Новини, Рослинництво

Оптимізація витрат при обробці добривами

27.09.2021

Оптимізація витрат при обробці добривами

Озимі зернові культури на початкових етапах росту та розвитку максимально вразливі до комплексу загроз – забур’яненості, ураження хворобами та пошкодження шкідниками.

Тому, щоб дати культурам можливість повноцінно розвиватися, у доброму стані увійти на перезимівлю та добре перезимувати, велику увагу необхідно приділити саме їх первинному захисту. Крім того, треба забезпечити рослину повноцінним живленням з осені, для того, щоб культура сформувала потрібну вегетативну масу, розвинену кореневу систему, накопичила достатньо елементів у кореневій шийці для успішної перезимівлі.

Тому до обробки озимих на початкових етапах необхідно поставитися надзвичайно зважено: адже в різні роки ця технологічна операція дозволяє зберегти від 10-15% й до 50% і більше майбутнього врожаю.

Для гарантованого надійного захисту та стимулювання посівів озимих зернових культур, особливо насінницьких, від найширшого спектра загроз агрономи-експерти рекомендують комбінувати високоефективні стимулятори росту та антистресанти з фунгіцидними протруйниками. Тільки комплексний підхід може створити вашим зерновим оптимальні умови для вдалого старту та подальшої стійкості рослин до стресових чинників, а також продемонструвати достойний рівень урожайності в кінці сезону.

Стимуляція росту кореневої системи

Рослина – це складний живий організм, який постійно розвивається. Щоб розкрити її повний потенціал потрібна ефективна, одночасна і злагоджена робота всіх органів рослини.

Останніми роками через зміну клімату на більшості території України під час осінньої вегетації спостерігається нестача вологи. В умовах нестачі вологи дуже важливим є отримання дружніх сходів. За зріджених сходів створюється внутрішньовидова конкуренція між рослинами, яка може спричинити відставання в рості та розвитку або навіть загибель частини посівів.

Для попередження можливої загибелі проростків через нестачу вологи дуже важливим є стимулювання росту коренів до вологого шару ґрунту. Більша коренева система та більша кількість кореневих волосків – це більша площа, з якої рослини можуть поглинути воду.

Оптимізація витрат при обробці добривами

Розвинена первинна коренева система восени – основа для вторинних коренів, які розвиваються навесні, та сприяють повноцінному харчуванню рослин. Без цієї основи вторинна коренева система формується в поверхневих шарах ґрунту, що є однією з головних причин недобору врожаю внаслідок пересихання верхнього шару ґрунту.

Результати низки прикладних досліджень свідчать, що одним з економічно оптимальних та максимально ефективних захододів, є застосування органічних стимуляторів росту рослин, в тому числі і для розвитку кореневої системи.

Органічними стимуляторами росту та розвитку є комплекс гумінових, фульвових та карбонових кислот. Доведено,що обробка рослин таким комплексом викликає позитивні зміни в морфології коренів та стимулює активність мембран рослин, пов’язану з накопиченням поживних речовин, покращенням обміну та поліпшенням кисневого балансу.

Розвиток рослини за несприятливих умов

Обробка озимих має бути направлена на те, щоб рослина продовжила процес розвитку, коли буде покрита шаром снігу, а температура землі буде мінімально-необхідною для розвитку. Доведено, що дія гуміново-фульвових препаратів сприяє активації в плазматичній мембрані рослини Н+-АТФази, яка є активною транспортною системою в рослині, та забезпечує швидку адаптацію рослини до несприятливих умов. Наприклад, у разі охолодження тканин рослин до 6°С Н+-АТФаза пригнічується і мембранний потенціал знижується. Але в умовах тривалого охолодження відбувається спонтанна активація Н+-АТФази (шляхом розрідження мембранних ліпідів) та збільшується рухливість всієї ферментної системи і зростає пристосованість мембранного потенціалу.

Треба зазначити, що аналогічну роль Н+-АТФази доведено й за інших несприятливих факторів. Тобто обробка насіння с.-г. культур та обробка впродовж вегетації гуміново-фульвовими добривами дозволяє в умовах зниження температури на 1-3 °С від мінімально допустимої відновити нормальний метаболізм у клітинах рослин, підвищити здатність кореневої системи всмоктувати поживні речовини, попередити відставання у темпах росту та розвитку рослин, сприяє накопиченню у рослині цукрів, в майбутньому протидіє розтріскуванню стебел та проникненню всередину патогенів, допомагає переміщенню цукрів у кореневу шийку та покращує перезимівлю.

Захист рослини від морозу

Відомо, що t °С замерзання розчину завжди нижча, ніж води: розчин сахарози в концентрації 0,01 моль/л замерзає при – 0,019 °C, а більш концентрований – 1,68 моль/л – при – 3,7 °C! Обробка гуміново-фульвовими препаратами сприяє накопиченню цукрів в озимих. Сік рослин стає більш концентрованим та t °С замерзання значно знижується. До того ж, зниження кількості води в тілі рослини, зменшує кількість кристалів льоду, які можуть утворитися і порушити клітинну структуру рослини. Завдяки цьому, значно зростає морозостійкість рослин, що забезпечує збереження озимих посівів.

Які комплекси використовувати?

Позакореневе підживлення – це додатковий спосіб живлення рослин. Основною підгодівлею озимини залишається коренева.  Однак через несприятливі природні фактори (низька температура повітря, нестача вологи в ґрунті) елементи живлення погано засвоюються під час кореневого підживлення. Це негативно позначається на зростанні і розвитку рослин.

Ефективним та швидким способом забезпечення рослин як макро-, так і мікроелементами, є позакореневе підживлення, що сприяє ефективному розвитку кореневої системи, яка, в свою чергу, допомагає рослині краще поглинати мінеральну поживу, а також підвищує ефективність фотосинтезу, зменшує негативний вплив навколишнього середовища на ріст і розвиток рослин та посилює їхню стійкість до різних хвороб.

Наразі, спектр добрив і препаратів, що містять у своєму складі життєво необхідні для озимих культур елементи, доволі широкий. Але під час їхнього вибору слід керуватися досить простими аргументами, знання яких забезпечить підвищення ефективності їхнього використання, а саме:

  • звертати увагу на засвоюваність добрив;
  • зважати на високий рівень насичення добрив біологічно активними речовинами;
  • контролювати оптимальне співвідношення компонентів добрива;
  • розчинність та температуру використання препаратів для безперебійної роботи техніки на полі;
  • розраховувати фінансову складову внесення добрив (вартість обробки 1 га поля);
  • перевіряти наявність відповідних документів;
  • зважати на відгуки про препарат та період його використання на українських полях.

Такі підживлення доцільно виконувати комплексними мікродобривами, що містять збалансовані композиції поживних речовин (макро- та мікроелементів) і біологічно активних речовин (амінокислот, гумінових кислот тощо).

Основна мета – стимулювання розвитку потужної кореневої системи та бічних коренів, покращення накопичення пластичних речовин (цукрів, амінокислот, вітамінів), підвищення стресостійкості рослин.

При поєднанні мікро- та макроелементів разом з гуміново-фульвовими комплексами підвищується коефіцієнт поглинання елементів живлення з ґрунту та внесених мінеральних добрив на 25-30% (а деяких елементів до 40%), що, відповідно, підвищує продуктивність культур. Як результат – збільшення врожайності!

Оптимізація витрат при обробці добривами

Залишити коментар: