Чому необхідна гуміново-фульвова обробка посівного матеріалу?

161

Обробка насіннєвого матеріалу в останні роки наби­рає популярності, адже її ефективність була неодноразово підтверджена на практиці значним приростом урожайності.

Речовини, які використовують для обробки насіннєвого матеріалу, направлені, в основному, на захист насіння від мі­кробних та грибкових атак. Однак, насінню потрібен не тільки захист, але й імпульс до швидкого та потужного росту.

Сьогодні набирають розголосу та популярності результати низки проведених та опублікованих досліджень щодо впливу гумінових та фульвових кислот під час обробки насіння.

Якщо оброблені від численних хвороб та повністю готові до висіву зéрна додатково обробити препаратами на основі гумінових та фульвових кислот, то насіння не тільки буде за­хищене, але й відбудеться активація на ембріональному рівні тих метаболічних і ферментативних процесів, які забезпечать кращий і найшвидший розвиток ембріона-рослини.

Якщо ви можете збільшити рівень схожості насіння на 5%, то ви заробили гроші ще до того, як урожай почне проростати зі землі.

Так, це несе додаткові витрати! Однак немає кращої інвес­тиції, яка була би більш економічно виправдана. Правильно ви­браний та збалансований «пакет поживних речовин» на основі гуміново-фульвових кислот стає для насіння таким же корис­ним, як материнське молоко для новонародженої дитини.

Потреба зерна в поживних речовинах, що необхідні для його проростання, є мізерною, але колосальний ефект від «насіннєвого вигодовування» і робить це підживлення таким економічно вигідним. Наприклад, вартість обробки зерна комплексним препаратом на основі солей гумінових, фульво­вих та карбонових кислот, амінокислот та мікроелементів ТМ «Українські гумати» становить від 32 грн на тонну насіння без ПДВ.

Зовсім незначні дії перед висівом зерна восени чи навесні можуть стати настільки ефектив­ним імпульсом для гарного врожаю, що лише серйозні агротехнічні прогалини у вирощуванні можуть нівелювати цей ефект.

Механізм дії гуміново-фульвових кислот

Гумінові та фульвові кислоти вступають у прямий контакт із насінням. Завдяки високій концентрації цих речовин у препара­ті, вони, по-перше, покривають зернину шаром поживних речо­вин та, по-друге, проникають у середину клітинної мембрани.

Внаслідок такої обробки:

 • Збільшується потужність поглинання поживних ре­човин, завдяки активації Н+-АТФази в плазматичній мембрані, та покращується транспорт іонів, проник­ність клітин і, як наслідок, підвищується пластичність клітинної стінки, покращується ріст і поділ клітин.
 • Посилюється дихання та швидкість ферментативних реакцій циклу Кребса, внаслідок чого збільшується вироблення АТФ, безпосередньо змінюється метабо­лізм рослин і, отже, істотно збільшується ріст, посилю­ється розвиток і енергія проростання.
 • Активізуються фізіологічні процеси в рослині та підвищується стійкість до хвороб.

Українські-гумати-переваги-обробка-зернаЩо ми отримаємо?

Висококонцентрована форма гумінових та фульвових кис­лот у препаратах гарантує професійну й ефективну обробку насіннєвого матеріалу. На ринку України одним із найпотуж­ніших препаратів, що містить концентрат солей гумінових, фульвових та карбонових кислот, є препарат PROFESSIONAL ТМ «Українські гумати».

Він містить у своєму складі:

 • солі гумінових кислот > 110 г/л;
 • солі фульвових кислот > 40 г/л;
 • карбонові кисло­ти, амінокислоти та мікроелементи > 30 г/л;
 • калій у нату­ральній величині в препараті > 30 г/л.

Що дає обробка препаратом ТМ «Українські гумати»:

 • збільшується рівномірність та одночасність сходів;
 • прискорюється проростання;
 • активізується кореневий розвиток;
 • покращується стійкість до хвороб;
 • збільшується схожість на 5-10% для сортів з низьким рівнем схожості;
 • покращується засвоєння поживних речовин та перетво­рення у доступну для рослин форму;
 • активізується енергія росту та обмін речовин;
 • підсилюється морозостійкість та продовжується розвиток за низьких температур.

Обробка насіння препаратом ТМ «Українські гумати» – це професійне рішення органічного росту!

www.ukrgumat.com.ua