ФАО: як покращити здоров’я планети

165

22 квітня у світі відзначали День Землі

Люди споживають більше, ніж планета встигає дати. За підрахунками, до 2050 року населення світу зросте до 9 млрд  – а це значно збільшить попит на ресурси Землі.

У зв’язку з цим, сільському господарству потрібно посилювати виробництво, щоб задовольняти потреби населення у продовольстві. Однак ведення сільського господарства залишає значний негативний вплив на навколишнє середовище, загрожуючи деградацією родючих земель, втратою водних ресурсів, зменшенням біорізноманіття. Глобальний виклик полягає в тому, щоб знайти стійкі способи годувати населення. Людству потрібне сільське господарство, яке не виснажуватиме природні ресурси; сільське господарство, яке є екологічно, економічно та соціально життєздатним для сьогодення і майбутнього.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) працює у напрямі гарантування продовольчої безпеки, адаптації до зміни клімату та пом’якшення наслідків зміни клімату. Для переорієнтації сільськогосподарських систем в Україні ФАО запропонувала ведення кліматично оптимізованого сільського господарства. Цей підхід допоможе сталими методами підвищити продуктивність та дохід, зміцнити стійкість до зміни клімату та зменшити викиди парникових газів – у такий спосіб покращуючи здоров’я планети. Фахівці розробили практичні рекомендації для оптимізації ведення лісового господарства, рослинництва, тваринництва та рибництва.

Щоб попередити зміну клімату в Україні, ФАО рекомендує:

  • запроваджувати енергоефективні та ресурсозберігаючі технології;
  • використовувати відновлювальні джерела енергії;
  • оптимізувати використання добрив;
  • використовувати технології для збереження та покращення родючості ґрунтів;
  • попереджати деградацію ґрунтів шляхом захисту лісосмуг;
  • впроваджувати удосконалені технології прибирання, зберігання і використання відходів тварин;
  • зменшувати використання викопного палива.

Для поширення серед аграрної спільноти практичних та теоретичних знань щодо застосування ґрунтозахисних технологій у землеробстві в посушливих регіонах степової та лісостепової зон України в умовах зміни клімату, ФАО організовує тренінги зі сталого ведення сільського господарства. Протягом теоретичних та практичних блоків слухачі здобувають знання щодо обліку економічної ефективності застосування ґрунтозахисних технологій та вивчають основні підходи сталого управління природними ресурсами. Наступний тренінг відбудеться 16 травня у Харківській області.

17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) Організації Об’єднаних Націй також спрямовані на досягнення економічного зростання, соціального розвитку й збереження природних ресурсів та біорізноманіття до 2030 року. Практики та технології сталого ведення сільського господарства сприяють досягненню багатьох Цілей, допомагаючи зупинити голод і недоїдання, зменшити харчові відходи та втрати після збору врожаю, пом’якшити зміну клімату, забезпечити чисту енергію, зберегти біорізноманіття.

©ФАО/Вікторія Михальчук