Потенціал рослини залежить від ефективності живлення

287

У теорії та практиці вирощування сільськогосподарських культур доведено, що досягнення високих рівнів урожайності та якості продукції, найвищої окупності добрив і як наслідок найнижчої собівартості продукції, залежить від оптимізації живлення рослин. Однак управляти цим процесом упродовж вегетації не з легких завдань, бо пов’язане воно зі складними і нерідко непередбачуваними процесами у ланцюзі: ґрунт – погодні умови – добрива.

Як зазначають вчені (Котвицький Б.Б., 2009 р.) для оптимізації живлення рослин потрібно враховувати такі умови: наявність та рухливість елементів у ґрунті; потребу в них для одержання планового врожаю; оптимальні рівні забезпеченості рослин елементами живлення в основні фази розвитку для досягнення заданого рівня продуктивності (нормативи); окремі властивості ґрунту та взаємний вплив елементів на їхнє надходження у рослини; погодні умови протягом вегетації; види й форми добрив, що застосовують, способи їх внесення.

Слід відзначити, що достатній вміст того чи іншого елемента в ґрунті не гарантує його оптимальне надходження в рослину, тому остаточний висновок про забезпечення рослин елементами живлення можна зробити лише «спитавши» про це у самої рослини. При цьому не варто забувати про важливість внесення оптимальних доз мінеральних добрив (NPK) на запланований урожай.

Основне живлення потрібно застосовувати з урахуванням додаткових підживлень (поверхневих, прикореневих і позакореневих), які обов’язково слід проводити протягом вегетації. Йдеться про приріст одержаний не лише завдяки покращенню живлення рослин тим чи іншим елементом, а, передусім, завдяки оптимізації живлення комплексом основних елементів, за їхньої позитивної взаємодії.

Ще однією вагомою проблемою у вирощуванні культур є можливий депресивний стан рослини. Головними причинами, які викликають фізіологічну депресію рослин є – температурний, водний, світловий, сольовий (ґрунтовий) та пестицидний стреси. Саме їхній вплив на культури породжує загострення розвитку хвороб, шкідників, прояв некрозів і хлорозів, погіршення якості, товарності продукції, загальне зниження врожайності, а за надмірного впливу призводить до пошкодження, а то й до загибелі рослин.

Нанесена стресами шкода може бути набагато більшою, ніж та, яку рослини отримують від різного роду патогенів (хвороб) або шкідників. Внутрішній прояв стресу на культурах супроводжується зниженням метаболічних (обмінних) процесів, домінуванням розпаду над синтезом, деградацією білково-синтетичного апарату, старінням культур та величезними затратами їхньої енергії на відновлення обміну, що врешті-решт призводить до зниження продуктивності.

Допомогти запобігти цьому можуть речовини, що містять амінокислоти. Завдяки здатності амінокислот до легкого розчинення у воді і швидкого проникнення через листову поверхню у клітини рослин, відпрацьовано технології листкового підживлення рослин амінокислотами.

Виробником препаратів, які містять амінокислоти є іспанська компанія «Agritecno Fertilizantes, S.L.». Вона також спеціалізується на виробництві фульвокислот, поживних речовин і мікроелементів. Основними продуктами компанії є органічні і органо-мінеральні добрива для листкових і кореневих підживлень, регулятори кислотності тощо. Особливістю та унікальною перевагою препаратів цієї компанії є те, що одержують їх з рослинної сировини.

Цього року офіційний представник європейського виробника в Україні, «Торговий Дім Лемберг», заклав ряд дослідів із випробувань функціональності біологічних добрив і стимуляторів на посівах багатьох сільськогосподарських культур у різних природно-кліматичних зонах вирощування на території України.

Загалом результати підживлень рослин амінокислотними препаратами свідчать про високу ефективність для підвищення стійкості до жаркої і посушливої погоди, подолання сольового стресу, покращення процесів запилення та плодоутворення, інтенсивності процесу фотосинтезу, підтримання гормонального балансу, покращення азотного обміну в рослинах та інше.

Підтвердженням цього є результати польових випробувань, які успішно пройшли на полях ТОВ «Урожайна Країна» (с.Сміле Роменського району Сумської області) за сприяння головного агронома Олександра Омельченка. Підприємство входить у корпоративну структуру Групи компаній ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Дослід проводився на посівах соняшнику на площі 30 га. Посів відбувся у середині травня. Ділянка поля була поділена на дві частини. Технологічні операції з обробітку ґрунту, посіву та основного живлення проводили в однакових виробничих умовах. На контрольній ділянці застосували схему підживлення, яка є традиційною для господарства.

На іншій ділянці вносили лише препарати Agritecno Fertilizantes під наглядом агронома-дослідника ТОВ «Урожайна Країна» Яни Воробйової (див. табл. 1).

Таблиця 1 Схема підживлення на посівах соняшнику

Фаза внесення Назва препарату Норма застосування
6-8 справжніх листочків 1. Tecamin Max2. Teknophyt pH 1. – 0,5 л/га2. – 0,2 л/га
8-10 справжніх листочків 1. Controlphyt PK2. Teknophyt pH 1. – 1 л/га2. – 0,2 л/га
Бутонізація 1. Tecnokel Amino B2. Teknophyt pH 1. – 1 л/га2. – 0,2 л/га

За словами представника компанії «Agritecno Fertilizantes» в Україні Сергія Іляшенка, застосування препарату Tecamin Max у рекомендованій дозі сприяє відновленню рослини в стресових станах, пов’язаних в першу чергу із негативним впливом хімічних засобів захисту. До того ж, він виконує функцію біостимулятора, оскільки містить 14,4% амінокислот (всього), 12,0% вільних амінокислот L та 7,0% азоту. Внесення розчину у нормі 300 л/га дозволяє активізувати ріст рослини, що формує міцний фундамент високої врожайності.

«Слід зауважити, препарат вносили на листкову поверхню у баковій суміші з пестицидами, які використовувалися у господарстві для боротьби зі шкідниками. Була внесена половина від рекомендованої дози – 0,5 л/га, але навіть при цьому рослини швидко відновилися та розпочали споживання амінокислот, необхідних у цій фазі вегетації. Tecamin Max вирішує недостачу мікроелементів і допомагає рослині швидше розвиватися», – додав Сергій Іляшенко. Сергій Іляшенко

У наступній фазі вегетації внесли препарат Controlphyt PK. В його основу входять фосфор (Р2О5 – 30,0%) і калій (К2О – 20,0%) у вигляді фосфітів, що забезпечує високу рухливість і доступність цих елементів для рослини. Він також володіє превентивною фунгіцидною дією, без появи резистентності. Перешкоджає появі окремих хвороб та грибкових захворювань. Препарат має системну дію – діюча речовина рухається від листка до кореня і навпаки.

«Ефективна дія Controlphyt PK проявляється саме у період, коли рослини потребують найбільше фосфору і калію, а також можуть захворіти характерними для цієї фази хворобами. Компанія рекомендує вносити його у баковій суміші у розрахунку 100-300 л/га», – зазначив Сергій Іляшенко.

У фазі бутонізації під час досліду застосовували препарат Tecnokel Amino B, який для рослини є джерелом додаткового вмісту бору. Завдяки природним властивостям цього мікроелекменту соняшник збільшує здатність досягати високої врожайності. Зокрема, бор стимулює проростання пилку, покращує якість запилення квіток, усуває осипання зав’язів і підвищує плодоутворення. За своїм складом Tecnokel Amino B відповідає вмісту діючої речовини 10,0% боретаноламіну та 1,0% вільним L-амінокислотам.

Важливим елементом у схемі підживлення соняшнику є застосування у агрохімічних сумішах ад’юванта. Компанія «Agritecno Fertilizantes» запропонувала регулятор кислотності Teknophyt pH, який діє як кондиціонер для води, а також підсилює ефект від застосування пестицидів, проникну дію препаратів.

Загальні результати випробувань показали, що задіяна схема листкового підживленя соняшнику забезпечила приріст урожайності на 11,6%, олійності на 0,66%. До того ж, маса 1000 насінин зросла на 0,5 г. Вологість насіння під час збирання становила 8,2%, що на 0,6% нижче контролю (див. Табл. 2).

Таблиця 2 Результати досліду застосування препаратів AgriTecno на посівах соняшнику

Варіант Площа, га Урожайність, ц/га Вологість, % Олійність, % Маса 1000 насінин, г
Контроль 15 29,4 8,8 56,5 58,815
Дослід 15 32,8 +3,4 8,2 57,15 59,322

За розрахунками ТОВ «Урожайна Країна» вартість запропонованої схеми підживлення соняшнику компанією «Agritecno Fertilizantes» виявилася дешевшою порівняно з традиційною системою на 32,81 грн/га, а кількісні та якісні показники є вищими за контрольні параметри.

Отже, отримані результати свідчать про дієвість та ефективність препаратів Agritecno Fertilizantes. Тож наступного року у структурному підрозділі ПАТ «Миронівський хлібопродукт» планують розширити їхнє застосовування на товарних посівах різноманітних культур.

Андрій Сава 

ТОВ «Торговий Дім Лемберг»

м. Львів, вул. Наукова 7д, оф. 308

тел.: 067 477 13 13, 067 201 51 47

[email protected]

agritecnofertilizantes.com