Новини

В загальному стан посівів в Україні оцінюється як добрий

03.08.2021

Третя декада липня характеризувалася надзвичайно жаркою погодою, з нерівномірними опадами подекуди у вигляді злив, місцями з градом, які призводили на деяких полях до пошкодження та полягання посівів сільськогосподарських культур., повідомляє НААН.

Середня температура повітря становила від 18 до 28 0С тепла і була на
3-7 0С вищою за норму. Максимальна температура повітря знаходилася у межах від 31 до 37 0С тепла, поверхня ґрунту вдень прогрівалася до 56-68 0С, мінімальна – знижувалася до 13-20 0С тепла.

Атмосферні опади носили локальний, зливовий характер та розподілялися на території країни дуже нерівномірно. За даними науково-дослідних установ НААН у Дніпропетровській області середня їх кількість становила 2-21 мм, у Херсонській – у Приазов’ї (м. Генічеськ) – 54 мм, на півдні та місцями в Приазов’ї (с. Стрілкове) – 25-31 мм, на крайньому півдні – 8 мм, на південному заході, центрі та сході області – 0,1–2,0 мм,  у Київській –3,0-4,2 мм, у Львівській – 0,7-1,0 мм, на переважній частині Харківської області опади не перевищувала 1-4 мм,  лише подекуди у північних та південних районах випало 6-10 мм, у Житомирській – 0,5-1,0 мм.

Середня відносна вологість повітря знаходилася у межах 52-68%. Днів із мінімальною відносною вологістю повітря 30% і менше було від 1 до 6.

Внаслідок такої жаркої, а в окремі дні спекотної погоди, відбувалось прискорення фаз розвитку пізніх теплолюбних культур. Підвищений температурний режим впливав на інтенсивне втрачання вологозапасів з ґрунту на тій частині території країни де не пройшли дощі.

За даними Інституту зрошуваного землеробства НААН у рослин кукурудзи в залежності від гібриду та строку сівби знаходяться у фазах «цвітіння – формування качана – налив зерна». Густота посівів становить 504–812 рослин на 100 м2. На одній рослині у середньому сформувалось 1,3–1,5 качанів. Висота рослин – 230-285 см.

Проведена оцінка науковцями ДУ Інститут зернових культур НААН морфобіологічного стану кукурудзи свідчить, що за надраннього строку сівби (середина другої декади квітня) рослини гібридів кукурудз  сформували висоту 231-320 см та мають по 9-14 шт. зелених листків на рослині за площі асиміляційної поверхні 4728-8208 см2/росл., за оптимального строку (середина третьої декади квітня) – сформували висоту рослин 238-325 см та мають по 10-15 шт. зелених листків за їх площі 5180-8310 см2/росл., за пізнього строку сівби (середина першої декади травня) – відповідно 234-323 см та 11-16 шт. зелених листків на рослині за їх площі 5148-8500 см2/росл.

Нагадуємо, що за температури повітря вище 30 0С у рослин кукурудзи починає уповільнюватися фотосинтез, гальмуються ростові процеси і знижується активність приросту біомаси, а при температурі повітря 36 0С – фотосинтез зовсім припиняється.

В денні години за всіх строків сівби у рослин кукурудзи спостерігається часткова втрата тургору та його відновлення в нічні години. Враховуючи гідротермічні умови, фактичний стан гібридів кукурудзи за всіх строків сівби в більшості регіонів можна характеризувати як добрий та задовільний.

Посіви сої знаходяться переважно у задовільному стані. Спостерігається зрідження посівів на 25-30 % площ (іноді до 50%) від заданої густоти стеблостою внаслідок несприятливих погодних умов на початкових етапах розвитку і пригнічення посівів гербіцидами ґрунтової дії. Зараз рослини сої перебувають у фазах «бутонізація – початок цвітіння – формування бобів». Висота рослин залежно від сорту становить від 50 до 86 см, кількість сформованих бобів 10-11.

У рослин соняшнику тривають фази «цвітіння – формування кошиків».  Висота рослин  коливається від 145 см до 200 см. На деяких посівах відмічається втрата тургору у денні години. Стан рослин переважно добрий.

Рослини  гороху знаходяться у фазі «повна стиглість» і на більшості площ відбувається його збирання.

Рослини проса знаходяться у фазі «викидання волоті», висота рослин – 45-75 см, густота – 280-350 шт./м2. Місцями спостерігається вилягання рослин. Посіви проса переважно у задовільному стані.

Рослини гречки перебувають у фазах  «цвітіння – плодоутворення». Висота рослин становить 65-88 см, густота – за широкорядного способу сівби – від 150 до 225 шт./м2, за звичайного рядкового – від 280 до 350 шт./м2. Зниження  середньодобової температури повітря у кінці другої – на початку третьої декад липня сприяло підвищеному виділенню нектару та кращому відвідуванню рослин комахами – запилювачами. Хвороб і масового заселення шкідниками не виявлено. На посівах спостерігаються поодинокі рослини із заселенням попелицею.

У буряків цукрових відмічається інтенсивний ріст вегетативної маси та коренеплоду. Стан посівів задовільний та добрий.

За цілком сприятливих агрометеорологічних умов закінчилося дозрівання зерна озимих та ранніх ярих зернових культур, продовжується їх збирання.

Поряд із жнивами потрібно пам’ятати, що зразу після збирання зернових культур є такі важливі сільськогосподарські роботи, як: лущення стерні; підготовка ґрунту; сівба сидеральних культур; заробка побічної продукції попередників. Від цього значною мірою залежатиме формування посівів 2022 року. Разом з тим, необхідно наголосити на шкоду, заподіяну від спалювання соломи, зокрема: підвищення температури на поверхні ґрунту до 360 0С; на глибині 5 см ‒ 50 0С (навіть за температури 40 0С гине ґрунтова біота); вигорання гумусу; інтенсивне висушування ґрунту на глибині до 10 см; загибель типових мікроорганізмів; зменшення водопроникності ґрунту. Нормальне біологічне функціонування ґрунту за таких умов відновлюється через 2‒3 місяці.

Залишити коментар: