Що потрібно рослинам: гумінові чи фульвові кислоти?

1281

Вплив гумінових та фульвових кислот, їхніх солей на рослини, ґрунт та екосистему загалом вивчали впродовж багатьох десятиліть вчені-дослідники на базі природознавчих інститутів.

Чому гумінові кислоти є корисними?

Гумінові кислоти – це набір природних органічних сполук, які утворюються в результаті гуміфікації рослинних залишків. Гумінові кислоти часто називають природним стимулятором росту рослин, який покращує метаболізм і споживання поживних речовин та сприяє загальному росту рослин.

Гумінові кислоти є одними із кращих природних хелатуючих продуктів, які пропонує мати-природа. Гумінові кислоти не тільки підвищують ємність катіонного обміну (ЄКО ґрунтів) або здатність ґрунту утримувати поживні речовини, але й накопичують мікроелементи у формах, які легко засвоюють рослини.

Гумінові кислоти містять численні негативно заряджені аніони, які притягують та утримують позитивно заряджені катіони в ґрунті. Під катіонами маємо на увазі безліч мікроелементів корисних для вирощування рослин, серед яких найбільш важливі – кальцій, амоній, магній і залізо.

Хелатування катіонів є однією з найважливіших ролей гумінової кислоти у підвищенні врожайності.

Гумінові речовини не тільки підвищують ємність катіонного обміну, а ще й покращують агрономічну цінність структури ґрунту, її водно-повітряний режим, теплові властивості, буферність ґрунту. До того ж, велика частина гумінових кислот не розчиняється у воді та перебуває у ґрунті у зв’язаному стані. А, як відомо, коренева система рослини може спожити тільки ті речовини, які здатні розчинятися у воді. Тому гумінову кислоту, яка в звичайному вигляді є високоефективним екологічно-чистим біостимулятором, переводять у водорозчинні солі калію або натрію, отримуючи гумінові речовини (гумати), які є більш активними до рослин, ніж гумінові речовини ґрунтів.

Фульвова кислота – золота можливість

Фульвова кислота – це, так би мовити, «двоюрідна сестра» гумінової кислоти. Вона є більш концентрованою та меншою частинкою форми кислотних сумішей, які, зазвичай, перебувають у рідкій формі. Фульвокислота є природним кислотним органічним полімером. Це означає, що це не єдина молекула, а скоріше поєднання багатьох різних молекул з подібними хімічними властивостями. Фульвова кислота сприяє збільшенню метаболізму рослин, покращує розвиток кореневої системи, також, як і гумінова кислота, збільшуючи поглинання та утримання поживних речовин та підвищення ЄКО ґрунту.

Без допомоги фульвокислоти багато з більших молекул не здатні проникнути через клітинні стінки рослин. Однак, як тільки мінерали зливаються з фульвовою кислотою, вони стають біоактивними та хімічно доступними для рослини.

Це пояснюють тим, що фульвокислота, завдяки своїй низькій молекулярній вазі, може легко проникати в клітинні стінки тканини рослини, дозволяючи більшим молекулам поживних речовин пройти шлях до клітин рослини. Як тільки хелатні мінерали потрапляють всередину рослини, фульвокислота діє як система доставки – транспортує поживні речовини до частин рослини, де вони будуть виконувати необхідні функції.

Одна молекула фульвокислоти має здатність транспортувати десятки мінералів до клітин рослини.

Це збільшує метаболізм рослин та їхню ферментативну активність, допомагає рослині зберігати та сповна використовувати поживні речовини. Тобто ця властивість фульвової кислоти максимізує ефективність поживних речовин у будь-якому синтетичному або органічному добриві, цим же – збільшує ефективність дії добрив і ЗЗР та оптимізує витрати сільськогосподарських підприємств.

У чому ж синергія?

Одними з найефективніших препаратів є ті, у складі яких поєднано гумінові та фульвові кислоти. Фракція гумінових кислот складається з більших молекул з великою кількістю позитивних і негативних зарядів на поверхні. Гумінові кислоти утримують мінерали в прикореневій зоні, що робить поживні речовини більш доступними для рослин.

Фульвокислота має набагато меншу молекулярну масу та є більш біологічно активною. Фульвокислота не тільки оточує мінеральні іони, але й допомагає транспортувати їх через клітинну мембрану та доставляти всередину клітини. Підживлення фульвовою кислотою по листу сприяє кращому засвоєнню таких елементів, як  мідь, залізо, марганець і цинк.

Гумінові та фульвові кислоти є найактивнішими серед гумінових речовин, їх часто називають гумусовими кислотами.

Як зазначалося раніше, гумінові та фульвові речовини в ґрунті перебувають в малоактивній формі через велику кількість функціональних груп. У процесі виробництва гумінових добрив відбувається розблокування функціональних груп. У результаті цього гумінові кислоти переходять в більш активну форму – солі.

Найдоступнішою формою засвоєння гумінових та фульвових кислот для рослин є їхні солі. Саме солі цих кислот є високоактивними в ґрунті та складають основу найефективніших органічних добрив нового покоління.

Органічний фундамент живлення рослин

Препарати на основі солей гумінових та фульвових кислот виконують акумулятивну функцію – стимулюють та підтримують повноцінне живлення рослин. Проте, варто зазначити, що гумінові речовини не перенасичують рослини поживними елементами, адже процес передачі відбувається поступово. У такий спосіб, поживні речовини зберігаються, ніби в «комірчині», до моменту, коли стануть необхідні для рослини.

Солі цих кислот діють як високоефективний природний імунітет для рослин, який допомагає підвищити їхню стійкість до будь-яких хвороб.

У природі гумінові та фульвові кислоти підвищують рН кислотних ґрунтів і знижують рН лужних ґрунтів, нейтралізуючи обидві умови, одночасно надаючи пом’якшуючий вплив на рослини.

Основа захисту рослин від стресів

Солі гумінових та фульвових кислот допомагають захистити рослини від усіх видів стресу (біотичних, антропогенних, кліматичних та едафічних). У результаті досліджень інституту США Virginia Tech виявлено, що застосування гумінових та фульвових кислот стимулювало рослини виробляти на 50% більше ферменту супероксиддисмутаза (СОД), який закріплює вільні радикали та захищає хлоропласти й мембрани клітини.

Якщо фермент СОД рослина виробляє в достатній кількості, то він бере участь в більше 1000 хімічних реакцій за секунду в клітині рослини.

Тому, для того, щоб попередити наслідки можливих стресів, потрібно підживлювати рослини гуміновими та фульвовими кислотами до передбачуваних стресових ситуацій. У такому випадку рослини довше залишатимуться зеленими та швидше відновляться після теплового чи холодового стресу, посухи, сонячних опіків тощо.

5 складових ефективного добрива

СОЛІ ГУМІНОВИХ та СОЛІ ФУЛЬВОВИХ КИСЛОТ стали міцним фундаментом дієвості органічних добрив ТМ «Українські гумати». До того ж, препарат містить унікальний комплекс:

► КАРБОНОВИХ кислот (янтарна (бурштинова), яблучна, мурашина тощо);

► АМІНОКИСЛОТИ;

► комплекс МІКРОЕЛЕМЕНТІВ (Азот, Фосфор, Магній, Цинк, Мідь).

Механізм дії препарату полягає у синергії п’яти компонентів: гумінових, фульвових, карбонових кислот та амінокислот і мікроелементів, що дають потужний стимулюючий ефект, забезпечують неперевершену антистресову дію. Легкозасвоювана формула препарату діє на приживлюваність рослин, сприяє збільшенню кількості та покращенню якості вирощеної продукції.

Економічний ефект застосування органічного добрива ТМ «Українські гумати» на прикладі зернових культур:

*з урахуванням цін станом на 01.2019 р.

Дія солей фульвових кислот разом із солями гумінових кислот забезпечує комплексний активізуючий вплив на рослину на всіх стадіях вегетації. Застосовувати препарат ТМ «Українські гумати» завжди вчасно! Адже кожна обробка дає результат.

Саме тому органічне добриво ТМ «Українські гумати» важливо застосовувати від обробки насіннєвого матеріалу, внесення упродовж вегетації до підживлення ґрунту після збору врожаю.

Препарат УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ – 100% розчинний –  ФІЛЬТРАЦІЯ препарату 50 мк.

УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ – це професійне рішення органічного росту!

Добрива перевірені часом і дослідженнями – замовляйте за телефонами:

(067) 000-11-58, (050) 928-40-34

www.ukrgumat.com.ua