Галузь рослинництва: перспективи наступного сезону

673

Рослинництво України має всі необхідні, історично сформовані передумови для ефективного функціонування та розвитку. Ця галузь може відігравати винятково важливу роль завдяки специфічним властивостям, які виражаються у високій її конкурентоспроможності. Виробництво продукції рослинництва важливе як для задоволення потреб населення у продуктах харчування (сировина для переробної галузі), так і для виготовлення кормів в галузі тваринництва. Ця галузь має також значний експортний потенціал.

Ґрунтово-кліматичні умови України досить сприятливі для вирощування різноманітних сільськогосподарських культур. Так, в країні вирощують три основні групи сільськогосподарських рослин – зернові та зернобобові, технічні та кормові. Ці основні групи польових культур вирощують в усіх зонах, проте співвідношення площ їх посіву неоднакове.

Динаміку посівних площ основних сільськогосподарських культур в Україні за період 1990-2017 рр. наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 Динаміка посівних площ основних сільськогосподарських культур в Україні за 1990-2017 рр.

Роки Посівні площі основних сільськогосподарських культур, тис. га
культури зернові та зерно­бобові буряк цукровий фабрич­ний соняш­ник соя ріпак картопля культури овочеві відкритого ґрунту культури кормові
1990 14583 1607 1636 93 90 1429 456 11999
1995 14152 1475 2020 25 49 1532 503 10898
2000 13646 856 2943 65 214 1629 538 7063
2005 15005 652 3743 439 207 1514 465 3738
2010 15090 501 4572 1076 907 1408 462 2599
2013 16210 280 5051 1357 1009 1388 483 2289
20141 14801 331 5257 1806 882 1348 463 2101
20151 14739 237 5105 2158 682 1291 440 1990
20161 14401 292 6073 1869 455 1312 442 1932
20171 14607 318 5943 1994 789 1324 440 1826

Примітка: 1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як видно з даних, поданих у таблиці, за роки незалежності відбулося суттєве скорочення посівних площ під кормовими культурами, що пояснюється значним скороченням поголів’я ВРХ і переходом на систему годівлі, яка базується на використанні концентрованих кормів, і цукровими буряками, зменшення виробництва яких зумовлюється несприятливою ринковою кон’юнктурою і великим рівнем затрат на їх вирощування (в 6,6 і 5,1 раза, відповідно). Натомість, спостерігається значний ріст посівних площ під такими культурами, як соняшник (в 3,6 рази), соя (в 21,4 рази) та ріпак (в 8,8 рази), що зумовлено сприятливою ціновою ситуацією на світовому ринку продукції даних культур, які є експортоорієнтованими.

Варто наголосити на тому, що у 2017 р., в порівнянні з 2016 р., значно зросли площі посівів ріпаку (на 73,4%), урожайність якого була вищою в порівняно з попереднім роком і становила 28,5 ц/га, і гороху (на 71,4%), урожайність якого встановилася на рівні 27,5 ц/га, що є нижчим, ніж у попередньому періоді.

Темпи збору основних сільськогосподарських культур у 2017 р. порівняно з аналогічним періодом 2016 року характеризуються наступними даними: станом на 1 вересня 2017 року зібрано 97,8% площ зернових і зернобобобових, 62,1% соняшнику, 98,5% картоплі і 95,6% овочів відкритого ґрунту до відповідної дати 2016 р. Рівень урожайності по даних культурах в середньому є дещо нижчим, ніж у попередньому періоді, проте, враховуючи, що збір урожаю по ряду культур ще триває, дані можуть коригуватися.

Загалом, можна прогнозувати, що валове виробництво продукції рослинництва у 2017 р. в порівнянні з попереднім роком зміниться на незначний відсоток.

Якщо проаналізувати тенденції світового ринку рослинницької сільськогосподарської продукції та їхній вплив на перспективи подальшого розвитку галузі рослинництва в Україні, то можна зробити такі висновки:

  1. Загальний обсяг запасів зернових культур у сільськогосподарському сезоні 2017-2018 рр., за оцінками експертів ринку, збережеться на досить високому рівні. Очікується, що обсяг торгівлі зерновими культурами в наступному сезоні може навіть дещо знизитися. Згідно із наведеними прогнозами, світовий обсяг торгівлі зерновими культурами скоротиться на 2,2% і досягне 386 млн т. Проте, очікується, що рівень споживання зернових культур у сільськогосподарському періоді 2017-2018 рр. перевершить аналогічний показник 2016-2017 рр. При цьому, загальний обсяг запасів зернових культур у сільськогосподарському сезоні 2017-2018 рр., за оцінками експертів ринку, збережеться на досить високому рівні, що сприятиме стабілізації цінової ситуації на ринку даної продукції
  2. Перспективним в подальшому є зростання посівних площ озимого ріпаку. Це пояснюється тим, що у 2016-2017 маркетинговому році світове споживання насіння ріпаку перевищило 71 млн т, що більше порівняно з попереднім періодом на 0,4% та перевищує обсяги виробництва на 2,2 млн т. Як наслідок, запаси цього насіння зменшилися. Зростаючий попит на насіння ріпаку вплинув на підвищення активності світової торгівлі даною продукцією, що в перспективі може позначитися на зростанні цін та обсягів виробництва даної культури і в Україні. Стабільною є кон’юнктура світового ринку продукції сої та соняшнику.

Щодо впливу інших чинників на структуру посівних площ сільськогосподарських культур в Україні, варто зауважити:

  1. За попередніми даними, очікується зростання валових зборів цукрового буряку, завдяки сприятливим погодно-кліматичним умовам, що в результаті, сприятиме досягненню високих показників урожайності цєї культури. Хоча подальше зростання посівних площ під даною культурою може бути обмежене в результаті запровадженої рядом переробних підприємств (цукрових заводів) практики приймання сировини «на лінію» (підприємства приймають сировину в обмеженій кількості в порядку черги) і тільки від господарств, які мають мінімально кілька десятків гектарів під цією культурою.

Внаслідок такої практики багато сільськогосподарських товаровиробників (особливо дрібних) матимуть проблеми із здачею сировини на переробку, оскільки її вивіз здійснюється дрібними партіями і через посередника, вона простоює в кагатах безпосередньо на полі, і її успішна доставка й переробка залежатиме від подальших погодних чинників. Дана обставина в подальшому може спричинити ще більше скорочення посівів цукрового буряка, особливо, за рахунок відмови від даної культури дрібних і середніх товаровиробників.

  1. Корективи щодо величини посівних площ під пізніми зерновими та олійними культурами можуть внести і погодні фактори. Зокрема на території ряду областей Західної України спостерігається значний рівень опадів протягом вересня-жовтня 2017 р., що в багатьох сільськогосподарських підприємствах є на перешкоді збору урожаю сої та соняшнику. Дана обставина в перспективі може спричинити зменшення посівних площ під даними культурами. Хоча, враховуючи сприятливу цінову ситуацію на світовому ринку щодо продукції даних культур, можна прогнозувати, що їх посіви наступного року залишаться на тому ж рівні. Зміни можуть відбутися щодо використання більш ранніх сортів та гібридів цих культур.

Вплив подібних чинників на інші сільськогосподарські культури на сьогодні не прослідковуємо. Тому наступного маркетингового року суттєвих змін у посівних площах інших сільськогосподарських культур не варто очікувати.

Одним із визначальних чинників на шляху підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва є інтенсифікація виробництва, яка спрямована насамперед на підвищення врожайності сільськогосподарських культур через використання високопродуктивних сортів та гібридів, удосконалення культури ведення землеробства із застосуванням інноваційних технологій, застосування науково обґрунтованих систем удобрення та системи сівозмін, високоякісне і своєчасне виконання всіх технологічних операцій.

Для підготовки статті автор використав інформаційні матеріали зі сайтів: http://crops.udau.edu.ua/ua/navchannya/cikavo/stan-galuzi-ta-perspektivi-rozvitku-roslinnictva.html; http://www.ukrstat.gov.ua; http://eizvestia.com/uk/markets-ukr/full/2507-naperedodni-nizkogo-vrozhayu-2017-zrostannya-cin-neminuche

Сидорук Борис, к.е.н., с.н.с.

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН