Дні поля

Біопрепарати БТУ-ЦЕНТР для сільського господарства

28.09.2020

В умовах інтенсифікації технологій вирощування сільськогосподарських культур зростає хімічне навантаження на агроекосистеми, що негативно впливає на довкілля. Виникає необхідність впровадження альтернативи хімічним препаратам. Застосування біопрепаратів дозволяє підвищувати фізіологічну стійкість рослин до стресових чинників, покращувати живлення, забезпечуючи підвищення врожайності без негативного впливу на навколишнє середовище. До того ж, біопрепарати дозволені до використання в органічному виробництві.

8 вересня на Львівщині у ПП «Західний Буг» провели День соєвого поля, у якому взяла участь і компанія БТУ-ЦЕНТР.

Компанія представила свої продукти – біологічні препарати: Екостерн® – біодеструктор рослинних решток, Граундфікс® – PK-мобілізатор, Органік-Баланс® – стимулятор росту й антистресант, Азотофіт® – N-фіксатор і стимулятор росту, Липосам® – біоприлипач, ад’ювант, Фітоцид® – антагоніст патогенної мікрофлори, Склероцид® – біофунгіцид, ефективний у боротьбі зі збудниками білої гнилі (Sclerotinia), Гуміфренд® – добриво на основі гумінових і фульвокислот, Компоназа® – прискорювач процесу компостування, Мікохелп® – мікробний препарат, ефективний у боротьбі з кореневими гнилями, Різолайн®-р – біоінокулянт для бобових.

Досліди компанії БТУ-ЦЕНТР, закладені на демоділянках

Представник компанії Віталій Деркач розповів, що на полі було закладено дослідні ділянки з використанням препаратів для обробки насіння сої. У цьому разі – це інокулянт Різолайн®, 2 л/т насіння у поєднанні з протектором Різосейв®, 1 л/т насіння для утворення бульбочкових бактерій і забезпечення рослин азотним живленням, доступними формами азоту для формування якісного врожаю, забезпечення високих показників вмісту білка в насінні цієї культури.

Іншу ділянку було закладено з обробкою насіння інокулянтом Різолайн®, 2 л/т + Різосейв®, 1 л/т з додаванням біофунгіциду Мікохелп®, 2 л/т насіння, як протруйника, та мікоризного препарату Мікофренд®, 1 л/т насіння. Мікофренд® підвищує використання поживних речовин із ґрунту, завдяки збільшенню площі поглинання кореневої системи.

Вплив погодних умов вегетації регіону на розвиток рослин сої

ПП «Західний Буг» розташоване в зоні достатнього зволоження. У період сівби сої (28 квітня) температурні показники були дещо низькі. Соя потребує вищих температур для проростання насіння, а цього року квітень був холодний, у зв’язку з цим, період появи сходів був затяжним і довготривалим. У травні температура підвищилася, почали випадати опади, і втрати були дещо компенсовані – соя отримала необхідні теплові одиниці. Достатня кількість опадів була і в липні, цьогоріч проблеми дефіциту вологи немає. Але, період жнив дещо змістився – відтягнувся  на пізніший термін. Минулого року в цей час сою вже збирали.

Як працюють біопрепарати? Який результат вони забезпечують на сої? Чи є післядія препаратів на ґрунт?

Мікофренд® є біопрепаратом, що сприяє утворенню мікоризи для живлення та захисту рослин. Його застосування сприяє заселенню кореневої та прикореневої зони мікоризними грибами, сапрофітами та ризосферними бактеріями. Гриби, які є у складі мікоризного препарату, у симбіозі з кореневою системою рослин посилюють використання і поглинання поживних речовин із ґрунту, зокрема азоту, фосфору та калію. Мікроорганізми, наявні у складі препарату Мікофренд® забезпечують захист рослин від ґрунтових патогенів. Також мікоризні гриби мають здатність до накопичення вологи у своїх гіфах, що деякою мірою нівелює нестачу вологи у ґрунті в період вегетації. Завдяки цьому, рослини краще забезпечені водою.

Препарат Різолайн®-р + Різосейв® бобові – біологічний інокулянт із біопротектором, що містить живі клітини специфічних симбіотичних бактерій Rhizobium leguminosarum (2 штами), Mezorhizobium ciceri,  Sinorhizobium. Розроблений для передпосівної інокуляції насіння сої, гороху та інших бобових культур. У результаті застосування Різолайн®-р + Різосейв® посилюється фіксація атмосферного азоту (в умовах симбіозу з бобовими культурами), азот перетворюється у форму, доступну для засвоєння рослинами; інтенсифікується процес утворення бульбочок; збільшується вміст протеїнів, жирів, вітамінів групи В у продукції. Препарат сприяє забезпеченню рослин речовинами, що стимулюють ріст (вітамінами, фітогормонами), дозволяє зменшити норми внесення азотних добрив.

Препарат Липосам® Біоклей призначений для склеювання стручків, бобів і захисту інших плодових органів від розтріскування. Він містить олігополісахарид бактеріального походження з високомолекулярними зв’язками і комплекс додаткових речовин. Застосування Липосаму як ад’юванта, завдяки біосурфактанту, знижує поверхневий натяг краплі та сприяє максимальному розподілу водних розчинів препаратів на поверхні. Отже, Липосам® підвищує ефективність і тривалість дії засобів захисту рослин, підвищує стійкість рослин до стресових чинників.

Мікохелп® – багатофункціональний, багатокомпонентний мікробний препарат для застосування з метою лікування та профілактики грибних хвороб рослин. Ефективний у боротьбі з кореневими гнилями. Гриби-антагоністи, які є у складі препарату, пригнічують розвиток фітопатогенів: Rhizoctonia, Phytophthora, Pythium, Verticillium, Sclerotinia, Fuzarium та інших, що викликають кореневу, стеблову та плодову гнилі. Дія препарату спрямована на стимуляцію росту кореневої системи, збільшення площі поглинання елементів живлення, збереження продуктивної вологи.

Мікохелп® рекомендовано застосовувати в органічному землеробстві для знезараження ґрунту від патогенних мікроорганізмів.

Віталій Деркач зазначив, що 2018 року в умовах Рівненської області на чорноземі типовому за обробки насіння сої сорту Медісон препаратом Мікофренд® (2 л/т) отримано врожайність сої 3,09 т/га. Приріст урожайності порівняно з необробленим насінням становив 0,22 т/га. Попередником сої був соняшник, дата посіву – 10 травня.

Застосування препаратів Різолайн® + Різосейв® (2 л/т) забезпечило підвищення урожайності сої сорту Кофу і в умовах Полтавської області на чорноземі опідзоленому (2018 р.). Передпосівну обробку насіння сої інокулянтом Різолайн® + Різосейв® проводили у комплексі з протруйником і мікроелементним живленням. Сівбу здійснювали 23 травня. Як результат – урожайність сої зросла на 0,37 т/га порівняно з контрольним варіантом, де застосовували інокулянт-аналог. Отриманий показник урожайності був на рівні 3,38 т/га.

Щодо післядії на ґрунт, то спостерігали її після використання препарату Граундфікс®. Дія цього препарату спрямована на мобілізацію фосфору та калію внаслідок перетворення їхніх важкодоступних форм у легкодоступні. Зі внесенням у ґрунт перед посівом помітні позитивні результати вже в перший рік. У результаті проведених досліджень зі застосуванням цього препарату у виробничих посівах, встановлено, що він забезпечує післядію на наступну культуру.

Що таке мікориза?

Мікориза – це симбіотична асоціація міцелію гриба з корінням рослин. У процесі фотосинтезу в коренях рослин накопичуються вуглеводи, якими рослина ділиться з грибом. Гриб, колонізуючи корені, виконує функцію посередника між рослиною та ґрунтом. Розростаючись, грибниця здатна збільшувати загальну площу поглинання поверхні кореня у тисячі разів.

Мікориза здійснює трофічну дію на рослини, зокрема, забезпечує поживними речовинами та водою навіть у екстремальних умовах, виконує гормонально-регуляторну функцію – регулювання метаболізму рослин, здійснює комунікативну функцію – бере участь у функціонуванні системи ґрунт – рослина – мікробіота, затримує розвиток патогенів.

Спосіб нанесення біопрепаратів на насіння

Передпосівну обробку насіння препаратом Мікофренд® проводять механізовано, або вручну уникаючи дії прямих сонячних променів. Оброблене насіння потрібно висівати відразу, або підсушити до сипучого стану у затіненому місці. Перевагою препарату Мікофренд® є можливість застосування його в одній баковій суміші з хімічними протруйниками та мікроелементами.

Обробку насіння препаратом Біоінокулянт-БТУ®-р від компанії БТУ-ЦЕНТР потрібно проводити в день посіву, або за добу до посіву у місці захищеному від попадання сонячних променів. Можна обробляти насіння мікотоксичними протруйниками, дозволеними для застосування на бобових культурах у поєднанні з інокулянтом. У випадку використання сильнодіючих протруйників насіння потрібно обробляти за 5–7 днів до інокуляції зі збільшенням норми препарату на 30–50 % та з додаванням біопрепарату Липосам®. Передпосівну інокуляцію насіння бобових культур препаратом Різолайн® у поєднанні з протектором Різосейв® дозволено проводити за 1–7 днів до сівби.

Доцільність обробки мікробними препаратами рослин упродовж вегетації

За словами Віталія Деркача, використання біопрепаратів у період вегетації є доцільним, оскільки вони мають ефект стимулювання, завдяки речовинам – амінокислотам, полісахаридам, ферментам, які виділяють мікроорганізми за період своєї життєдіяльності. Це позитивно впливає на культуру, під яку вносили ці препарати. Також це профілактика хвороб, що сприяє оптимальному розвитку рослин.

 Наталія Вега

Залишити коментар: