Енергомісткість аграрної продукції за роки незалежності України зменшилася у 6 разів

176

За останні роки використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві значно скоротилося, зазначив завідувач відділу ринку матеріально-технічних ресурсів Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Олександр Захарчук.

Загальне споживання пального ключовими галузями національної економіки, за даними Державної служби статистики України, за 2010–2015 роки коливається від 4,0 млн т до 4,6 млн т бензину та від 5,7 млн т до 6,3 млн т дизельного пального.

Серед основних споживачів паливно-енергетичних ресурсів аграрний сектор економіки посідає домінуюче місце, зазначив Олександр Захарчук. Сільське господарство споживає понад 26% дизпалива та 6% бензину, тоді як промисловість – 16% дизпалива та 6% бензину, а галузь транспорту та зв’язку – 21% дизпалива та 2,5% бензину.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, порівняно з 1990 роком сільськогосподарські підприємства скоротили використання бензину моторного як в цілому, так і на сільськогосподарські роботи у 12 разів.

Цьому сприяли два основні чинники, пояснив Олександр Захарчук.

За його словами, одним із них є економія сільськогосподарських підприємств, заснованих на засадах приватної власності, внаслідок докорінних змін у ставленні до власних витрат та зменшення собівартості продукції.

Друга причина – розвиток в останні роки тенденції залучення до виконання транспортних робіт сторонніх організацій, а також поширення практики продажу врожаю на умовах франко-тік, франко-елеватор та навіть франко-поле. У цьому випадку транспортні витрати оплачують самі покупці сільськогосподарської продукції.

Використання дизельного пального протягом 1990–2016 років теж зменшилося –майже у 4 рази.

В останні роки відбулося незначне зростання кількості використаного дизпалива. Це пояснюється тим, що на ґрунтообробних, посівних та збиральних роботах застосовується сільськогосподарська техніка, яка працює переважно на дизельному пальному. Оскільки валова продукція сільського господарства щороку збільшується, відповідно, зростають й обсяги споживання дизельного пального аграрним сектором економіки, зауважив Олександр Захарчук.

За його словами, тенденція до скорочення споживання пального у сільському господарстві сприяла зменшенню енергомісткості аграрної продукції. Якщо у 1990 році сільгосппідприємства на 1000 грн валової продукції (у порівняльних цінах 2010 року) витрачали 60 кг умовного палива, то у 2015 році у 6 разів менше – лише 10 кг.

За останні двадцять років витрати паливно-енергетичних ресурсів на 1 га сільськогосподарських угідь також скоротилися – у 4 рази.

Отже, значне підвищення цін на пальне та розвиток нових форм власності призвели до підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у сільському господарстві.

ННЦ «Інститут аграрної економіки»