Україна і ФАО об’єднуються задля збереження здорових ґрунтів

326

Метою нового Українського ґрунтового партнерства є сприяння формуванню бази даних моніторингу ґрунту

Україна багата на здорові та продуктивні ґрунти, чорноземи, що насичені органічними речовинами. Однак, за оцінками провідних українських ґрунтознавців, водна ерозія охоплює 13,4 млн га, зокрема 10,6 млн га орних земель. Ерозія безпосередньо впливає на родючість ґрунтів і сільськогосподарське виробництво, що може призвести до значних економічних втрат – понад 20 млрд гривень у рік.

Крім того, розробку національних підходів до боротьби з деградацією земель сповільнено через складні інституційні структури, відсутність оновлених досліджень щодо ерозії ґрунтів і відсутність стабільного моніторингу ґрунту.

Міжнародна ґрунтова спільнота готова підтримати Україну в створенні єдиної платформи, яка дозволить уникнути розпорошення зусиль і втрати ресурсів.

Українське ґрунтове партнерство (УҐП) створено 24 травня 2019 р. під час дводенного міжнародного семінару, організованого ФАО в рамках проекту, що фінансує Глобальний екологічний фонд із метою захисту ґрунтів степу і лісостепу України.

DSC_3411

Партнерство діятиме під егідою Глобального ґрунтового партнерства, як єдина національна платформа для сприяння діалогу і співпраці між міністерствами, провідними установами, дослідницькими школами та лабораторіями зі земельних ресурсів та іншими зацікавленими сторонами. Це сприятиме формуванню бази моніторингу земельного покриву, продуктивності земель і запасів вуглецю.

«Серед основних завдань УҐП – поліпшення контролю, розвиток сталого управління ґрунтами, забезпечення прозорої системи моніторингу деградації земель, поліпшення національного моніторингу навколишнього середовища та посилення потенціалу країни для формування суспільного інтересу до проблем ґрунтів», – сказала Оксана Рябченко, національний координатор проекту ФАО.

Платформа займатиме важливу роль у поширенні та координації ініціатив із досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів до 2030 року, які Україна зобов’язалась виконати, підписавши Конвенцію ООН про боротьбу з опустелюванням.

«Охорона родючих земель і комплексне управління природними ресурсами є національним пріоритетним напрямом Рамкової Програми Співробітництва між Україною та ФАО, а також частиною українського національного робочого плану щодо боротьби з опустелюванням, – зазначив Хушнід Саттаров, координатор програм ФАО в Україні. – Потрібно забезпечити сталий розвиток сільськогосподарських земель і скорочення сільської бідності. ФАО готова і надалі надавати технічну підтримку для досягнення цих цілей».

Діяльність чотирирічного проекту ФАО пов’язана з більш глобальними зусиллями, оскільки сприяє досягненню Цілі 15 сталого розвитку «життя на землі».

 24 травня 2019 р., Київ

Регіональне відділення ФАО для Європи та Центральної Азії

DSC_3393