Новини, Рослинництво

Оптимізуй використання мінеральних добрив

22.04.2022

Оптимізуй використання мінеральних добрив

Цього року не тільки погода вносить зміни в плани аграріїв, але й війна внесла серйозні корективи у функціонування АПК країни. Тому потрібно активізуватися,  бути завжди напоготові, оптимізувати систему захисту та підживлення і вміти швидко змінювати плани й ухвалювати нові рішення, тобто застосовувати нестандартні підходи до проведення весняно-польових робіт у 2022 році.

Коротка весна

Явище «короткої» весни через коливання температури та швидкого настання після зими літа для українських аграріїв не нове. У гонитві за вологою землею та дружніми сходами аграрії часто припускаються помилок, які можуть коштувати їм недоотримання прибутку.

Дуже часто весняний обробіток ґрунту та посівів проводять у фізіологічно нестиглий ґрунт, що має такі наслідки: переущільнення посівного шару, подовження періоду появи сходів і погіршення їхньої якості.

Нестача агротехніки, побоювання втратити «вологий ґрунт», метушливість та весняний поспіх призводять до передчасних посівів ярих у холодний ґрунт. У цьому випадку посівний матеріал потрапляє в несприятливе стресове середовище та, замість швидкого запуску фізіологічних процесів, поживні речовини з ендосперми витрачаються на боротьбу зі стресом. Як наслідок – нерівномірні сходи з деформованими рослинами.

Вплинути на несприятливі погодні умови людина не в змозі, однак кожен аграрій здатний допомогти насінню боротися з ними. Адже саме в рослині зберігається найвищий генетичний потенціал, і тільки від дій досвідченого агронома залежить, яку його частину рослина зможе реалізувати.

Як реалізувати потенціал врожайності?

До моменту сівби насіння перебуває у стані спокою, який обумовлений накопиченням абсцисової кислоти (гормону сну). Ферменти та фітогормони, які містить насіння, не активні саме через абсцисову кислоту. Для проростання зерна рівень останньої має знизитися, поступаючись гібереліну та ауксину. Проте, за несприятливих умов ці гормональні зміни не відбуваються або проходять дуже повільно.

Як наслідок, період проростання подовжується, а сходи з’являються нерівномірними та дуже слабкими. У таких випадках насінню потрібні зовнішні джерела фізіологічно активних речовин, таких як фітогормони росту, гумінові, фульвові та карбонові кислоти. Ці речовини у рекомендованих нормах створюють гормональний баланс, необхідний для швидкого проростання.

Одним із найефективніших способів реалізувати потенціал урожайності ярих культур є збалансоване забезпечення елементами живлення впродовж усієї вегетації, починаючи з передпосівної обробки стимуляторами, антистресантами, фосфоровмісними добривами, низкою мікроелементів, солями гумінових, фульвових кислот, а також амінокислотами тощо.

Що треба для швидкого проростання

Передпосівна обробка насіння підвищує енергію проростання, польову схожість, а також стійкість рослин до несприятливих погодних умов і патогенів. Швидке проростання насіння дозволяє сходам ефективно використовувати вологу з верхнього шару ґрунту та сформувати оптимальну густоту стеблостою.

На початку свого росту сходи польових культур живляться поживними речовинами насіння, що містяться у сім’ядолях або ендоспермі, оскільки рослина ще нездатна поглинати поживні речовини кореневою системою, навіть за умови достатньої їх кількості у ґрунті.

Фосфор. Рослина під час проростання як джерело фосфору з насіння використовує запасну речовину фітин, бо з ґрунту слабо розвинена коренева система рослин на ранніх етапах розвитку засвоює фосфор погано. Крім того, за температури ґрунту менше 12 °С проблема нестачі фосфору посилюється через низьку доступність поглинання мінеральних солей фосфору рослиною. Тому компенсувати дефіцит фітину має фосфор нанесений на насінину, завдяки чому рослина швидко сформує кореневу систему через яку поглинатиме фосфор із ґрунту.

Цинк. На практиці обробка насіння цинком сприяє кращому протистоянню ґрунтовим патогенам, істотно поліпшує поглинання фосфору, покращує розвиток кореневої системи та збільшує посухостійкість.

Калій. Всі зернові на початкових етапах розвитку потребують також високого рівня забезпечення калієм. Навесні нестача калію знижує рівень ефективного використання вологи. Ба більше, нестача калію призводить до зниження засвоєння азоту.

Для поліпшення засвоювання поживних речовин із ґрунту та добрив, збільшення потужності їх поглинання, активізації фізіологічних процесів, підвищення імунітету рослини та стійкості до хвороб, насіння обробляють фізіологічно активними розчинами – гуміновими, фульвовими, карбоно-вими кислотами. Ці речовини закладають потенціал рослини й активізують енергію проростання навіть за холодових стресів. Солі цих кислот підтримують природний імунітет рослин, який допомагає підвищити їхню стійкість до будь-яких хвороб.

Важливість позакореневої обробки

Крім обробки посівного матеріалу, зважаючи на вищезазначені фактори стресу, не менш важлива для рослин нашої кліматичної зони обробка впродовж вегетації. Її потрібно проводити не менше 2-3 разів препаратами для зняття стресу та препаратами стимулювання росту.

Критично важливо на кожному етапі розвитку рослини підтримувати розвиток її кореневої системи, забезпечувати активне споживання нею поживних речовин із ґрунту, підвищувати імунітет і стресостійкість рослини. Це все потребує додаткового забезпечення рослини комплексами мікроелементів, амінокислот, гуміновими та фульвовими кислотами. Вони добре справляються з усіма цими завданнями, стимулюючи ріст і розвиток органів рослини, зокрема кореневої системи, та полегшують живлення мікроелементами, переводячи їх у легкодоступну форму та транспортуючи до клітин рослини.

Оптимізувати та мінімізувати норми внесення

Загальновідомим є те, що дієвим заходом підвищення врожайності та отримання якісної продукції є застосування  комплексних добрив. Різке подорожчання мінеральних добрив, що відбулось останнім часом, вимагає виваженого та ощадного їх застосування.

 Для того, щоб стимулювати живлення рослин та забезпечити ефективне засвоювання мінеральних речовин, рекомендують застосовувати сучасні методи живлення. Адже рослини легко можуть засвоювати мікро- та макроелементи лише в біологічно активній водорозчинній формі. Переведення поживних речовин у біологічно активну форму здійснюється за допомогою комплексоутворювачів, які забезпечують  стійкість препаратів та їх доступність для рослини.

Нині в таких нелегких умовах, як ніколи потрібно тримати руку на пульсі, застосовувати досвід минулих років, новітні розробки вчених та дослідників в аграрній сфері, щоб оптимізувати і мінімізувати норми внесення добрив.

Наприклад, за узагальненими результатами досліджень науково-дослідних установ Лісостепу під овес слід вносити добрива в дозах N30P45K45, під ячмінь – N45-60 Р45-60К45-60, яру пшеницю N60-90 Р60К60. При цьому, азот в дозах 60-90 кг доцільно вносити роздрібнено – частину дози (50%) разом з повною дозою фосфорних та калійних добрив до сівби, а другу частину – у вигляді підживлення на IV етапі органогенезу. За умов, що складаються, більш ефективними будуть рідкі види добрив (КАСи та РКД).

Для покращення засвоювання мінеральних добрив одночасно з внесенням останніх рекомендують застосовувати препарати, які покращують засвоюваність та біологічну доступність поживних речовин.

Застосування препарату PROFESSIONAL® ТМ «Українські гумати» разом з мінеральними добривами в кожній баковій суміші стимулює поглинання мінеральних речовин рослиною, пришвидшує засвоювання корисних речовин, активізує обмін речовин, поліпшує фотосинтетичну діяльність рослин, що сприяє більш повній реалізації потенціалу їх продуктивності, підвищує хімічну стійкість та ступінь хелатування елементів завдяки комплексу кислот (бурштинова, яблучна, мурашина тощо).

Україна буде з врожаєм!

Залишити коментар: