Нові високоадаптивні гібриди кукурудзи – запорука високого врожаю

275

Створення і впровадження у виробництво нових високопродуктивних гібридів кукурудзи, адаптованих до умов вирощування кожної ґрунтово-кліматичної зони, є одним із найважливіших шляхів підвищення урожайності й покращення якості продукції цієї культури.

Компанія «Сингента» щороку пропонує товаровиробникам нові конкурентоспроможні гібриди, які мають високий потенціал урожайності та адаптовані до умов середовища. Так, у 2017 році до Реєстру сортів рослин України занесено нові високопродуктивні гібриди: СИ Талісман (ФАО 200), СИ Теліас (ФАО 220) і СИ Фотон (ФАО 260), СИ Фортаго  (ФАО 260) та СИ Зефір  (ФАО 430), – які за умови дотримання рекомендацій щодо технології їх вирощування здатні значно підвищити рентабельність сільськогосподарського виробництва.

Характеристика гібрида кукурудзи

 СИ Талісман ФАО 200

Висока холодостійкість, ранній урожай зерна і силосу

Група стиглості Тип адаптивності Вико-ристання Тип зерна* Бал
Холодо-стійкість Посухо-стійкість Волог-овіддача Темп початкового росту Толерантність до стеблових гнилей
Середньо-ранній Середньо-пластчний Зерно/силос Кр.-зуб. 9 9 10 9 10

* Тип зерна: Кр.-зуб. — кременисто-зубоподібний.

** Рекомендований регіон вирощування: П – Полісся, Л – Лісостеп, Пн.С – Північний Степ.

Гібрид високоврожайний, скоростиглий, що дозволяє отримати ранній урожай зерна й поживного силосу для худоби. Вміст білка у зерні складає 8,8–9,5 %, крохмалю – 72,1–74,1 %. Зерно придатне для переробки на крупу. СИ Талісман має добру холодостійкість і толерантний до гельмінтоспоріозу, фузаріозу, стеблових гнилей, пухирчастої та летючої сажок. Саме тому він придатний для сівби в ранні строки. Це дає змогу отримати сходи на 5–7 днів раніше, ніж у не холодостійких, навіть у роки з недостатньою сумою активних температур. Таким чином, з’являється можливість збільшити фазу активного фотосинтезу, за якої в рослині інтенсивно накопичується органічна речовина.

Рекомендації

Зона

кукурудзосіяння

Густота рослин на період збирання, тис./га
Полісся до 85
Лісостеп 60-80
Степ 50-55

Отримання більш ранніх сходів і швидшого розвитку рослин у холодостійких гібридів дозволяє підвищити врожайність зерна і силосної маси, особливо в ті роки, коли друга половина вегетації проходить у посушливих умовах. СИ Талісман характеризується доброю посухостійкістю та високою врожайністю (рис. 1).

Рис. 1. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%) гібрида СИ Талісман  у різних ґрунтово-кліматичних умовах, 2014–2016 рр.

Отже, можливість використання цього гібрида для ранніх строків сівби і короткий період вегетації також дають змогу оптимізувати посівну й збиральну кампанії та швидше звільнити поле для наступної культури, отримавши високу окупність витрат на вирощування.

В умовах змінних метеорологічних чинників важко переоцінити значення високостабільних гібридів кукурудзи. Саме до цієї когорти належить СИ Теліас.

 СИ Теліас ФАО 220

Стабільна врожайність в умовах стресу

Група стиглості Тип адаптив-ності Вико-ристання Тип зерна* Бал
Холодо-стійкість Посухо-стійкість Волого-віддача Темп початкового росту Толерантність до стеблових гнилей
Середньо-

ранній

Високо-

адаптивний

Зерно/силос Проміжний 9 9 10 10 10

Рекомендації

Зона

кукурудзосіяння

Густота рослин на період збирання, тис./га
Полісся до 90
Лісостеп 60-80
Степ 50-55

Гібрид має високу і стабільну врожайність (рис. 2), швидкий ріст на початку вегетації. В умовах достатнього вологозабезпечення і поживного стану ґрунту формує два господарсько-придатні качани. Вміст білка у зерні складає 8,8–9,7 %, крохмалю – 72,4–73,5 %.

Рис. 2. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%) гібрида СИ Теліас у різних ґрунтово-кліматичних умовах, 2014-2016 рр.

СИ Теліас – холодо- та посухостійкий; толерантний до гельмінтоспоріозу, фузаріозу, стеблових гнилей, пухирчастої та летючої сажок. Завдяки високому рівню прояву вищезгаданих корисних ознак його можна висівати як у ранні строки, так і використовувати для пересіву озимих культур, що погано перезимували.

Здатність гібрида різко підвищувати врожайність на високому агрофоні, забезпечуючи високу окупність матеріально-грошових витрат, – цінна ознака, особливо для господарств інтенсивного типу. Тому їх особливо зацікавить новий гібрид СИ Фотон.

 СИ Фотон ФАО 260

Інтенсивного типу з швидкою вологовіддачею

Група стиглості Тип адаптив-ності Вико-ристання Тип зерна* Бал
Холодо-стійкість Посухо-стійкість Волого-віддача Темп почат-кового росту Толерантність до стеблових гнилей
Середньо-

ранній

Інтенсисвний Зерно/силос Зубо-подібний 8 9 10 10 9

СИ Фотон має високий потенціал урожайності (рис. 3) та добру вологовіддачу під час дозрівання. Вміст білка у зерні складає 9,0–10,1 %, крохмалю — 71,8–73,1 %.

Рис. 3. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%) гібрида СИ Фотон у різних ґрунтово-кліматичних умовах, 2014-2016 рр.

СИ Фотон також характеризується доброю посухостійкістю і толерантністю проти гельмінтоспоріозу, стеблових і кореневих гнилей. Рослини типу Stay Green забезпечують можливість вирощування його не лише на зерно, а й для виробництва високоякісного силосу для тваринництва.

Гібрид СИ Фотон придатний для вирощування в усіх зонах кукурудзосіяння України. Рекомендована густота стояння рослин під час збирання в зоні Лісостепу та Полісся – 60-75, у Степу – 45-55 тис./га.

 «Сингента», мета якої – забезпечувати стабільне сільськогосподарське виробництво за допомогою сучасних інноваційних досліджень і технологій, пропонує нову розробку «Артезіан», що передбачає створення і впровадження в сільськогосподарське виробництво нових гібридів кукурудзи з високим генетичним потенціалом урожайності й стабільності в умовах мінливих метеорологічних чинників.

Перший представник із когорти «Артезіан» – гібрид СИ Феномен, який з’явився на ринку в 2016 році. І от надходять ще два гібриди цієї ж генетики: СИ Фортаго і СИ Зефір. Вони стануть досяжними для українських аграріїв вже у наступному сільськогосподарському сезоні.

Характеристика гібрида кукурудзи  СИ Фортаго ФАО 260

Група стиглості Вико-ристання Тип зерна* Бал
Холодо-стійкість Посухо-стійкість Волого-віддача Темп початкового росту Толерантність до стеблових гнилей
Середньо

ранній

Зерно/силос Зубоподібний 9 9 10 10 10

 

Рекомендації

Придатний для вирощування за технологіями No-till та Mini-till

Зона

кукурудзосіяння

Густота рослин на період збирання, тис./га
Полісся до 80
Лісостеп 60-75
Степ 45-55

СИ Фортаго належить до гібридів елітної генетики «Артезіан». Він має низку цінних господарських ознак:

– високий потенціал і стабільність урожайності (рис. 4);

– холодостійкий;

– швидкий ріст на початку вегетації;

– високий рівень посухостійкості;

– швидку вологовіддачу зерном під час дозрівання;

– високотолерантний до стеблових і кореневих гнилей, пухирчастої сажки;

– характеризується еректоїдним типом розміщення листків;

– вміст білка у зерні складає 9,2-9,8 %, крохмалю – 73,8-74,3 %.

Рис. 4. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%) гібрида СИ Фортаго у різних ґрунтово-кліматичних умовах, 2014-2016 рр.

Гібрид СИ Фортаго придатний для вирощування за технологіями No-till та Mini-till у всіх зонах кукурудзосіяння України.

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2017 році, також поповнився середньопізнім гібридом компанії «Сингента» СИ Зефір, який належить до елітної генетики «Артезіан». Його ключові характеристики: висока врожайність (рис. 5), посухостійкість і швидка вологовіддача.

Рис. 5. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%) гібрида СИ Зефір у різних ґрунтово-кліматичних умовах, 2015-2016 рр.

Гібрид СИ Зефір характеризується високим рівнем:

– урожайності;

– посухостійкості;

– стійкості до вилягання;

– вологовіддачі зерном у період дозрівання;

– толерантності до гельмінтоспоріозу, фузаріозів, гнилей.

Характеристика гібрида кукурудзи  СИ Зефір ФАО 430

Група стиглості Вико-ристання Тип зерна* Бал
Холодо-стійкість Посухо-стійкість Волого-віддача Темп початкового росту Толерантність до стеблових гнилей
Середньо

пізній

Зерно/силос Зубоподібний 9 10 9 9 10

Рекомендації

Зона

кукурудзосіяння

Густота рослин на період збирання, тис./га
Лісостеп 55-65
Степ 45-55

За лабораторними даними, середній вміст білка у зерні становить 9,2 %, крохмалю – 72,4 %.

Гібрид СИ Зефір рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу й Степу України. Рекомендована густота під час збирання: Лісостеп – 55-60 тис. рослин/га; Степ – 45-55 і на зрошенні до 80 тис. рослин/га.

Підбір оптимальної густоти стояння рослин на площі покращує надходження в останні води й поживних елементів. За таких умов гібрид здатний формувати два господарсько-придатні качани на основному стеблі.

Отже, чітка уява про покращений морфолого-фізіологічний тип рослин і з’ясування біологічних причин, які лімітують їх продуктивність у певних умовах середовища, а також багаторічна кропітка робота селекціонерів та інших науковців компанії «Сингента» дали змогу створити і запропонувати українським аграріям такі нові гібриди кукурудзи, як СИ Талісман, СИ Теліас, СИ Фотон, СИ Фортаго, СИ Зефір, що сприятимуть підвищенню прибутковості вирощування даної культури.

І. Ковальчук, менеджер з маркетингу, розвиток напряму насіння кукурудзи (канд. с.-г. наук, доцент)