Новини, Рослинництво

Продуктивний фотосинтез при мінімальному живленні

20.11.2022

Дефіцит та високі ціни на добрива змусили аграріїв скоротити норми, а в окремих випадках взагалі відмовитись від їх внесення. Подібні заходи негативно впливають на фотосинтетичну діяльність рослин від якої дуже залежить урожайність. Азот, фосфор, сірка та магній потрібні для побудови фотосинтетичного апарату; залізо, калій та ряд мікроелементів – для накопичення хлорофілу. Азот, калій, фосфор, залізо, цинк, мідь впливають на діяльність ферментів, які беруть участь у процесі фотосинтезу. Тобто, мінеральне живлення забезпечує роботу процесу фотосинтезу який утворює глюкозу (С6Н12О6), а матеріалом з якого вона синтезується є вуглець (6СО2) та волога (6Н2О)! В цій статті ви дізнаєтесь як при мінімальному живлені, підвищити продуктивність фотосинтезу та збільшити прибутки!

Озима пшениця до появи листків живиться запасаючими речовинами із насінини, починаючи з фази 2-3 листків починає синтезувати поживні речовини самостійно з простих речовин. Процесом утворення рослинами органічної продукції називається – фотосинтез! Під час фотосинтезу рослини утворюють понад 90% сухої речовини рослин, а за рахунок поглинання мінеральних речовин лише 10%!

Тобто, фотосинтез це найголовніший фізіологічний процес, який працює на підвищення врожайності. Саме від фотосинтетичної діяльності залежить урожайність. Усі інші процеси та агротехнологічні заходи націлені на підвищення  продуктивності. Продуктивність фотосинтезу залежить від ряду процесів та факторів, стимулювавши та вирішивши які ми вплинемо на збільшення врожайності! Так від чого ж залежить продуктивність фотосинтезу?

Продуктивність фотосинтезу найбільше залежить від:

– площі листкової поверхні,

– тривалості життя листка,

– інтенсивності фотосинтезу,

– відтоку пластичних речовин в продуктивні органи.

Площа листя. Листя містять велику кількість хлоропластів, які відповідають за поглинання сонячного світла і використовують його з водою та вуглекислим газом для отримання енергії шляхом фотосинтезу. Чим більша буде площа листкової поверхні та кількість хлоропластів в них, тим відповідно буде вища продуктивність фотосинтезу. Як цього досягти?

Продуктивний фотосинтез при мінімальному живленні

Фото 1. Прилад Force A

В 2020 році спеціалістами компанії Агротехносоюз були проведені досліди та отримані наступні результати. На посівах пшениці озимої, що потерпала від хлорозів, був застосований стимулятор росту Фульвітал Плюс з.п., в нормі 0,15 кг/га. Основна діюча речовина препарату – фульвова кислота, вона має властивість впливати на збільшення площі листкової поверхні, прискорювати обмінні процеси та стимулювати інтенсивність фотосинтезу.

Через сім днів після внесення були проведені заміри кількості хлорофілу в листках. На контролі їх кількість скала 34,054 одиниць вимірювання, а на досліді 36,982 одиниць вимірювання. Кількість хлорофілу збільшилась на 8,6% (прилад Force A, див. фото.1).

Саме тому німецька компанія HuminTech для підвищення продуктивності фотосинтезу рекомендує до застосування препарати, які містять в складі фульвові кислоти. Такими препаратами є: Фульвітал Плюс в.с., Фульвітал Плюс з.п., Фульвітал Плюс Цинк з.п., Фульвігрін Стимул в.с., та Фульвігрейн Стимул в.с.

На тривалість життя листка значно впливають стресові фактори (гербіцидний стрес, посуха, град та інші). Під дією стресу в рослинах сповільнюється обмінні процеси. Кількість поглинутого листками СО2 значно знижується, а вуглець є незамінним компонентом, з якого утворюється ≈90% сухої маси рослин! Три дні сильного стресу дорівнює втраті 2% урожайності.

В таких випадках ефективним буде застосування антистресантів компанії HuminTech (Гуміфілд Форте Аміно в.с., Фульвігрейн Антистрес в.с., та Фульвігрін Антистрес в.с.). Препарати за рахунок дії солей гумінових кислот, амінокислот та екстракту морських водоростей знижують окисний стрес, стабілізують роботу листкових продихів. Пришвидшується період виведення рослин зі стану стресу! Таким чином, період коли рослина перебуває у стані стресу та мінімально поглинає вуглекислий газ зменшується, а коли інтенсивно фотосинтезує збільшується.

Продуктивний фотосинтез при мінімальному живленні

Графік 1

Інтенсивністю фотосинтезу називається кількість міліграмів СО2 засвоєного протягом 1 год на 1 м2 листкової поверхні. Основну кількість (95%) СО2 рослини отримують з повітря, а решту з ґрунту. Дефіцит вологи спричиняє закриття продихів, через що зменшується надходження СО2. Вуглекислий газ – це невід’ємний компонент для здійснення фотосинтезу, адже саме з 6СО2 та 6Н2О утворюється глюкоза. Відповідно, при зменшені його кількості пригнічуватиметься синтез органічних речовин рослиною. Також стрес часто призводить до зменшення тургору рослин. Як діяти у випадку нестачі вологи, щоб стимулювати інтенсивність фотосинтезу, тобто нормалізувати засвоєння СО2? В  умовах дефіциту вологи рослини дістають воду з нижніх шарів ґрунту і чим краще розвинута коренева система, тим легше рослинам буде перенести посушливі умови. Тому стимулювати ріст кореневої системи варто вже на початкових етапах вегетації. Для прикладу, у пшениці озимої коренева система найінтенсивніше росте в осінній період зі швидкістю до 2,5 см на добу. Тому для пшениці найефективніше стимулювати ріст кореневої системи восени та навесні, коли відбувається процес кущіння. Також варто звернути увагу на обробіток ґрунту, адже при його щільності 1,4 г/см3 ріст коріння пригнічується, а при 1,6 г/см3 і більше припиняється зовсім.

Для стимулювання росту добре розгалуженої кореневої системи є ефективним застосування солей гумінових кислот (гуматів), які містяться в препаратах Гуміфілд в.г., Гуміфлід ВР-18 в.с., та Фульвігрейн Класик в.с. Два-три внесення протягом вегетації допомагає рослинам сформувати добре розгалужену кореневу систему. Збільшується кількість кореневих волосків, що впливає на збільшення засвоєння таких важливих елементів живлення як азот, фосфор та калій до 18%. Потужна коренева система дозволяє в умовах дефіциту вологи поглинати воду з нижніх шарів ґрунту, що забезпечує роботу продихів, засвоєння достатньої кількості СО2 та протікання процесу фотосинтезу.

Вплив гуматів на ріст кореневої системи відкрила та дослідила Лідія Христова в Херсонському університеті. Науковець виділила солі гумінових кислот із ґрунту та  обробила ними рослини. В результаті вона виявила, що у рослин істотно прискорився ріст кореневої системи. Сьогодні препарати компанії HuminTech використовують у понад 70 країн світу. Дослідження показають що їх застосування дозволяє підвищити масу кореневої системи на 17-30%. Більш потужна коренева системи – це більше засвоєння елементів живлення.

Продуктивний фотосинтез при мінімальному живленні

Графік 2

Вплив на живлення. Для здійснення процесу фотосинтезу та отримання високого врожаю необхідне збалансоване живлення. У випадку зменшення норм внесення добрив дуже важливо підвищити коефіцієнт засвоєння їх рослинами. Як цього досягти? Варто забезпечити якісний обробіток ґрунту, враховуючи ваші кліматичні умови та допомогти рослинам посилити ріст кореневої системи за рахунок обприскування рослин стимуляторами росту компанії HuminTech з вмістом солей гумінових кислот.

Наступним важливим кроком є внесення по вегетації препаратів компанії HuminTech з вмістом фульвових кислот. Справа в тому, що фульвові кислоти – це сполуки з високою біологічною активністю. Вони мають властивість хелатувати елементи живлення, а за рахунок маленьких розмірів (до 1 000 н.м.) легко проникати в рослини та транспортувати елементи живлення безпосередньо до місць метаболізму. Таким чином, застосовуючи їх в одній баковій суміші із мікроелементами ви підвищуєте коефіцієнт засвоєння елементів живлення рослинами. До того ж, фульвові кислоти стимулюють рослину до виділення кореневою системою вугільної, лимонної кислот та цукрів. Вугільна та лимонна кислоти переводять елементи живлення в ґрунті із недоступної форми у доступну, а цукри сприяють розмноженню ризобіоти, яка також відіграє важливу роль у переведені елементів живлення в доступну форму.

Застосовуючи препарати німецької компанії HuminTech із високим вмістом фульвових кислот (Фульвітал Плюс в.с., Фульвітал Плюс з.п., Фульвітал Плюс Цинк з.п., Фульвігрін Стимул в.с., та Фульвігрейн Стимул в.с.), ви стимулюєте живлення рослин! Підвищується коефіцієнт засвоєння елементів живлення які вносились під час вегетації та тих, які були внесені до посіву або в попередні роки.

Практика показала, що одне внесення по вегетації на пшениці озимій (графік. 1) препарату Фульвігрін Стимул в.с., 1,0 л/га вартістю 400 грн по кінцевому результату еквівалентне внесенню в ґрунт 18 кг д.р. N (2034 грн); 14,4 кг д.р. P2O5 (1036грн); 12,5 кг д.р. К2О (475 грн) сумарною вартістю 3545 грн! А два застосування по вегетації на соняшнику (графік 2) препарату Фульвітал Плюс з.п., по 0,15 кг/га сумарною вартістю 347 грн по кінцевому результату еквівалентне внесенню в ґрунт 24 кг д.р. N (2712 грн); 24 кг д.р. P2O5 (1728грн); 52 кг д.р. К2О (1976 грн) сумарною вартістю 6416 грн! (курс станом на 19.10.22 1 євро – 36.38 грн)

Антистресанти та стимулятори росту при мінімальних затратах, стимулюють живлення, допомагають швидше подолати стресові фактори, підвищують продуктивність фотосинтезу, посухостійкість та як результат збільшують врожайність і додаткові прибутки.

www.agrotechnosouz.com.ua

Продуктивний фотосинтез при мінімальному живленні Продуктивний фотосинтез при мінімальному живленні Продуктивний фотосинтез при мінімальному живленні

 

Залишити коментар: