Гість номера, Новини

Якісна освіта та фахова підготовка спеціалістів – це головний пріоритет Поліського національного університету

02.08.2021

Якісна освіта та фахова підготовка спеціалістів – це головний пріоритет Поліського національного університету

Поліський національний університет – єдиний у державі заклад вищої освіти, який займається впровадженням сучасних космічних та геоінформаційних технологій у практику державного управління, регіонального розвитку, зокрема, розвитку аграрного сектора.

Якісна освіта та фахова підготовка спеціалістів – це головний пріоритет Поліського національного університету

В університеті створений наземний інформаційний комплекс (НІК), призначений для приймання та оброблення інформації (даних) дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) із закордонних та перспективних вітчизняних космічних апаратів у метровому, дециметровому і сантиметровому діапазонах електромагнітного спектру. Метою створення НІК є провадження освітньої, наукової та інноваційної діяльності згідно з сучасними тенденціями розвитку космічних інформаційних технологій, підвищення ефективності інноваційної діяльності у сфері отримання та використання даних дистанційного зондування Землі з космосу.

Дані ДЗЗ надають можливість відслідковувати рівень зволоженості ґрунтів, розраховувати показники вегетації та інші характеристики рослин, моніторити використання земель (оцінка площ посівів, стану земель та рослинності, змін ландшафту, прогнозування врожайності та ін.). В умовах змін клімату дані ДЗЗ дозволяють прогнозувати та моделювати зміну погоди, її вплив на урожайність сільськогосподарських культур. Тому особливо цінними знання та інформаційні космічні технології є для сільського господарства.

Якісна освіта та фахова підготовка спеціалістів – це головний пріоритет Поліського національного університету

За понад століття свого існування агрономічний факультет Поліського національного університету успішно готує фахівців таких спеціальностей: «Агрономія», «Захист рослин», «Геодезія, картографія і землеустрій», «Садівництво та виноградарство».

Для навчання студентів факультету в університеті функціонує сучасна матеріальна база: оснащені аудиторії та лабораторії, комп’ютерні класи, діють «мініцукрозавод»; «міні-хлібопекарня»; «олійний прес», музей ґрунтознавства, сучасна спеціалізована теплиця. Базою практичної підготовки і проведення наукових досліджень студентів є ботанічний сад та дослідне поле університету.

Якісна освіта та фахова підготовка спеціалістів – це головний пріоритет Поліського національного університету

Окрім того, студенти факультету проходять стажування у фермерських господарствах США, Данії, Чехії, Німеччини, Швеції, Великобританії, Нідерландів, Франції, Польщі, де вони вивчають світові передові технології вирощування сільськогосподарських культур.

Також навчально-науковий центр дуальної освіти університету сприяє працевлаштуванню студентів, здобуттю ними практичних навичок ще під час навчання, а роботодавцям – отриманню молодих, проте вже фахово підготовлених спеціалістів. Майбутні фахівці мають можливість проходити практику та працювати під час навчання на потужних агропідприємствах Житомирської, Волинської, Рівненської та інших областей.

Навчально-виховний процес забезпечує науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 11 професорів, 27 доцентів, а близько 80 % викладачів мають вчені ступені доктора та кандидата наук. Щорічно залучаються до читання лекцій професори науково-дослідних інститутів.

На факультеті функціонує студентська рада.

Також серед абітурієнтів, які планують поєднати своє життя з агросектором, великим попитом користується факультет лісового господарства та екології і факультет інженерії та енергетики. З кожним роком все більше студентів опановують спеціальності: «Лісове господарство», «Водні біоресурси та аквакультура», «Механізація сільського господарства».

Якісна освіта та фахова підготовка спеціалістів – це головний пріоритет Поліського національного університету

У процесі навчання студенти отримують знання, уміння і навички вдосконалення технічних засобів та вирішення актуальних завдань комплексної механізації аграрного виробництва, ефективного використання ресурсів і управління виробничими процесами, проєктування експлуатаційного і технологічного регламентів з урахуванням умов різних організаційних форм господарювання.

У своїй діяльності колектив університету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, тому наші випускники легко знаходять себе на ринку праці та успішно реалізовують отримані знання.

Ректор Поліського національного університету, доктор економічних наук, професор Скидан О.В.

Залишити коментар: