Аналіз реалізації насіння зернових культур під урожай 2021 року свідчить про підвищений попит на насіннєвий матеріал селекції наукових установ мережі НААН

237

Аналітична довідка з насінництва НААН

Вирішення зернової проблеми неможливе без забезпечення товаровиробників зерна високоякісним насінням зернових культур. Тому виробництво зерна та насіння взаємопов’язані між собою. За останні роки скоротився попит на ринку насіння, причому пропозиція значно перевищує попит. Що пояснюється зменшенням платоспроможністю покупців. В ринкових умовах ціни на насіння зернових культур максимально можуть підвищуватись до рівня, поки приріст ефекту від використання цього насіння товарним господарством буде більший від приросту витрат на його придбання. Внаслідок цього, політика ціноутворення повинна бути гнучкішою. Сьогоднішній ринок насіння в Україні можна охарактеризувати як нестабільний. Монополію виробництва елітного насіння (до 90 %) протягом багатьох років тримала НААН. У зв’язку із структурними змінами на ринку насіння – внаслідок допуску приватних структур, частка НААН відповідно зменшилась. Але незважаючи на це, станом на теперішній час, за результатами аналізу виробництва та реалізації базового та сертифікованого насіння озимих культур під урожай 2021 року державними підприємствами дослідними господарствами, стаціями та науковими установами НААН свідчить про підвищений попит у 2020 році на насіннєвий матеріал озимих культур саме селекції наукових установ НААН. Особливо на такі культури як пшениця озима, ячмінь озимий та жито озиме. Найголовнішим чинником був рівень урожайності сортів даних культур у товаровиробників за результатами цього року. Сорти озимих культур вітчизняної селекції в нинішніх стресових умовах (відсутність продуктивних опадів в найбільш критичні фази росту і розвитку рослин) порівняно з іноземною селекцією у зоні Степу, Лісостепу та Поліссі України забезпечили сталий урожай насіння і товарного зерна. Якість отриманого зерна пшениці озимої, найголовнішої продовольчої культури, відповідає вимогам нового стандарту ДСТУ 3768:2019 в межах 2-го та 3-го класу, а насіння озимих культур має високі показники посівних якостей насіння. Висока ціна на насіння сортів іноземної селекції не завжди дає суттєвий приріст зерна по відношенню до вітчизняних, відповідно призводить до підвищення собівартості однієї тонни зерна. Слід виділити сорти пшениці озимої та ячменю озимого селекції Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення які показали високі показники урожайності в трьох зонах районування України. В цілому по Україні сорти озимих культур інститутів мережі НААН забезпечили найвищу врожайність залежно від зони районування і часто по продуктивності переважали сорти іноземної селекції. Також останні поступались по таких показниках як зимостійкість, морозостійкість та посухостійкість, що в кінцевому результаті відобразилось на урожайності та негативно вплинуло на АПК України. Науковими установами та підпорядкованими їм станціями та господарствами реалізовано базового та сертифікованого насіння озимих культур 26200 тонн (78 % від виробленого). Це забезпечить своєчасне сортооновлення та сортозаміну високопродуктивними і перспективними сортами озимих культур, для подальшого розмноження, на площі понад 117 тис. га. Також зараз йде підготовка та очистка насіння сортів та гібридів ярих культур під посівну компанію 2021 року з метою їх максимального забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. Активно приймаються заявки на насіння ярих культур як ранньої групи (ячмінь, овес, пшениця) так і пізньої – кукурудзи, сої та соняшнику. В кліматичних умовах 2020 року пізня група культур вітчизняної селекції наукових установ НААН генетично виявилась стійкою до абіотичних екологічних факторів. Багато сортів та гібридів іноземної селекції виявились непристосованими до ґрунтовно-кліматичних умов нинішнього року. Натомість, селекція та насінництво НААН показали всі перспективи щодо істотного розширення своєї частки на внутрішньому ринку України.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here