Новини, Рослинництво

Хліб – це зброя миру!

16.06.2022

Хліб – основа життя. І хоч як швидко летять роки, й навколо нас все змінюється шаленими темпами, хліб був i є – «всьому голова!». У народі кажуть: «Не хлібом єдиним». Але заради хліба працює більша частина людства.

Неабияких зусиль до українського хлібного короваю під керівництвом академіка НАН України Володимира Моргуна докладають й науковці Інституту фізіології рослин і генетики НАН Украйни. За 62 роки наукової діяльності науковим колективом створено понад 180 сортів та гібридів сільськогосподарських культур, які вже майже півстоліття висіваються на значних площах України та за її межами. На сьогодні лише сорти пшениці озимої займають у нашій державі близько 2 млн. га площ посіву, що становить 30% усіх посівів цієї культури. Валовий збір зерна із сортів виключно селекції Інституту вдвічі перевищує потреби країни в продовольчому зерні пшениці, що є вагомим внеском у забезпеченні продовольчої безпеки нашої держави. Економічний ефект від впровадження інновацій (сорти, технології) перевищує 6,7 млрд. щороку.

Хліб – це зброя миру!

Науково-дослідні поля Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Вперше в Україні академіком НАН України Володимиром Моргуном створено напівкарликові сорти пшениці, широкомасштабне впровадження яких забезпечило зростання генетичного потенціалу продуктивності цієї культури на 25-30% i визначило базові основи «зеленої революції» в Україні. Водночас, збільшення чисельності населення Землі, зростання продовольчих потреб в країнах, що розвиваються, вимагають подальшого підвищення врожайності пшениці. У здійсненні цього завдання вирішальна роль належить створенню нових сортів з підвищеним генетичним потенціалом продуктивності, здатних до його реалізації в умовах сучасних кліматичних змiн.

Хліб – це зброя миру!

Директор Інституту, академік Володимир Моргун з колегами на дослідному полі

Започатковано новий напрям селекції та вперше в Україні створено сорти пшениці озимої західноєвропейського екотипу, адаптовані для вирощування в грунтово-кліматичних умовах Степової, Лісостепової та Поліської зон України.

Одним із основних напрямів селекційного процесу в Інституті є створення принципово нового покоління сортів пшениці озимої з поєднанням високої продуктивності, якості та комплексного імунітету до основних хвороб. Це група високоінтенсивних сортів пшениці озимої до якої належать Астарта, Новосмуглянка, Фаворитка, Дарунок Поділля, Городниця, Золото України, Феофанія та ін. Ці сорти вперше за всю багатовікову історію України забезпечили отримання рекордних врожаїв зерна 12,0-14,0 т/га.

Найбільш відомими сортами інтенсивного типу, універсального використання для аграріїв є – Подолянка, Богдана, Наталка, Снігурка, Софія Київська, Даринка Київська та iншi, які мають високу екологічну пластичність, невибагливі до умов вирощування та різних типів і видів сівозмін. Сорти універсального використання забезпечують стабiльнi врожаї в усiх зонах України і є, по суті, страховими сортами.

Надзвичайно багато уваги вченi ІФРГ НАН України приділяють питанню впровадження сортів-інновацій у виробництво. Останніми роками реалізовано понад 3,0 тис. ліцензій на використання сортів-інновацiй пшениці озимої та інших культур селекції Інституту. Ліцензії на поширення та використання насіння придбали численні представники великих аграрних компаній США, Канади, Франції, Швеції, Норвегії та інших країн, що працюють на теренах України.

Хліб – це зброя миру!

Колектив ІФРГ НАН України на чолі з директором Володимиром Моргуном зустрічають на дослідних полях колег із Німеччини

У зв’язку з поглибленням світової продовольчої кризи отримання в Україні врожаїв європейського рівня є питанням великої державної ваги. Академік НАН України Володимир Моргун першим очолив рух за отримання в Україні високих врожаїв, заснував «Клуб 100 центнерів», який став своєрідною школою новітніх технологій. Тільки за останні роки майже 400 господарств, які висівають на своїх полях сорти Інституту, збирають урожаї європейського рівня. Це нова для України філософія хліба, що допоможе вивести нашу державу на рівень передових країн Світу.

Хліб – це зброя миру!

За ініціативи Володимира Моргуна започатковано видання «Клуб 100 центнерів»

Інститут є активним учасником регіональних, загальнодержавних та міжнародних виставок. Щорічно науковці Інституту проводять мiжнародну науково-практичну конференцію «День поля», присвячену примноженню хлібного достатку нашої країни. Вчені Інституту докладають максимум зусиль задля зростання престижу вітчизняної науки та опанування аграріями нових знань, аби шороку примножувати хлібний достаток України. У запропонованих вам нижче нарисах з історії Днів поля ми ведемо мову про те, як аграрії України, опановуючи інноваційні розробки науковців Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, щоб подвоїти, а то і потроïти врожайність зернових.

Хліб – це зброя миру!

Демонстрацію сортів-інновацій пшениці озимої партнерам проводить славетний селекціонер Володимир МОРГУН

Дирекція Інституту налаштовує свою роботу на тісну співпрацю з агроформуваннями різних форм власності та відомчої підпорядкованості, що працюють на ринку зерна та високоякісного насіння. Академік НАН України, генетик-селекцiонер невтомний Володимир Моргун вбачає велике майбутнє за новими сортами золотих київських пшениць.

До вашої уваги з урожаю 2022 року Інститут пропонує наступні сорти озимої пшениці в зональному розрізі.

Хліб – це зброя миру!

Арифметика гарантованого врожаю проста: добрий сорт, високоякісне насiння й диктатура технології. Отже, запрошуємо партнерів до співпраці на користь неньки України!

Хліб – це зброя миру!

Давид Коновалов – директор ДСВ ІФРГ НАН України, кандидат сільськогосподарських наук

Залишити коментар: