Новини, Рослинництво

Ефективний вплив препарату Azoter на процес мобілізації і збагачення в ґрунті азоту, фосфору, калію та розкладання рослинних залишків

29.05.2022

Мобілізація фосфору

Як відомо, ґрунти в нашому регіоні містять величезну кількість неорганічного фосфору, який у цій формі рослини не можуть поглинати. В одному мл препарату Azoter містяться сотні мільйонів мікроорганізмів Bacillus megatherium. Бактерії цього роду – це типові представники мікрофлори ґрунту, які здатні мобілізувати фосфор. Вони рухаються за допомогою джгутиків, вишукуючи простір навколо кореневої системи рослини. Ці мікроорганізми сприяють трансформації ізольованих сполук фосфор легко поглинаючі форми для рослин.

У рослинних залишках, що знаходяться в ґрунті, міститься велика кількість фосфору.

Завдяки тому, що процес розкладання цих залишків під впливом препарату Аzoter прискорюється, виділяється багато фосфору. В сільськогосподарській мікробіології цей процес описаний наступним чином: «Після попадання в ґрунт, органічні сполуки фосфору, такі як, наприклад, нуклеопротеїни, лецитин, Phytin, Bacillus megatherium розкладаються. Процес біологічного розкладання проходить за допомогою гідролізу. Результатом є формування сполук, що містять фосфор».

Ефективний вплив препарату Azoter

Наявність у ґрунті доступних сполук фосфору є дуже важливою для рослин, оскільки наявність фосфору має важливе значення для утворення в клітинах рослин ATФ – адинозинтрифосфорної кислоти, яка є необхідною основою для передачі енергії. Якщо АТФ в ґрунті недостатньо, то врожайність зернових набагато нижча.

Продукт Azoter також містить водорозчинну целюлозу.

Бактерії Azotobakter chroococcum збагачують грунт азотом, Bacillus megatherium, у свою чергу, робить фосфор доступним для рослин. За їх допомогою, а також завдяки целюлозі проходить швидке розмноження бактерій, які викликають розкладання целюлози, що постійно присутня в ґрунті. Ці бактерії можуть прискорити розкладання залишків кореневої системи, стебла та листя рослин. Ця форма взаємовідносин між організмами називається метабіозом.

Метабіоз, який виникає внаслідок покращення мікробіологічного стану, прискорює дію біологічних процесів у грунті. Утворюється велика кількість вуглекислого газу, що також полегшує мобілізацію фосфору. В спеціальній літературі цей процес описаний наступним чином: «Особливо важливим для мобілізації фосфору є вуглекислий газ, що у великих об’ємах утворюється в ґрунті. Відомо, що під впливом вуглекислого газу Ca3(PO4)2 перетворюється у легкорозчинний кальцій гідрофосфат дигидрат:

Ca3(P04)2 + 2C02 + H20 = 2CaHP04 + Ca(HC03)2

Нарівні зі складним, але дуже ефективним та продуктивним механізмом мобілізації фосфору,що виникає під впливом препарату Azoter, слід згадати ще одну важливу властивість препарату.

Третім основним елементом, необхідним для нормального життя рослин, є калій.

Завдяки метабіозу виникає значна активізація розмножування мікроорганізмів у ґрунті. Результатом цього процесу є утворення великої кількості бактерій, що сприяють розкладенню целюлози. Після засвоєння певної кількості розчиненої у воді целюлози, ці бактерії починають розкладати в ґрунті рослині залишки. Під час цього процесу утворюється велика кількість калію.

За довгі роки оброблення ґрунту препаратом Azoter відмічено значне зниження маси стеблових залишків, що дуже полегшує проведення польових робіт, наприклад, посівних робіт, і в той же час зростає об’єм калію в ґрунті, який легко засвоюється рослинами та утворюється в процесі розкладу рослин.

Вуглець (С), який міститься в ґрунті, переважно є результатом сонячної енергії, тобто фотосинтезу. 50-80% накопиченого вуглецю потрапляє в ґрунт, де вуглець переходить у більш складні органічні сполуки.

80-90%-частка в процесі розкладання рослинних рештків, що містять вуглець, належить мікроорганізмам. Унаслідок цього процесу утворюється вуглекислий газ, біомаса, метаболіти і в кінцевому підсумку гумус.

Під час цієї інтенсивної діяльності ґрунтових бактерій виникає ще більше органічних речовин, покращується зернистість ґрунту, його проникність і водний режим.

Розклад матриці

Препарат Azoter є ідеальним для біологічного розкладання рослинних рештків після збирання зернових культур. Використовуючи наш продукт Azoter, можна створити відмінне ложе для насіння під посів озимих культур. Суть цього методу можна коротко характеризувати наступним чином:

«Розпорошити по стерні 10 літрів препарату Azoter, розчиненого в 40-50 літрах води, під час пожнивного обробітку ґрунту та заробити його в ґрунт, аби сонячні промені не знищили мікроорганізми, що містяться у продукті (див. фото аплікаторів).

Механізм впливу: препарат містить велику кількість живої культури вільних мікроорганізмів (Azotobakter chroococcum, Azospirillum brasiliense), що здатні мобілізувати та фіксувати молекулярний азот. Ці мікроорганізми переміщуються з допомогою джгутиків на глибині 20-40 см від поверхні ґрунту, де вони розмножуються і збагачують ґрунт різними формами азоту з повітря. Аналогічним чином утворений азот засвоюється бактеріями Bacillus megatherium, що мають властивість мобілізувати фосфор. Ці мікроорганізми рухаються в ґрунті за допомогою джгутиків, де вони разом і розмножуються. Велике значення має АТФ – продукт життєдіяльності цих бактерій. АТФ (аденозинтрифосфорна кислота) необхідна для відтворення азотофіксуючих бактерій та бактерій, що допомагають розкладу целюлози. Bacillus megatherium, у свою чергу, збагачує ґрунт легко розчинним у воді фосфором.

Ефективний вплив препарату Azoter

Утворений азот та фосфор сприяють процесу розмноження аеробних мікроорганізмів, які розкладають клітковину (целюлозу), що міститься постійно в ґрунті. Спочатку вони розкладають водорозчинні волокна клітковини (целюлози), що міститься в цьому продукті, а потім починають мінералізацію целюлози, що міститься в стеблах та коренях рослин. У процесі цього утворюється велика кількість калію.

Вищевказані мікроорганізми співіснують у метабіозі, де одні мікроби використовують продукти життєдіяльності інших, завдяки чому створюється ложе, ідеальне для насіння озимих культур, багате на різні поживні речовини. Озимі культури в такому ложі для насіння мають достатньо накопиченого атмосферного азоту, розчинного у воді фосфору, а також калію, який утворюється в результаті  розкладання рослинного матеріалу.

До складу біопрепаратів «Азотер» входить гриб Trichoderma sp., який знищує фузаріоз протягом одного вегетативного періоду (спори Fusarium в ґрунті), а популяції таких патогенів, як фітофтора, альтернарія та багато інших, зменшує на 60%, та гриб Coniothyrium minitans, наявність якого перешкоджає розвитку білої гнилі (склеротинії) в ґрунті. Гриби Coniothyrium minitans не пошкоджують рослину, а лише знищують збудників склеротинії – гриби роду Sclerotinia sclerotiorum.

Основною умовою успіху є вміст гумусу в орному шарі ґрунту – не менше 1 %, рН ґрунту – не нижче 5.5, вологість ґрунту – 25-45 мм/м2, температура ґрунту під час дії препарату – від 8 до 40 ОС. Унаслідок використання цієї технології до середини вересня-початку жовтня можна отримати насіннєве ложе, вільне від рослинних залишків та багатьох патогенів з високим рівнем поживних речовин.

Саме тому наші рекомендації по використанню цих біопрепаратів у літній період часу – це підготовка ґрунту під посів озимого ріпаку та зернових.

Текст: Доц. Інж. Ладіслав Варга, Phd – Словацький сільськогосподарський університет, Нітра.

Офіційний дистриб’ютор в Україні: ТзОВ «Азотер Україна»,
43000, м.Луцьк , пр-т Волі 50.
Тел.: (067) 332-22-99, (050) 585-27-62.
Тел/факс: (033) 272-95-51.
E-mail: azoter-ukraine@ukr.net.
Сайт: www.azoter-ukraine.com.ua.

Залишити коментар: