GlobalG.A.P. – сучасний стандарт безпечності сільськогосподарської продукції

191

Наприкінці ХХ століття було розроблено нову систему безпечності сільськогосподарської продукції, що отримала назву EurepGAP (Euro-Retailer Produce Working Group – Європейська робоча група з питань роздрібної торгівлі продуктовими товарами). Поштовхом до її появи стало незадоволення споживачів і торгівельних мереж  системами оцінки продукції саме за критеріями безпечності. З огляду на значну кількість скарг і побажань, у асоціації європейських супермаркетів ініціювали розробку принципово нової системи. Основною відмінністю від тих стандартів, що вже існували, була оцінка не кінцевого продукту (а точніше якогось усередненого зразка), а відстеження технології вирощування. Адже, якщо вирощування продукції здійснюють з оцінкою можливих ризиків і в межах чітко встановлених технологічних вимог, що виключають будь-яке забруднення продукції, то кінцевий продукт, апріорі, можна вважати безпечним. Тобто, стандарт був побудований на основі концепції «належної сільськогосподарської практики» (GAP – good agricultural practice). Виходячи з цього, і було розроблено контрольні пункти нового стандарту, які охоплюють не тільки процес вирощування, первинну доробку та зберігання продукції, але й вивчення впливу конкретного виробництва на навколишнє середовище, рівень кваліфікації працівників, умов їхньої праці, умов відправки продукції покупцю тощо.

Гарантія безпеки, а з іншого боку – достатня демократичність і розумність вимог цієї системи сприяли успішному просуванню її в усі регіони земної кулі. Тому, коли в кінці 2007 року було розроблено нову версію стандарту, він замість EurepGAP, отримав назву – GlobalG.A.P.
У Європі перші сертифіковані господарства з’явилися 2003 року. Із 2004-го це явище стало масовим, а з 2006-го набуло міжнародного характеру. До теперішнього часу цією системою сертифіковані виробники більше 90 країн, а загальна кількість господарств, що мають сертифікат GlobalG.A.P., складає більше 160 тисяч. На сьогодні GlobalG.A.P. є найбільш поширеною системою сертифікації безпечності с.-г. продукції у світі. Важливою перевагою є її широке галузеве застосування. Контрольні пункти стандарту покривають виробництво практично всіх видів сільгосппродукції. Зі загальної кількості сертифікованих на частку рослинницької продукції припадає 74%, продукцію тваринництва – 17%, аквакультуру – 9%. GlobalG.A.P. працює практично з будь-яким видом с.-г. продукції, яку вирощує людина, однак перелік його продуктів поки не включає дикорослі види чи продукти переробки.

Загальні вимоги

Як уже зазначено вище, характер роботи стандарту полягає у відстеженні технологічного процесу. Першою вимогою цієї системи до фермера є детальна реєстрація усіх заходів, що застосовують у процесі вирощування. Ключовими елементами реєстрації є:

 • Охорона праці та виробнича санітарія
 • Охорона навколишнього середовища
 • Аналіз ризиків виробництва
 • Процедура розгляду скарг
 • Процедури відстеження і повернення продукції
 • Походження і якість насіннєвого матеріалу
 • Придатність ґрунтів для ведення сільськогосподарського виробництва
 • Аналіз ґрунтів і адекватність розробленої системи удобрення
 • Відповідність застосовуваної системи захисту рослин – впровадження інтегрованої системи захисту
 • Стан і коректність проведених заходів зі збирання, доробки та зберігання продукції.

Сертифікація GlobalG.A.P. є саме тим інструментом, який на підставі відстеження технології виробництва дозволяє підтвердити або спростувати висновок про безпечність продукції.

Дуже важливо розуміти, що GlobalG.A.P. враховує не тільки хімічне забруднення продукції. Адже у нас прийнято звертати увагу, насамперед, саме на хімічне та радіаційне забруднення. Водночас майже не беруть до уваги можливість механічного засмічення продукції, а також її мікробіологічне забруднення. Хоча ці ризики є дуже небезпечними та можуть спричинити серйозні негативні наслідки на здоров’я споживача.

Нині головним рушієм стандарту GlobalG.A.P. є торгівельні мережі, переробні підприємства та підприємства громадського харчування, оскільки гарантія безпечності продуктів на полицях є однією з основних вимог. Наприклад, у переважної більшості європейських супермаркетів відповідність продукції вимогам GlobalG.A.P., є ключовою умовою. В Україні також представлені деякі підприємства, які є членами GlobalG.A.P. Перш за все, це мережа супермаркетів Метро Кеш енд Кері (підрозділ METRO Group), мережа Billa (підрозділ REWE Group), підприємство МакДональдз Юкрейн Лтд. (McDonald`s Europe).

Ситуація в Україні

Тенденції, що відбуваються в світі, не могли обійти й Україну. Інтеграція до євпропейського ринку, зростання рівня сільськогосподарського виробництва, надвиробництво в окремих позиціях і зростання конкуренції сприяють тому, що вітчизняні виробники с.-г. продукції починають думати, куди та як збувати вирощений урожай. Починаючи з 2005 року, в Україні виникає зацікавлення і до теми сертифікації овочів і фруктів за показниками безпеки для споживання. І вже 2007 року з’явилися перші господарства, які пройшли міжнародний аудит за критеріями безпечності й отримали сертифікати EurepGAP. Незважаючи на те, що це були лише перші господарства, впровадження європейської системи сертифікації в українських умовах було великим кроком вперед. Адже вже 2007 року було підтверджено саму можливість успішного аудиту сільськогосподарських підприємств в Україні, опрацьовано прив’язку умов місцевого виробництва до світових вимог і в кінці підтверджено реальність впровадження у нас системи GlobalG.A.P

Упродовж останніх років у нашій державі стійко зростає зацікавлення сертифікацією GlobalG.A.P. практично всіх учасників виробничого процесу: фермерів, вітчизняних і міжнародних торгових мереж, переробних підприємств і, власне, споживачів. На думку низки експертів та аналітиків, GlobalG.A.P. є ідеальним варіантом, здатним максимально гармонізувати відносини між учасниками ринку.

Чим же сертифікація GlobalG.A.P. реально цікава в Україні?

 • Перш за все, споживач прагне купувати саме безпечну продукцію. Супермаркети розуміють це бажання і, безсумнівно, зацікавлені в закупівлі саме такої продукції.
 • Фермер, що запровадив систему GlobalG.A.P., демонструє відкритість і відповідальність за свою продукцію. Це завжди сприятливо позначається на іміджі та сприяє реалізації продукції.
 • Продукція, сертифікована стандартом GlobalG.A.P., є безпечною для споживання. У зв’язку з цим зникає загроза висуненню скарг щодо її недоброякісності.
 • Останні роки показують, що вихід на зовнішні ринки суттєво полегшується, якщо виробник має сертифікат  GlobalG.A.P. Часто питання про наявність цього сертифікату є першим у перемовинах з європейським покупцем.
 • Сертифікована продукція є відмінною сировиною для переробки, оскільки використання безпечної сировини є ключовою умовою отримання доброякісного кінцевого продукту.
 • Сертифікація GlobalG.A.P. є важливим елементом довіри, що дозволяє створити надійні відносини між споживачем, фермером, супермаркетом і переробником.

Проблеми, з якими можна зіткнутися у процесі впровадження системи GlobalG.A.P.

 1. Безумовно, найскладнішою темою залишається питання реєстрації пестицидів на окремих культурах. Вимоги GlobalG.A.P. однозначні – пестицид, що застосовують, має мати реєстрацію на культурі та не бути забороненим у країні призначення. Але ягідні культури, деякі овочеві, баштанні, кісточкові в Україні мають вкрай обмежений перелік пестицидів, використання яких дозволено. Тому, ситуація, що склалася, суттєво знижує експортний потенціал цих культур. Очевидно, галузевим асоціаціям варто лобіювати питання чи то гармонізації реєстру дозволених пестицидів з європейським, чи то спрощення і здешевлення системи реєстрації пестицидів.
 2. У розумінні українського споживача, продукція, що вирощена в дрібноприватному секторі та продається на ринку, є більш безпечною, у порівнянні з тією, що вирощують фермери та реалізують через супермаркети. Це, власне кажучи, не правильно. Приватник, як і фермер, застосовує мінеральні добрива та пестициди, і тут ризик не у факті застосування хімічних речовин як такому, а скоріше в нормуванні та дотриманні регламентів самого процесу хімічних обробок. Дозування, витрати бакової суміші на гектар, терміни очікування і кліматичні чинники застосування (температура, швидкість вітру, опади) є надзвичайно важливими для ефективності захисних заходів. Оскільки фермер обробляє більші площі в порівнянні з приватником, витрати на засоби захисту рослин у нього набагато вищі. Тому, кожен фермер прагне до зменшення застосування пестицидів і до більш ефективного їх застосування. З іншого боку, за яких умов внесення пестицидів і добрив є більш рівномірним? За використання ручних обприскувачів (або часто навіть віників), чи за використання професійної техніки?
 3. І фермер, і споживач, як правило, не володіють інформацією про допустимий рівень вмісту залишків пестицидів та інших хімічних речовин у готовій продукції. У більшості країн світу існують санітарні норми допустимого рівня залишків у вирощеній продукції. Для заспокоєння вітчизняного споживача варто зазначити, що в Україні часто допустимий рівень залишків у продукції є значно нижчим, ніж в інших країнах.

Допустимі норми залишків  пестицидів  (у мг/кг) (офіційні дані)

Культура Діюча речовина Україна ЄС Ізраїль Японія
Цибуля Пендиметалін 0,01 0,05 0,1 0,2
Металаксил 0,05 0,5 2 2
Імідаклоприд 0,07 0,1 0,3 0,1
Картопля Імідаклоприд 0,05 0,5 0,5 0,5
Л-цигалотрин 0,01 0,02 0,02 0,04
Яблука Тріадимефон 0,05 0,2 0,5 0,5
Толілфлуанід 0,02 3 0,05 5
Дельтаметрин 0,01 0,2 0,05 0,5
Імідаклоприд 0,07 0,5 0,3 0,5
 1. Досить складним залишається питання утилізації тари з-під добрив і пестицидів. Іноді її просто спалюють, або використовують у домашньому господарстві. Таку тару потрібно утилізовувати на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію і обладнання для цього. Спалювання ж цієї тари, чи її переробка на інші вироби категорично заборонені.
  5. Викликає занепокоєння і використання генериків. Часто такі ЗЗР не проходять відповідне очищення та мають шкідливі домішки, тому, у разі їхнього застосування зростають ризики хімічного забруднення продукції.

Процес сертифікації

Побудова системи GlobalG.A.P. в окремо взятому господарстві складається з кількох етапів: підготовчого і, власне, інспекції та сертифікації. Варто зазначити, що виходячи з вимог GlobalG.A.P., послуги з підготовки та сертифікації не може надавати одна організація. Тому підготовчий етап і сертифікація мають бути чітко розмежовані.
Підготовчий етап також складається з окремих елементів. Під час попереднього аудиту відбувається первинне ознайомлення з господарством. До уваги беруть спеціалізацію, культури, які йдуть на сертифікацію, стан машинно-тракторного парку, стан системи охорони праці, відбувається знайомство з головними фахівцями тощо.

Підготовка господарства та впровадження критеріїв відповідності стандарту – є основним етапом побудови системи GlobalG.A.P. Господарство приводять у відповідність усім контрольним критеріям стандарту. Проводять аналіз виробничих ризиків, впроваджують процедури відстеження та повернення продукції, системи документообігу, реєстрації технологічних заходів тощо. Впроваджують необхідні елементи для визначення рівня залишків пестицидів у продукції і багато іншого.

Після запровадження системи GlobalG.A.P. і приведення господарства у відповідність з усіма  контрольними пунктами стандарту, проводять внутрішній аудит і заповнюють чек-лист стандарту. Водночас або після цього до акредитованого органу сертифікації подають заявку на аудит і узгоджують його дату.  Виробник підписує договір з органом сертифікації  та отримує реєстрацію в системі GlobalG.A.P.

Сам аудит  GlobalG.A.P. триває 4-8 годин. Під час його проведення дозволено присутність консультанта, який і на цьому етапі має право надати консультаційну допомогу або необхідні роз’яснення. У випадку, якщо інспекція проходить без зауважень, фермер упродовж 4-6 тижнів отримує сертифікат GlobalG.A.Р. Йому надають паперовий варіант і одночасно на сайті GlobalG.A.P. з’являється електронна версія, ознайомитися з якою може будь-хто. Якщо в результаті інспекції виявлено невідповідності щодо ключових пунктів, фермеру надають за першого аудиту до 3-х місяців на їх виправлення, а за повторного – до 28 днів.

Варто зазначити, що GlobalG.A.P. може призначити додаткову позапланову перевірку, метою якої є як контроль за дотриманням  запровадженої системи на виробництві, так і контроль за неупередженістю та сумлінністю інспектора, що проводив сертифікаційний аудит. Тому, враховуйте це та старанно підтримуйте систему GlobalG.A.P.  на своєму підприємстві.

Ігор Чечітко