Актуальні технічні та технологічні аспекти заготівлі кормів

555

У кормових раціонах великої рогатої худоби обов’язковим видом кормів є якісні грубі корми (сіно, солома), які становлять до 13% у загальній структурі раціону за поживністю. Разом з тим, високоефективним кормом для тварин є сінаж, який заготовляють з пров’ялених багаторічних бобових трав вологістю 50 ± 5%. Основним завданням під час заготівлі зелених кормів є забезпечення їхнього збирання в оптимальні агротехнічні терміни (протягом 10 днів) з максимальним виходом і збереженням поживних речовин. Основними технологічними операціями під час заготівлі кормів є скошування, ворушіння, згрібання у валки, пресування у рулони або тюки, обмотування рулонів плівкою під час заготівлі сінажу або ж підбирання підв’яленої маси з її подрібненням візком-підбирачем та транспортування кормів до місця зберігання – траншеї, кургану, плівкового рукава, сіносховища тощо.

Особливості заготівлі сіна

Для заготівлі сіна використовують посіви багаторічних і однорічних бобових і злакових трав у чистому вигляді, їхніх сумішей, а також природні кормові угіддя. Багаторічні й однорічні злакові трави скошують у фазі колосіння, але не пізніше початку цвітіння; бобові – у фазі повної бутонізації, але не пізніше масового цвітіння. Терміни збирання трав природних кормових угідь визначають за вказаними вище фазами розвитку багаторічних трав, які переважають у травостої. Вчасно скошені трави на сіно – це оптимальний вміст білка, енергії та клітковини у кормах.

Висота зрізування під час збирання на сіно сіяних багаторічних і однорічних трав, а також природних сінокосів, має бути від 5 см до 7 см, сіяних багаторічних трав першого року і за використання їх на наступний рік на насіння – від 7 см до 9 см. За сприятливих погодних умов для сушіння бобові трави та бобово-злакові суміші скошують з одночасним плющенням. Повнота плющення трав має становити не менше 90%. Залежно від урожайності та природно-кліматичних умов трави скошують у покіс або валок. Стерня за висоти скошування не нижче 8-10 см забезпечує певну «повітряну подушку» під валком, що сприяє рівномірному підсушуванню сіна.

Основні вимоги до виконання операцій згрібання скошених трав, їхнє ворушіння і спушування, обертання і здвоювання валків:

  • обробка всієї поверхні поля має бути виконана без прогалин;
  • валок має бути розпушеним, прямолінійним і рівномірним за довжиною і поперечним перерізом;
  • дія робочих механізмів на скошену масу не має призводити до втрат найбільш цінної для корму частини рослин – листочків і суцвіть.

Виконання цих вимог сприяє більш продуктивній роботі машин на підбиранні валків, а також прискореному підсушуванню маси і підвищенню якості кормів.

Для створення умов рівномірного та прискореного сушіння проводять ворушіння скошеної трави. Перше ворушіння проводять за ступенем підсихання верхнього шару через 1,5 – 2 години після скошування, наступні – залежно від погодних умов через 2 – 4 години. Важливо, що ворушити бобові трави варто лише за урожайності більше 10 т/га, зі швидкістю руху енергетичного засобу 6-8 км/год. Під час зниження вологості бобових трав до         55-60 %, а злакових – до 50-55 % масу з покосів згрібають у валки та досушують до вологості, яка відповідає вибраній технології заготівлі сіна. Валкоутворювач має працювати за швидкості руху енергетичного засобу не більше 8 км/год.

У процесі заготівлі пресованого сіна польового сушіння у Лісовій і Лісостеповій зоні масу пресують за вологості 20-22%, щільність пресування не має перевищувати 130 кг/м3 , у Степовій зоні – відповідно 20-24% і 190 кг/м3. Під час заготівлі пресованого сіна з досушуванням активним вентилюванням масу в Лісовій та Лісостеповій зонах пресують за вологості від 25% до 30%, у Степовій зоні – від 30% до 35%. Щільність пресування має становити від 110 кг/м3 до 120 кг/м3. Щільність пресування сіна для різних типів і марок прес-підбирачів становить  від 160 кг/м3 до 260 кг/м3. Технологічно, оптимальний вміст вологи у сіні – 12-15%. У випадку застосування причепа-підбирача є можливість заготовляти сіно за вологості 18-22%, що також забезпечує найменші втрати листя рослин.

«Зелена лінія» кормозаготівельної техніки

До складу «зеленої лінії» входять косарки, косарки-плющилки, ворушилки та валкоутворювачі. Для підбирання маси після «зеленої лінії» застосовують кормозбиральні комбайни, прес-підбирачі, візки-підбирачі.

Сьогодні надзвичайно актуальним є збереження довкілля, особливо в ландшафтних умовах, де відбувається симбіоз рельєфу, клімату, ґрунтів, рослинного та тваринного світу. Для запобігання знищенню об’єктів живої природи на поверхні ґрунту під час заготівлі кормів (сіно, сінаж) висота скошування рослин має бути не менше 8 – 12 см, що власне не суперечить і загальним технологічним аспектам цієї операції. З метою запобігання загибелі об’єктів тваринного світу на земельних угіддях у період заготівлі кормів сільськогосподарську техніку під час проведення збиральних робіт обов’язково має бути оснащено пристроями для відлякування тварин.

Новітні тенденції розвитку кормозаготівельної техніки спрямовані на підвищення експлуатаційної продуктивності, покращення якості роботи, підвищення надійності та довговічності, підвищення енергетичної ефективності тощо.

Постельга С., завідувач відділу наукових досліджень техніки,
технологій та енергопроцесів у тваринництві та кормовиробництві,  

Смоляр В., пров. наук. співр., канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)