Гумати – правильний вибір

964

Напевно, вже немає сільгоспвиробника, який у процесі вирощування польових чи садових культур не стикався з продуктами на основі гумінової та фульвової кислоти. Враження та результати від їхнього використання й ефективності неоднозначні. Думки різняться: від позитивних, так і в протилежний бік. Спробуємо розібратися у чому причина.

Передусім – це насичення ринку цими продуктами. Ринок пропонує більше 100 гуматовмісних продуктів цієї лінійки: з різним вмістом діючої речовини, з різної сировини виробництва, з різними комбінаціями співвідношення гумінової до фульвової кислоти, різної якості тощо. Вміст діючої речовини коливається від 1,5 до 40% у рідких продуктах, та від 65 до 85% – у сухих. Але, на жаль, норми використання на гектар коливаються у межах 0,15-1,0 л/га, та 0,05-0,2 кг/га. Враховуючи це, на 1 га попадає від 15 г до 400 г діючої речовини (різниця у 26 разів!). Деякі виробники спеціально занижують норми, щоб бути конкурентними на ринку й отримати надприбутки. Звідси й різні думки щодо ефективності гуматовмісних продуктів.

Правильний вибір продукту – перший крок до отримання позитивних результатів. Першою помилкою виробника є те, що вибір проводять за вартістю обробки 1 га, не враховуючи кількості діючої речовини, що попадає на цей гектар. Потрібно рахувати не вартість обробки гектара, а вартість 1 г діючої речовини!

Наступне, на що варто звернути увагу – це вміст і співвідношення солей гумінових і фульвових кислот, розчинність та стабільність розчину, рН самого препарату тощо.

Одним із найкращих гуматовмісних продуктів на ринку України є ФУЛЬВОГУМІН, виробництва ТОВ «ПАРК».

ФУЛЬВОГУМІН – це нове високоефективне зручне для застосування у технологіях, рідке, комплексне, збалансоване природою органо-мінеральне добриво для обробки насіння та для позакореневого підживлення рослин.

Це новітній препарат природного походження, в основу дії якого покладено синергічні ефекти взаємодії продуктів на основі солей фульвових і гумінових кислот, макро- та мікроелементів у хелатній формі та біологічно-активні речовини.

Цінність ФУЛЬВОГУМІНУ

Особливістю ФУЛЬВОГУМІНУ є те, що в процесі синтезу добрива вдалося отримати високий вміст у ньому солей фульвової кислоти, які є основою цього препарату та містяться у його складі у кількості понад 360 г/л та 40 г/л солей гумінових кислот плюс мікроелементи.

Серед гумінових речовин саме солі фульвової кислоти мають найбільшу фізіологічно-стимулюючу дію на клітини рослин: активізуючи обмінні процеси рослинного організму, стимулюють енергетичний метаболізм, прискорюють ріст і розвиток, нівелюють стреси різного походження, підвищують продуктивність сільськогосподарських культур і покращують якісні показники врожаю.

Стабільність робочого розчину. Розчин ФУЛЬВОГУМІНУ в подвійній концентрації постійно стабільний і не дає осаду та розшарування навіть, коли твердість води більше 900 ppm, на відміну від конкурентних продуктів, які випадають в осад за 15-20 хвилин. Це значно покращує якість, підвищує проникнення через листову поверхню та ефективність дії препарату (див. Фото 1).

Фото 1. Розчинення ФУЛЬВОГУМІНУ та іншого гуматовмісного продукту в подвійній робочій концентрації в дуже твердій воді – 963 ppm

рН ФУЛЬВОГУМІНУ – 5,5-6,5. Кислотність у цих межах робить продукт ідеальним партнером у бакових сумішах і зменшує витрати на використання рН-коректорів, оскільки більшість гуматовмісних продуктів мають рН 10-11, що не є добре. Для більшості пестицидів реакція робочого розчину має бути слабо кислою – у межах 5,5. Тому що рН вище 7,0 негативно впливає на робочий розчин і стабільність діючих речовин пестицидів у баковій суміші та пришвидшує період їхнього напіврозпаду (лужний гідроліз).

Збалансований вміст солей гумінових і фульвових кислот і мікроелементів.

Варто особливо зазначити, що фульвова кислота та її солі добре розчинні у воді за будь-яких значень рН, на відміну від гумінових кислот, які розчинні тільки в лужному середовищі. Фульвові кислоти мають в ДЕСЯТКИ разів меншу молекулярну масу у порівнянні зі солями гумінових кислот. Це підвищує їхню проникність, якість та ефективність за листового внесення. Фульвові кислоти мають здатність до комплексоутворення (хелатування) з елементами живлення та підвищувати їхню доступність для рослини.

Лабораторні та виробничі дослідження останніх років свідчать про  високу ефективність використання ФУЛЬВОГУМІНУ як для обробки насіння, так і для листового внесення, що дає прибавку відносно контролю в середньому 10-12%.

Обробка насіння озимих культур у нормі 2 л/т препаратом ФУЛЬВОГУМІН, як у лабораторних, так і в польових умовах, показала відмінні результати. Рослини мали кращі та дружніші сходи відносно контролю, а також на 15-20% краще розвинену листову поверхню та кореневу систему (див. Фото 2 та Фото 3).

Фото 2. Обробка насіння озимої пшениці. Лабораторні умови. 2 л ФУЛЬВОГУМІНУ на 1 т насіння
Фото 3. Обробка насіння озимого ячменю. Виробничі умови. 2 л ФУЛЬВОГУМІНУ на 1 т насіння. Хмельницька область. Осінь 2019 р.

Дворазове додавання ФУЛЬВОГУМІНУ в нормі 1 л/га до бакової суміші для обприскування посівів сої за рекомендаціями спеціалістів ТОВ «Агрохім-Партнер»  в одному з господарств Івано-Франківської області, дало змогу отримати додатково 3,7 ц/га сої (див. Фото 4).

Фото 4. Посів сої, 2019 рік. Івано-Франківська область. Зліва – контроль (технологія господарства), праворуч – дослід (технологія господарства + 2-разове обприскування ФУЛЬВОГУМІН у нормі 1 л/га). Контроль – 32,4 ц/га. Дослід – 36,1 ц/га

Ексклюзивним дистриб’ютором продукції ТОВ «ПАРК» на території України є ТОВ «Агрохім-Партнер». Спеціалісти компанії допоможуть вам зробити правильний вибір гуматовмісних продуктів і нададуть професійні рекомендації щодо їхнього використання. Також проконсультують щодо застосування найновіших елементів технологій вирощування сільськогосподарських культур, що допоможе сільгоспвиробнику зберегти не тільки час і нерви, а й отримати додатковий урожай та прибуток від його реалізації.

Ексклюзивний дистриб’ютор:

ТОВ «Агрохім-Партнер» (м. Хмельницький)

тел.: 050 431 89 05, 098 174 08 64

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here