Мікоризація — невичерпний ресурс збільшення продуктивності польових культур

275

Міф про необхідність глобальної хімізації сільського господарства потроху розвіюється, і все більше скептиків починають довіряти біологічним препаратам, а значить — самій природі. Про це свідчить зростання обсягів виробництва  біопрепаратів не лише в Україні, а й у всьому цивілізованому світі.

Навіть світові лідери з виробництва та продажу ЗЗР і добрив, реагуючи на попит аграріїв і на перспективу біологічного напряму в рослинництві, почали розширювати свою пропозицію біологічни- ми препаратами.

Ґрунт — це перше середовище, куди потрапляє насінина. По суті — це старт у житті будь­якої рос- лини. На жаль, сьогодні лише відповідальні й грамотні господарі зберегли ґрунт живим, але, як не прикро це констатувати, він потребує не тільки допомоги, а й «реанімації».

Мікоризація — це процес відновлення родючості та оздоровлення ґрунту. Власне, це генетично обумовлена властивість рослин співіснувати з корисною мікрофлорою завдяки симбіотичним взаємовигідним зв’язкам. Науково доведено, що мікоризу утворюють 80–90% рослин, і лише представники родин Хрестоцвіті, Гречкові, Лободові, Макові, Гвоздичні, Осокові та Ситникові не утворюють її.

У результаті співпраці корисної мікрофлори з кореневою системою рослини утвоюється грибокорінь — грибниця, що називається мікоризою. Грибокорінь допомагає рослині отримувати вологу й поживні речовини, а рослина, у відповідь, забезпечує грибницю вуглеводами. Мікоризні гриби підсилюють кореневу систему рослини, утворюючи мережу тоненьких ниточок, що звуться гіфами. Завдяки останнім відбувається об’єднання поживних потоків рідин грибниці та рослини в єдину систему. До того ж гіфи мікоризи здатні проростати на декілька метрів за межі зони висадження рослини. Оздоровлення ґрунту відбувається завдяки антибіотикам та біологічно активним речовинам, які виділяють гриби в процесі своєї життєдіяльності. Інокуляція насіння є одним із найефективніших та економічно вигідних методів мікоризації.

Як показують дослідження, проведені  в 2016–2018 рр., інокуляція насіння сорго мікоризоутворюючим препаратом удобрювальної дії американського виробництва БіоАрсенал сприяла зростанню врожайності зерна на 0,6–0,8 т/га. Це відбулося, насамперед, шляхом збільшення загальної маси волоті та зерна в ній, що пояснюється покращенням азотного живлення завдяки азотфіксуючим бактеріям, які входять до складу препарату. Також значно поліпшився фітосанітарний стан посівів, на яких не було зафіксовано жодних ознак захворювань. До того ж, завдяки малій нормі витрати препарату, що становить 8 г/кг насіння сорго, собівартість вирощування зросла лише на 3 долари США на гектар.

І ще один плюс: сипка форма препарату, що містить графіт, значно полегшує його використання — достатньо засипати насіння в сошники сівалки та зверху внести потрібну кількість препарату. Багатокомпонентність цього продукту, що містить гриби Beauveria bassiana, штам mg301 (gha), Beauveria bassiana, штам mg302 (db­1) та бактерії Azo­spirillum spp., штам mg401, Azotobacter spp., штам mg402, а також вітаміни, амінокислоти, мікроелементи та інші біологічноактивні речовини, робить його універсальним. Крім того, БіоАрсенал проявляє інсектицидну дію на шкідників, життєдіяльність яких проходить у ґрунті, та фунгіцидну — на збудників кореневих гнилей. Цей препарат з успіхом використовують в Америці та Україні для інокуляції насіння сорго, соняшнику, кукурудзи, пшениці, ячменю, а також овочів і квітів та навіть сої.

Отже, в умовах інтенсивного землекористування, коли руйнується структура ґрунту, його склад, гинуть цілі групи представників корисної мікрофлори і ґрунт стає мертвим, дуже важливо мати змогу компенсувати втрачене. Шлях до відновлення мікрофлори ґрунту — це внесення органічних добрив та використання біологічних препаратів, що мають мікоризоутворюючу  здатність. Це дасть змогу не тільки зберегти безцінний самовідновлюваний ресурс — ґрунт, а й збільшити продуктивність польових культур. І все це — завдяки мікоризі, що значною мірою сприяє мінеральному живленню рослин шляхом азотфіксації, фосфор­ та каліймобілізації, а також біологічно активним речовинам, фітогормонам та стимуляторам росту, що виділяє корисна мікрофлора в процесі життєдіяльності.

Експерт із агрономічних питань ДП “Рейлін”, Анна Луцько

www.raelin.com.ua

(044) -522- 21-21

Мікориза, контейнерна продукція
Мікориза, контейнерна продукція
Інсектицидна дія Beauveria bassiana
Інсектицидна дія Beauveria bassiana