Шляхи підвищення накопичення вологи під час обробітку ґрунту

83

Віктор Оничко, к.с.-г.н, доцент, зав. кафедрою селекції та насінництва,

Владислав Зубко, к.т.н., доцент, зав. кафедрою тракторів і сільгоспмашин

Сумський національний аграрний університет

За даними науковців ННЦ “Інституту землеробства НААН” клімат на нашій планеті постійно змінюється, після періодів потеплінь настає похолодання і – навпаки. Змінюваність клімату не хаотична. Коливання його циклічні, характеризуються періодами різної тривалості залежно від причин, які їх зумовлюють, – від декількох років до мільйонів років.

В останні десятиліття зміни клімату стають все більш відчутними й в Україні. За даними WWF global в останні 20 років середньорічна температура зросла на 0,8⁰С, а середня температура січня та лютого – на 1-2⁰С, що призвело до змін у ритмі сезонних явищ – весняних паводків, початку цвітіння та випадіння снігу. Через зміну клімату погодні умови у нашому регіоні стають більш жорсткими. Тисячоліттями людство намагається подолати залежність рільництва від змін клімату. На території України втрати урожайності від несприятливих погодних умов в окремі роки досягають 45-50%, а при поєднанні декількох несприятливих явищ, як у 2003 році, до 70% і більше.

Родючі ґрунти, хороші кліматичні умови України сприяють отриманню високої продуктивності вирощуваних польових культур. На сьогодні в більшості природно-кліматичних зон, зокрема навіть на Поліссі, нерегульованим фактором, що лімітує врожайність, стає волога.

Ще в позаминулому сторіччі вчений Ізмаїльський О.О. застерігав, що збільшення запасів вологи в ґрунті залежить, насамперед, від умов, що затримують стік атмосферних опадів з поверхні ґрунту, сприяють проникненню цієї вологи в середину ґрунту, захищають поверхню ґрунту від висихання. Це твердження найбільш актуальним для виробників сільськогосподарської продукції стає саме тепер.

За даними професора Камінського В.Ф., збереження на полі однієї тонни води та використання її для формування врожаю коштує в десять раз дешевше, ніж добування та подача її для зрошення з будь-якого джерела. При цьому потенційна небезпека посух на формування врожаю значно послаблюється.

Обробіток ґрунту є одним із найважливіших складових системи землеробства. На думку деяких вчених основний обробіток формує 7,5-17,4% загальної врожайності культури, сукупність технологічних операцій основного обробітку є найбільш значуща й енергонасичена.

Основним завданням обробітку ґрунту є створення оптимальних умов для росту та розвитку сільськогосподарських культур, збереження і підвищення родючості ґрунту та його захист від ерозії. Правильний обробіток ґрунту разом зі сівозміною є одним із найефективніших заходів захисту від хвороб, шкідників і бур’янів. Оптимальний водно-повітряний режим створюється за загальної пористості ґрунту 50-60%, а для окремих культур певній щільності, що досягається його розпушенням, перевертанням, вирівнюванням, ущільненням, тощо. Тому, в сучасному аграрному виробництві, вибираючи технічні знаряддя для волого- та енергозберігаючого обробітку ґрунту, варто чітко визначити конкретну мету кожної складової обробітку.

Розпушення змінює розміри та взаємне розміщення ґрунтових часток, поліпшує аерацію і водопроникність, зменшує втрати вологи поверхневим руйнуванням капілярів.

Оптимально розпушують орний шар правильним поєднанням прийомів обробітку, проте за посушливих умов надмірно розпушений ґрунт швидко втрачає вологу дифузним випаровуванням і його потрібно ущільнити котками.

Перевертанням переміщуються шари ґрунту, загортаються пожнивні рештки та добрива, сходи бур’янів і їхнє насіння, знищуються шкідники та збудники хвороб культур, а верхній, багатий поживними речовинами шар переміщується у вологішу частину орного шару, де краще мінералізується органічна речовина до легкодоступних рослинам форм.

Перевертанням чорнозему на поверхню виноситься частина підорного шару, часто кращих агрофізичних властивостей, з меншою кількістю насіння бур’янів і відбувається перерозподіл поживних речовин по всьому орному шару. Перевертанням дерново-підзолистих ґрунтів створюється глибший орний шар шляхом виносу на поверхню і поступового окультурення нижнього менш родючого шару.

Цей прийом ефективний для знищення багаторічної рослинності на задернілих ґрунтах, але в посуху посилює втрати вологи та на схилах ерозію. Тому доцільність його визначають типом ґрунту та забур’яненістю поля, вимогами культур та погодою.

Перемішування ґрунту підвищує однорідність орного шару рівномірним розподілом пожнивних решток, добрив тощо. Важливе воно для поглиблення орного шару та здійснюється більшістю розпушувальних знарядь, але недоцільне після заробки кореневищ і насіння бур’янів на дно борозни та локального внесення добрив. У посуху зайве перемішування збільшує втрати вологи.

Вирівнювання поля знижує втрати вологи, сприяє рівномірному загортанню насіння, кращому догляду і збиранню врожаю, дружним сходам, зменшує вимокання посівів. Усі заходи обробітку ґрунту мають сприяти вирівнюванню ґрунту.

Ущільнення доцільне за надмірної розпушеності орного шару або його прошарків. Ущільнення знижує дифузне випаровування, завдяки зменшенню некапілярної шпаруватості, а збільшення капілярності поліпшує доступ вологи до насіння, його проростання і сходи з’являються дружно.

Ущільненням запобігають осіданню ґрунтів, особливо легких, аби уникнути пошкодження рослин. Крім того, ущільнення прискорює прогрівання посівного шару.

Переущільнення до об’ємної маси понад 1,3-1,4 г/см3 на чорноземі зменшує аерацію ґрунту та діяльність корисної мікрофлори, погіршує поживний режим, що врешті, знижує урожайність культур.

Дуже важливим є неоднорідність ущільнення. Тобто утворення так званих “плужних підошв”. Формування шарів ґрунту у горизонтальній площині з різною щільністю унеможливлює нормальний і рівномірний розвиток кореневої системи рослини (рис. 1), а значить знижується інтенсивність розвитку надґрунтової частини та перешкоджає проходженню вологи в більш глибші місця та її накопиченню.

1

Рис. 1. Розвиток насінини кукурудзи у ґрунті без ущільнень та з ущільненим шаром

Часто сільгоспвиробники вважають, що “плужна підошва” утворюється тільки з використанням плугів. Це помилкова думка. У процесі роботи всі робочі органи сільськогосподарських машин утворюють ущільнений шар ґрунту. Різниця лише у глибині розташування, товщині шару та його щільності. Наприклад, на рис. 2 наведено схему ущільнених шарів залежно від виду обробітку (робота сільськогосподарської машини з культиваторними лапами, сферичним диском та корпусом плуга).

2

Рис. 2. Розташування ущільненого шару, залежно від робочого органу сільськогосподарської машини (робота сільськогосподарської машини з культиваторними лапами, сферичним диском та корпусом плуга)

Такий стан ґрунту не дає можливості розвиватись кореневій системі. Рослина не може реалізувати свій біологічний потенціал без добре розвинутої кореневої системи, така рослина є нестійкою до вилягання.

Згідно з даними польових досліджень встановлено, що на полях де переважав плужний обробіток, ущільнений шар розміщувався на глибині 26-31 см (рис. 3).

3

Рис. 3. Ущільнений шар ґрунту після проходження агрегата у складі CASE 270+ ПЛН 5-35

На ґрунтах, де переважав дисковий обробіток, ущільнений шар був, починаючи з глибини 10-14 см (рис. 4).

4

Рис. 4. Ущільнений шар ґрунту після проходження агрегата у складі Білорус 1025+Дукат 2,5

Аналіз глибини утворення “плужної підошви” досліджували з використанням приладів Wile Soil та твердоміра Рев’якіна.

Вищевикладений матеріал підтверджує важливість врахування під час вибору як основного, так і передпосівного обробітку ґрунту, особливостей роботи технічних знарядь за створенням оптимального водно-повітряного режиму – шляхом оптимізації щільності як окремих шарів ґрунту, так і всього його орного шару з метою накопичення та утримання вологи. Створення пористої структури ґрунту без проміжних ущільнених шарів забезпечить проникнення талих вод та інтенсивність підняття вологи з глибоких шарів ґрунту.