ООН розпочинає Десятиліття сімейних фермерських господарств, щоб розкрити їхній потенціал

252

Глобальний план дій ФАО і МФСР ставить на перший план сімейні фермерські господарства, як головні рушійні сили сталого розвитку

29 травня 2019, Рим, Італія  – Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО) і Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР) оголосили про проведення Десятиліття сімейних фермерських господарств і представили Глобальний план дій Організації Об’єднаних Націй з розширення підтримки сімейних фермерських господарств, особливо в країнах, що розвиваються.

Дві установи ООН координують проведення Десятиліття сімейних фермерських господарств, оголошеного Організацією Об’єднаних Націй наприкінці 2017 року.

Сімейні фермерські господарства становлять понад 90 відсотків усіх господарств світу і виробляють 80% продовольства. Вони є ключовими факторами сталого розвитку, включаючи викорінення голоду та всіх форм неповноцінного харчування.

Десятиліття сімейних фермерських господарств направлено на створення сприятливого середовища, що зміцнює їхні позиції і максимально збільшує їхній внесок у глобальну продовольчу безпеку і харчування, а також у здорове і стійке майбутнє.

Глобальний план дій містить детальні вказівки для міжнародної спільноти щодо спільних та узгоджених дій, які можуть бути здійснені протягом 2019-2028 років.

У ньому наголошується на необхідності розширення, серед іншого, доступу сімейних фермерських господарств до механізмів соціального захисту, фінансів, ринків, навчання і можливостей отримання доходу.

«На сьогодні гостро стоїть не тільки проблема збільшення голоду, але й ожиріння. Нам потрібно звернути особливу увагу на останнє. Ми знаємо, що потрібно зробити для боротьби з голодом, але цього недостатньо для боротьби з ожирінням. Сімейні фермерські господарства – це ті, які виробляють місцеві свіжі продукти і виробляють їх стійким способом. Це їхній внесок», – сказав Генеральний директор ФАО Жозе Граціану да Сілва під час церемонії початку проведення Десятиліття.

«Для досягнення Цілей сталого розвитку, що полягають у викоріненні голоду і злиднів, ми повинні інвестувати в малі сімейні фермерські господарства і допомогти їм використовувати свої активи, знання та енергію і дати їм можливість перетворити своє життя і суспільство загалом, – сказав Жильбер Унгбо, президент МФСР. – Вибір, який ми зробимо зараз, визначить, чи будуть наші майбутні продовольчі системи здоровими, поживними, інклюзивними та стійкими».

У листі, зачитаному на презентації, Папа Франциск сказав: «Створення робочих місць для молоді в сільському господарстві, у поєднанні з боротьбою з безробіттям, може додати нової енергії в сектор, який є стратегічно важливим для національних інтересів багатьох країн. Цілі Порядку денного на період до 2030 року не можуть ігнорувати внесок молоді та їхньої здатності до інновацій».

Сімейні фермерські господарства – важливі фактори сталого розвитку

Сімейні фермерські господарства виробляють весь діапазон харчових продуктів: рослинні, м’ясні, включаючи рибу, інші продукти тваринного походження, такі як яйця або молочні продукти, і продукти харчування, що вирощують на сільськогосподарських землях, у лісах, горах або на рибних фермах, і в основному залежать від праці як жінок, так і чоловіків.

Сімейні фермерські господарства створюють можливості для працевлаштування як на фермах, так і за їхніми межами, і сприяють покращенню сільської економіки.

Вони зберігають і відновлюють біорізноманіття та екосистеми і використовують виробничі методи, які можуть допомогти згладити або запобігти негативним наслідкам зміни клімату.

Вони забезпечують передачу знань і традицій з покоління в покоління, а також сприяють соціальній справедливості та добробуту суспільства.

Глобальний план дій для проведення Десятиліття сімейних фермерських господарств

Незважаючи на те, що сімейні фермерські господарства виробляють більшу частину нашого продовольства, вони, як не дивно, стикаються з бідністю, особливо в країнах, що розвиваються.

Вони стикаються з проблемами через відсутність доступу до ресурсів і послуг для підтримки свого виробництва і збуту продуктів харчування, через відсутність необхідної інфраструктури, через те, що їхні голоси залишаються непочутими в політичних процесах, і через те, що екологічні та кліматичні умови, на які вони покладаються, знаходяться під загрозою.

Загалом, жінки-фермери стикаються з великими труднощами. Сільська молодь також дуже вразлива – через відсутність стимулів для працевлаштування як на фермах, так і за їхніми межами.

Глобальний план дій в рамках Десятиліття сімейних фермерських господарств є керівництвом з розробки політики, програм та нормативних положень на підтримку сімейних фермерських господарств, пропонуючи колективні та узгоджені дії, які можуть бути зроблені протягом наступних десяти років.

У ньому детально описано конкретні заходи щодо вирішення взаємопов’язаних проблем. Ці заходи орієнтовано на ряд зацікавлених учасників – уряд, установи Організації Об’єднаних Націй, міжнародні фінансові установи, регіональні органи, організації фермерів і виробників, академічні та дослідницькі інститути, організації громадянського суспільства та приватний сектор, зокрема малі та середні підприємства.

Ці заходи включають:

 • розробку і впровадження сприятливих політичних умов (включаючи всебічну і узгоджену політику, інвестиції та інституційні рамки) для підтримки сімейних фермерських господарств на місцевому, національному та міжнародному рівнях;
 • підтримку сільської молоді та жінок через надання їм доступу до виробничих активів, природних ресурсів, інформації, освіти, ринків і участі в процесах розробки політики;
 • зміцнення сімейних фермерських організацій та їхніх можливостей генерувати знання і пов’язувати місцеві (традиційні) знання з новими рішеннями;
 • поліпшення засобів до існування сімейних фермерських господарств та підвищення їхньої стійкості до численних небезпек, надання їм доступу до основних соціальних і економічних послуг, а також сприяння і просування диверсифікації виробництва з метою зниження ризиків і збільшення економічної віддачі;
 • покращення стабільності сімейних фермерських господарств для стійких до зміни клімату продовольчих систем і доступу до них, відповідального управління та використання земельних, водних та інших природних ресурсів.

Факти і цифри, пов’язані з сімейними фермерськими господарствами:

 • Більше 80% усіх фермерських господарств світу займають площу менше двох гектарів.
 • Сімейні фермерські господарства охоплюють приблизно 70-80% сільськогосподарських угідь і виробляють більше 80% продовольства світу.
 • Жінки виконують майже 50% усіх сільськогосподарських робіт, хоча обробляють лише 15% родючих земель.
 • 90% рибалок – невеликі виробники, від яких залежить половина промислового риболовства в країнах, що розвиваються.
 • До 500 мільйонів фермерів, що займаються тваринництвом, покладаються на розведення худоби як джерела засобів для існування.
 • Гірське сільське господарство здебільшого ведеться сім’ями.
 • Сімейні фермерські господарства включають у себе лісові громади. Приблизно 40% вкрай бідного сільського населення проживає в лісових та саванних районах.
 • Традиційні території корінних народів світу займають до 22% поверхні Земної кулі, на них розміщено 80% усього біорізноманіття планети.

Регіональне відділення ФАО для Європи та Центральної Азії