Safecross-гібриди ріпаку озимого компанії «Сингента»: з турботою про врожай

268

Ріпак озимий — дуже високоінтенсивна культура, яка за максимальних вкладень демонструє найбільшу віддачу. Попит на ріпак зумовлено зростанням потреби в рослинних жирах. Ріпакову олію можна порівняти з оливковою, вона має тривалий термін зберігання, придатна для виробництва маргарину та майонезу. Наявність у ній жирних кислот Омега-3 і низький вміст насичених жирних кислот роблять цей продукт просто незамінним для харчових цілей. Перспективним напрямом використання ріпакової олії є також виробництво біодизелю, мастил і пластику. Для українських сільгоспвиробників ріпак озимий — чи не найрентабельніша культура, тому її вирощування досить актуальне, а добрі ґрунти й сприятливі кліматичні умови дозволяють отримувати високі врожаї.

Проте можна перерахувати низку чинників, які можуть стати причиною зниження врожайності: погана структура ґрунту, його ущільнення, що може призвести до 30 % втрат; недостатня забезпеченість поживними речовинами (15 %); пошкодження хворобами та шкідниками (12 %); висока забур’яненість (8 %) тощо.

Першим кроком на шляху до отримання високих урожаїв є вибір гібрида, що дає можливість бути впевненим у його потенціалі. Вибираючи насіння озимого ріпаку, варто звертати увагу на такі чинники:

  • Інтенсивність (потенціал урожайності) — за умов високого агрофону доцільніше віддавати перевагу саме інтенсивним гібридам, оскільки вони мають вищий потенціал урожайності з кращими показниками якості.
  • Адаптивність — кожен гібрид має певний рівень адаптивності до конкретних умов вирощування. Саме тому, вибираючи гібрид, варто насамперед враховувати умови, в яких його вирощуватимуть. Деякі гібриди краще реалізують свій потенціал в умовах дефіциту вологи в період весняно-літньої вегетації, що характерно для багатьох регіонів України, особливо південних, тоді як інші потребують більшої кількості вологи для формування високих урожаїв.
  • Посухостійкість — у посушливих умовах найбільший потенціал мають ранні та середньоранні гібриди й сорти, які формують урожай до початку періоду ґрунтової та повітряної посухи.
  • Інтенсивність розвитку восени — для запобігання переростанню рослин ріпаку і, як наслідок, зниженню їхньої зимостійкості не варто висівати в надто ранні строки гібриди зі швидким осіннім розвитком. Вирощуючи гібриди з інтенсивним розвитком, восени потрібно обов’язково планувати осіннє внесення регуляторів росту.

Селекціонери компанії «Сингента» активно працюють над створенням нових високопродуктивних гібридів ріпаку озимого зі значним рівнем адаптації до різноманітних умов вирощування.

Основним завданням під час створення нових гібридів є забезпечення їхньої високої продуктивності (врожайності та олійності), стабільності (поліпшення показників зимостійкості, стійкості до хвороб і несприятливих факторів у період вирощування) та покращення якісних показників олії. Особливу увагу приділяють поліпшенню рівня адаптації генетичного матеріалу до умов вирощування. Завдяки вдалому розташуванню мережі селекційних станцій в основних кліматичних зонах Європи гібриди «Сингента» мають високий рівень адаптації до різноманітних умов вирощування.

У процесі наукової діяльності вчені компанії роблять значний внесок у розвиток селекції озимого ріпаку, вдосконалюючи методи створення нових гібридів. Саме селекціонерами «Сингента» було розроблено поліпшену технологію виведення нових гібридів під назвою «Safecross».

Safecross — інноваційна технологія в селекції гібридів ріпаку озимого, яка дозволяє значно підвищити ефективність створення нових гібридів із необхідним комплексом господарсько-цінних ознак шляхом більш точної їх передачі від батьківських форм.

Система Safecross відрізняється від інших тим, що базується на використанні ядерного типу успадкування чоловічої стерильності. Завдяки цьому ефективніше успадковуються і краще проявляються бажані агрономічні характеристики.

Зокрема, ця технологія передбачає виведення нових гібридів озимого ріпаку з дуже високим і стабільним рівнем урожайності, які вирізняються відмінною адаптивністю до різноманітних умов вирощування, стійкістю до хвороб й таких стресових чинників вирощування, як мороз, посуха та пізній посів. Усі Safecross-гібриди відзначаються дуже низьким вмістом глюкозинолатів, що дає можливість значно підвищити якісні показники насіння, отриманого з урожаю.

Покращені характеристики Safecross-гібридів передусім спрямовано на підвищення прибутку господарств від їхнього вирощування. Наприклад, завдяки цій системі вдалося створити гібриди з дуже високим рівнем зимостійкості (НК Технік, СИ Анабелла, СИ Мартен); стійкості до фомозу (СИ Анабелла), циліндроспоріозу (СИ Харнас); поліпшити стабільність урожайності в умовах посухи (Торес, СИ Харнас), підвищити вміст олії (СИ Савео). Інший приклад вдалого використання системи Safecross — створення гібридів з покращеним амінокислотним складом олії, так званих високоолеїнових гібридів.

Safecross-гібриди успішно вирощують та мають попит у фермерів усіх країн Європи. Пересвідчившись у перевагах цієї технології, починаючи ще з 2007 року селекціонери компанії «Сингента» застосовують її для створення всіх нових гібридів. З 2012-го переконатися в перевагах технології Safecross мали змогу й українські виробники с.-г. продукції на прикладі гібридів НК Технік та НК Петрол. Зокрема, в екстремальних умовах перезимівлі гібрид НК Технік продемонстрував один із найкращих показників зимостійкості серед усіх гібридів ріпаку озимого, що є на ринку України. Ефективність системи Safecross для створення нових гібридів з адаптивністю до посушливих умов і високою врожайністю втілено у гібридах Торес та СИ Харнас.

Впродовж 2017–2018 років у компанії «Сингента» доповнили своє портфоліо новими високоврожайними гібридами ріпаку озимого — СИ Мартен, СИ Савео, СИ Анабелла та СИ Харнас, які є результатом успішного використання селекціонерами системи Safecross.

За 5-річний період проведення польових досліджень із метою вивчення рівня адаптивності цих гібридів до умов вирощування в різних регіонах вони продемонстрували високу і стабільну врожайність та високу зимостійкість. Наприклад, СИ Мартен характеризується дуже високим рівнем пластичності, що дозволяє успішно його вирощувати як в умовах Центральних та Західних областей, так і в посушливих умовах Півдня. Варто виділити високий рівень зимостійкості цього гібрида, що підтверджено зокрема в складних умовах перезимівлі. Також цей гібрид відзначається повільними темпами росту на початкових етапах розвитку, що робить його стійким до переростання. Його більш пізні строки дозрівання дозволяють оптимізувати використання збиральної техніки в період жнив.

Інша новинка — СИ Савео є гібридом інтенсивного типу, головна особливість якого – надзвичайно висока і стабільна врожайність, що підтверджено багаторічними дослідженнями та впродовж першого року вирощування у товарних посівах у різних регіонах. Особливо успішно цей гібрид реалізує свій потенціал в умовах Центральних та Західних областей. СИ Савео також характеризується середньоінтенсивними темпами росту восени, що робить його непридатним до дуже ранніх строків висіву. Також варто зазначити, що СИ Савео вирізняється підвищеною стійкістю до розтріскування стручків та найвищою олійністю серед лінійки гібридів компанії «Сингента».

СИ Анабелла — середньопізній високопродуктивний гібрид інтенсивного типу, який вирізняється високою зимостійкістю (рівень гібрида НК Технік) та високим рівнем стійкості до фомозу. Також гібрид характеризується повільними темпами росту на початкових етапах органогенезу, що робить його стійким до переростання і придатним до оптимально ранніх термінів посіву. Рекомендований до вирощування в усіх регіонах України, де сіють ріпак.

СИ Харнас — середньопізній гібрид з дуже високим потенціалом урожайності, зокрема демонструє високу й стабільну врожайність в посушливих умовах. Середньоінтенсивні темпи росту на початкових етапах розвитку дозволяють висівати гібрид в оптимально ранні терміни сівби. Відзначається високою зимостійкістю та швидким відновленням вегетації навесні, має високу стійкість до циліндроспоріозу. Його рекомендовано до вирощування в усіх регіонах України, де сіють ріпак.

Геннадій Малина, канд. с.-г. наук, менеджер з технічної підтримки соняшнику й ріпаку

* Бал: 9 — дуже висока; 1 — дуже низька.