

 

Детальнішу інформацію можна отримати в ПП «Біоконверсія»

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2, тел. (0342) 53-11-30; 53-05-88;

тел./факс (0342) 71-62-38; моб. 067-34-34-527; 067-34-22-188; email: vermos[email protected]ukr.net.