Новини, Рослинництво

Ми навчаємо професій, які забезпечать вам успішну кар’єру і добробут

30.11.2021

Ми навчаємо професій, які забезпечать вам успішну кар’єру і добробут

Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) – сучасний освітньо-науковий центр Київщини, який вбачає свою місію у підготовці висококваліфікованих фахівців нового покоління шляхом надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій діяльності.

Витоки освітянських традицій БНАУ сягають ХVII ст. Сьогодні університет – потужній навчально-науково-виробничий комплекс, що динамічно розвивається. У його структурі шість факультетів: агробіотехнологічний, біолого-технологічний, ветеринарної медицини, екологічний, економічний та факультет права і лінгвістики; вісім відокремлених структурних підрозділів – фахових коледжів.

Ми навчаємо професій, які забезпечать вам успішну кар’єру і добробут

У БНАУ здобувають вищу освіту  понад 5300 українських та іноземних студентів, працюють відомі вчені, досвідчені педагоги, серед яких академіки та члени-кореспонденти НААН, доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти, вищої школи, сільського господарства.

Підготовку здобувачів вищої освіти здійснюють за освітніми програмами з 19 спеціальностей. Освітні програми підготовки фахівців розроблено з урахуванням потреб ринку праці, вони мають чітку практичну орієнтацію. БНАУ співпрацює з провідними підприємствами, організаціями, установами, роботодавців залучають до реалізації освітнього процесу.

У навчально-виробничому центрі (НВЦ) БНАУ проводяться навчальні і виробничі практики, наукові дослідження. НВЦ – потужна виробнича база, у його структурі: дослідне поле, рибницькі стави, Навчально-дослідне лісове господарство, ботанічний сад, ферма «Племрепродуктор», вівцеферма, конеферма, страусоферма та бройлероферма.

Ми навчаємо професій, які забезпечать вам успішну кар’єру і добробут

БНАУ має потужний науковий потенціал – кафедри, 5 науково-дослідних інститутів, науково-дослідницькі лабораторії, забезпечені новітнім обладнанням, що дозволяє організовувати дослідницький процес на високому рівні. В університеті особлива увага приділяється концентрації зусиль на вирішення важливих науково-технічних проблем у розвитку аграрної науки та освіти, фундаментальних і прикладних досліджень в області розвитку агросфери. В системі впровадження завершених наукових розробок у виробництво важливе значення має наявність тісного контакту науковців університету із фахівцями господарств-партнерів. Сформовано напрями спільної наукової роботи із закордонними партнерами. Готуються кадри вищої кваліфікації – доктори філософії (PhD) за семи освітньо-науковими програмами та доктори наук. Діє Студентське наукове товариство і Рада молодих вчених, які організовують наукову роботу молоді університету.

БНАУ підтримує своє членство в п’яти міжнародних організаціях. Факультет ветеринарної медицини БНАУ є єдиним серед вітчизняних ЗВО асоційованим членом Європейської асоціації закладів ветеринарної освіти (EAEVE), який пройшов фінальний етап міжнародної акредитації для утримання лідерських позицій у галузі ветеринарної освіти.

Університет також має укладені угоди про співробітництво з закладами вищої освіти із 19 країн світу, проводить спільні наукові дослідження, організовує міжнародні наукові заходи, здійснює імплементацію міжнародних освітніх програм. У рамках програми Еразмус+ КА2 виконуються міжнародні проєкти «AgLab – поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи», «UniCluD – підвищення спроможності університетів ініціювати і брати участь у розвитку кластерів на принципах інноваційності і сталості», «ClimEd – навчання на місцевому, національному та регіональному рівнях з питань кліматичного обслуговування, адаптацій до кліматичних змін та пом’якшення їх впливу». Студенти беруть участь у програмах обміну Еразмус+ К107 у вищих навчальних закладах усіх країн Європейського союзу.

Ми навчаємо професій, які забезпечать вам успішну кар’єру і добробут

Одне із головних завдань університету – формування всебічно розвинених молодих людей, спроможних стати  активними громадянами. В університеті діє 12 колективів художньої самодіяльності, є лауреати мистецьких премій, національних та міжнародних фестивалів. Створені належні умови та розроблені заходи фізкультурно-оздоровчої спрямованості. Серед студентів – чемпіони світу з карате, призери Кубка світу з велоспорту, Кубка Європи з легкої атлетики, призери України.

Білоцерківський національний аграрний університет – це велика родина, в якій завжди є підтримка як для професійного розвитку, так і для реалізації творчого потенціалу.

Залишити коментар: