Новини, Рослинництво

Наукові дані щодо внеску органічних харчових продуктів та органічного сільського господарства у сталу продовольчу безпеку

24.05.2023

Наукові дані щодо внеску органічних харчових продуктів та органічного сільського господарства у сталу продовольчу безпеку

Сьогодні у світі існує 2,7 мільйони органічних сертифікованих фермерів (350 000 з яких знаходиться в Європі), які дотримуються сталих методів господарювання. Чи можна масштабувати органічне виробництво та органічні харчові продукти, щоб сприяти сталій продовольчій системі і безпеці?

У цій статті до уваги читачів ми пропонуємо короткий опис останніх актуальних наукових публікацій, які дають критичну оцінку продуктивності і сталості методів органічного сільського господарства.

Ідеї сталості

У доповіді «Дослідження та інновації задля сталого землеробства і їжі» (англ. «Research & Innovation for Sustainable Food and Farming», TP Organics 2017) було представлено три додаткові ідеї щодо майбутнього продовольчих систем: ефективність, послідовність і достатність. Системи мають бути досить ефективними, щоб забезпечити їжею населення світу, кількість якого зростає, використовуючи при цьому значно менше допоміжних продуктів, витрачаючи менше природніх ресурсів і зменшуючи вплив на довкілля.

У нещодавньому дослідженні, опублікованому в журналі «Nature Communication» (Muller etal. 2017), вимірювалися результати сталості для різних сценаріїв органічного сільського господарства у 2050 році на основі наборів моделей, де розглядалися частка органічних земель від 0 до 100%, зменшення харчових відходів від 0 до 50% і зменшення використання орних сільськогосподарських земель для вирощування кормів від 0 до 100%. Ці результати порівнювалися з прогнозами Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), відповідно до яких населення світу в 2050 році складатиме 10 млрд. Впровадження методів органічного сільського господарства на більшій частці сільськогосподарських земель вимагатиме більше землі, щоб прогодувати населення планети, але не призводитиме до зростання викидів парникових газів. Щоб підтримувати сталу площу орних земель у світі на рівні 1,54 млрд. га і таким чином уникати інтенсифікації використання земель, водночас забезпечуючи достатній рівень енергії і білку на душу населення, рекомендовано використовувати менше земель для вирощування кормів (-50%), зменшити споживання білку та енергії тваринного походження (-65%) і значно зменшити кількість харчових відходів (-50%).

Наукові дані щодо внеску органічних харчових продуктів та органічного сільського господарства у сталу продовольчу безпеку

Компроміси сталості

Максимальне підвищення одного аспекту, наприклад, врожайності культур і продуктивності тваринництва, створює конфлікт із іншими аспектами сталості. Деякі чинники, які негативно впливають на навколишнє середовище, наприклад, викиди парникових газів, є глобальними за своєю природою. У цьому випадку органічне сільське господарство, як правило, працює гірше, ніж неорганічне. Сільськогосподарське виробництво може шкодити мікробній біомасі та фауні ґрунту,що мають важливе значення для відновлення і підтримання якості ґрунту і зменшення схильності до ерозії. Воно може також негативно впливати на різноманіття бур’янів і комах, що, в свою чергу, впливає на популяцію птахів через харчовий ланцюг. Останнє має значно вищий вплив на органічних господарствах (Christensen et al. 1996, Kragten & de Snoo 2008).

Економічні показники

Врожайність і продуктивність

У кількох сотнях польових досліджень і попарних порівнянь між господарствами (300-400 експериментів), особливо в зонах помірного клімату (Європа, США, Канада), було ретельно проаналізовано різницю між врожайністю на одиницю площі в органічному і неорганічному сільському господарстві. За оцінками, що містяться в більшості наукових мета-аналізів, середня різниця між врожайністю в двох системах господарювання в зонах помірного клімату складає 20-25% (Seufert et al. 2012, De Ponti et al. 2012, Ponisio et al. 2015). Для підвищення врожайності на одиницю площі в органічному господарстві рекомендовано забезпечити високий рівень диверсифікації сівозміни і змішаного вирощування культур (Ponisio 2015).

Були зібрані дані дослідження понад 1 млн господарств у Африці (Hine et al. 2008), і  встановлено, що врожайність на органічних господарствах була на 116% вища, ніж на неорганічних. На основі 40-річного порівняльного польового дослідження із семирічною сівозміною Mäder et al. (2002) підкреслив, що в органічному господарстві використання енергії і пестицидів на одиницю площі було, відповідно, на 34-53% і 97% нижче, ніж в неорганічному.

Дохід фермерів

Прибутки органічних господарств на 22-35% вищі за прибутки неорганічних господарств завдяки вищій вартості органічної продукції (Crowder & Reganold 2015). У ході довгострокового польового дослідження в тропічних умовах у штаті Мадх’я-Прадеш, центральна Індія, порівнювалися економічні показники сівозміни сої, бавовни і пшениці (Foster et al. 2013).

У другому циклі сівозміни валовий прибуток органічних культур був на 25% вищим, ніж прибуток разом взятих неорганічних і генетично-модифікованих Bt культур (Foster et al. 2013).

Наукові дані щодо внеску органічних харчових продуктів та органічного сільського господарства у сталу продовольчу безпеку

Зайнятість/створення робочих місць

В органічних господарствах потреба в робочій силі на 1 га орних земель є вищою, ніж в неорганічних господарств, проте, потреба у робочій силі органічних тваринницьких господарств є такою ж або нижчою, ніж неорганічних.

Органічне сільське господарство сприяє підвищенню попиту на робочу силу в сільській місцевості у порівнянні з іншими системами господарювання (Lampkin et al. 2015). У Франції рівень зайнятості в органічному сільському господарстві зростав в середньому на 9,5% на рік в період з 2012 до 2017 рік, у той час, як в інших секторах сільського господарства середній показник зайнятості знизився на 1,1%

Попит/ринкові дані

Ринки сертифікованої органічної продукції збільшилися, навіть незважаючи на світову фінансову кризу, завдяки новому поколінню споживачів, які свідомо відносяться до свого здоров’я, і ця тенденція спостерігається як в Європі, так і у всьому світі. В той час, як більшість секторів сільського господарства в ЄС переживають період спаду, органічне сільське господарство демонструє потужне зростання, яке навіть випереджає темпи зростання кількості господарств, що переходять до органічного виробництва.

Екологічні показники

Наземне і підземне біорізноманіття

Існують вагомі наукові дані, які підтверджують, що органічне сільське господарство сприяє підвищенню видового різноманіття на 30% (Tuck et al. 2014). Також на органічних полях спостерігається багатше різноманіття комах і бур’янів, ніж на неорганічних (Niggli 2015), що позитивно впливає на популяції птахів (Kragten & de Snoo 2008, Goded et al. 2018). Останні дослідження підкреслюють потенціал внеску органічного сільського господарства в зменшення наслідків зміни клімату та адаптацію до таких змін (IFOAM EU & FiBL 2016, Altieri & Nicholls, 2013).

Якість води – це та сфера, де існує науковий консенсус щодо переваг органічного сільського господарства. Оскільки в органічному сільському господарстві не використовуються мінеральні добрива, ризик вимивання поживних речовин і подальшого забруднення води набагато нижчий, ніж в неорганічному сільському господарстві (Lori et al. 2017, Niggli 2015).

Показники у сфері охорони здоров’я

З точки зору забруднюючих речовин, між органічним і неорганічним сільським господарством існує значна різниця за рівнями пестицидів, кадмію і нітратів (Baranski et al. 2014). Все ще відчувається нестача літератури щодо порівняння впливу органічного і неорганічного харчування на здоров’я людей, особливо щодо позитивного зв’язку між споживанням органічних продуктів та іншими корисними звичками загалом.

Нещодавнє дослідження, хоча й обмежене за обсягом, продемонструвало переваги органічного харчування у попередженні метаболічного синдрому (Baudry et al. 2017). Інше дослідження показує, що 100% органічне харчування може допомогти відійти від раціону, що містить велику кількість м’яса і цукру, якщо ціни на органічні продукти будуть знижені. У цих дослідження порівнюється здорове харчування, наприклад, ухвалене програмою британського уряду «Харчуйся корисно» (англ. «Eatwell»), з існуючим середньостатистичним некорисним харчуванням (Zasada et al. 2017, Schmutz & Foresi 2017). Якби обидва раціони містили органічні інгредієнти, то здоровий раціон був би дешевшим для споживача, оскільки ціни на органічне м’ясо і цукор відносно вищі, ніж на органічні овочі, бобові і зернові.

Наукові дані щодо внеску органічних харчових продуктів та органічного сільського господарства у сталу продовольчу безпеку

Переклад українською мовою виконано в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що фінансується Швейцарською Конфедерацією та впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), www.qftp.org.

Залишити коментар: