Гість номера, Новини

Ніжинський агротехнічний інститут – вдалий вибір для старту професійної кар’єри

29.12.2021

Навчальний заклад має більш як 125-річну історію: був заснований 1 липня 1895 року як ремісниче училище. Згодом одержав назву «Ніжинський технікум механізації сільського господарства», «Ніжинський агротехнічний коледж». З 2001 року має статус інституту. За роки роботи зі стін закладу вийшло понад 30 тисяч фахівців.

Сьогодні Ніжинський агротехнічний інститут – це відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України, провідний аграрний заклад вищої освіти Чернігівщини, що провадить освітню діяльність, пов’язану з наданням освіти бакалаврського та магістерського рівнів за кількома галузями знань, та бере участь у реалізації ступеневої системи освіти в НУБіП України; здійснює прикладні дослідження в аграрній сфері та впроваджує їх результати у виробничий сектор агропромислового комплексу.

Ніжинський агротехнічний інститут – вдалий вибір для старту професійної кар'єри

День вишиванки у музеї хліба

В інституті функціонують факультети інженерії та енергетики й агротехнологій та економіки. Підготовка фахівців освітнього ступеня бакалавра здійснюється за спеціальностями: «Агроінженерія», «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Агрономія», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»; та освітнього ступеня магістра: «Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Облік і оподаткування». На факультетах навчаються понад 600 студентів.

Якість освітнього процесу забезпечують 8 кафедр, на яких працюють досвідчені доктори та кандидати наук, професори, доценти. Відсоток викладачів із науковими ступенями і вченими званнями в інституті є одним із найбільших серед навчальних закладів і складає 85%.

Фаховому зростанню майбутніх фахівців-аграріїв на бакалаврському, а особливо на магістерському рівнях освіти сприяє науково-дослідна робота студентів: їхні напрацювання, які тривають один-два, а інколи три роки, реалізуються через публікування статей, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях та науково-практичних конференціях і семінарах, що проводяться як в навчальному закладі, так і в інших закладах вищої освіти.

Творчий потенціал студентів реалізується і в студентських наукових гуртках («Стежками Геродота», «Еврика», «Агроном-дослідник», «Юний інженер», «Облік – мова бізнесу», «Сучасний економіст», «Юний дослідник», «Енергетики», «Транспорт і логістика», «Прикладна математика»). За останні роки у студентському доробку 439 наукових публікацій.

Підвищенню ефективності рівня підготовки майбутніх аграріїв сприяє застосування дуальної системи освіти: поєднання теоретичного навчання з набуттям практичних навичок у передових агроформуваннях. Реалізація поглибленої практичної підготовки фахівців відбувається, насамперед, на навчально-науково-виробничому підрозділі інституту.

Відтак, у лабораторії рослинництва студенти здобувають практичні навички з відпрацювання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур на новітній сільськогосподарській техніці. Доїльна зала лабораторії тваринництва оснащена обладнанням фірми «DeLaval». У лабораторії переробки функціонує лінія очистки зерна; зерноочисні машини САД-50, Petkus, зерносушарка фірми Agrex.

Ніжинський агротехнічний інститут – вдалий вибір для старту професійної кар'єри

Випуск магістрів

Інститут має розвинену власну соціальну структуру: їдальню-кафе на 200 місць, два гуртожитки на 560 місць, спортивні майданчики, спортивний та тренажерний зали, базу відпочинку на річці Десна.

Професійному становленню майбутніх фахівців-аграріїв сприяє діяльність органів студентського самоврядування на засадах партнерства. Створені можливості набуття досвіду роботи під час навчання забезпечують підвищення професіоналізму студентів, лідерів аграрного виробництва, та є запорукою підготовки конкурентоспроможних, затребуваних на ринку праці фахівців.

Тож Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» – це вдалий вибір для старту професійної кар’єри.

Залишити коментар: