Вибір редактора, Рослинництво

Секрети вирощування високих урожаїв сої

28.08.2020

В попередній статті «Секрети рекордних урожаїв сої» ви мали можливість ознайомитися зі сучасними рекордами, встановленими американськими фермерами. Але рекордний урожай не завжди означає прибутковий (економічно доцільний). Тому давайте «спустимося з висот» і спробуємо розкрити секрети не рекордних, а високих урожаїв сої. Хоча не зайвим буде порахувати й економіку саме рекордних урожаїв, оцінити реальність їхньої прибутковості.

Стосовно резервів підвищення врожайності сої досить цікавими є праці Фреда Белоу (Fred Below), професора фізіології польових культур Іллінойського університету (США). Його дослідження зосереджені на розумінні чинників, що обмежують продуктивність польових культур, зокрема кукурудзи та сої. Впродовж 5-ти років Фред Белоу проводив дослідження способів підвищення врожайності сої. Результати цих досліджень опубліковані у праці «Шість секретів успішного вирощування сої» (Six Secrets of Soybean Success). Наведемо  основні положення цих досліджень.

Секрети успіху вирощування сої:

 1. Погода

Має найбільший вплив на врожайність сої, але лишається практично поза нашим контролем. Звичайно, більш контрольованим цей чинник є у фермерів, які вирощують сою на зрошенні. Решта піддаються більш суттєвому впливу погоди на кінцевий результат. Крім вологозабезпечення, посіви сої також піддаються впливу високих температур, що особливо негативно проявляється в період цвітіння – формування бобів, і може призводити до абортації квіток та/або бобів.

 1. Система живлення

Раніше поширеною практикою було забезпечення поживними елементами таких культур, як-от кукурудза, а соя використовувала післядію внесених під її попередник добрив. За цієї системи живлення виробники не очікували на врожай вищий за 3-4 т/га. З проактивною системою живлення можна подолати рубіж урожайності сої в понад 4 т/га. Тому сьогодні провідні виробники використовують повноцінну систему живлення сої з використанням усіх необхідних макро- та мікроелементів. За цієї системи живлення врожаї сої сягають понад 5 т/га.

Виробникам потрібно звертати увагу на калій. Соя за врожайності 4 т/га потребує 190-200 кг/га калію. Рослини сої щоденно поглинають приблизно 4 кг/га калію протягом 50-денного періоду, починаючи з початку утворення бобів. Велика кількість калію накопичується у стеблах, тому може бути швидко використана рослинами сої для потреб бобів. І лише 40% калію виноситься з поля разом із урожаєм.

Поглинання фосфору триває протягом більш тривалого, 70-денного періоду, починаючи з утворення бобів. Рослини не зберігають наявний у стеблі фосфор, тому більшість цього елементу має надходити безпосередньо з ґрунту. Приблизно 80% фосфору виноситься з поля разом із урожаєм.

Таблиця 1. Порівняння поглинання та винесення з урожаєм поживних елементів за врожайності 4,2 т/га зерна сої та 14,4 т/га зерна кукурудзи

Елемент живлення Потреба, кг/га Винесення зі зерном, кг/га Індекс урожаю, %
кукурудза соя кукурудза соя кукурудза соя
N 287 304 166 217 58 71
P2O5 113 56 90 44 80 79
K2O 216 202 63 84 29 42

За даними досліджень Університету штату Іллінойс (США) найбільший вплив на врожайність сої має саме фосфор, а не калій, як вважали раніше. Крім того, дослідження свідчать, що додатковий азот, особливо нітратний, не пригнічує азотфіксацію (у що раніше довго вірили).

Сої потрібно приблизно 70-80 кг азоту на формування тонни врожаю зерна. Від симбіотичної азотфіксації бульбочковими бактеріями рослини сої можуть отримати до половини зазначеної потреби. Решта необхідного азоту надходить із ґрунту. На початку формування насіння симбіотична азотфіксація сповільнюється, тому соя за високої врожайності потребує більше азоту, ніж здатні забезпечити бульбочки. Дослідження свідчать, що досягнення врожайності понад 4 т/га все більше залежить від  додаткового азоту (з ґрунту та внесених добрив).

Таблиця 2. Поглинання та винесення з урожаєм поживних елементів за врожайності 4 т/га зерна сої

Елемент живлення Потреба, кг/га Винесення зі зерном, кг/га Індекс урожаю, %
N 274 200 73
P2O5 48 39 81
K2O 190 78 41
S 19 11,2 59
Zn 5,4 2,2 41
B 5,2 1,8 35

На посівах сої мінеральний азот може бути використаний у фазу V2-V3 (20-30 днів після посіву). У фазі R4 соя починає переміщувати азот із вегетативних тканин до бобів. Тому найбільш оптимальним часом для внесення мінерального азоту є фаза R3 (початок утворення бобів). Найбільш ефективними формами азотних добрив для застосування на сої є: аміачна селітра, сульфат амонію, карбамід-аміачна суміш (КАС). Норми застосування: перед посівом 35–60 кг/га N, під час вегетації 60–120 кг/га N.

Отже, соя потребує досить великої кількості поживних речовин, зокрема азоту, фосфору та калію. І досить велика кількість поживних речовин виноситься з поля разом з урожаєм, зокрема азот, фосфор і сірка.

 1. Захист листової поверхні від хвороб і шкідників

На врожай сої найбільший вплив має кількість бобів на одній рослині. Різниця між урожайністю 3,4 та 4,2 т/га в основному в кількості бобів у середній частині рослини. Приблизно 60% урожаю сої забезпечується саме середньою частиною рослини (7–13 вузли). Тому важливо захистити листову поверхню саме в цих місцях. Поставте собі за мету збільшити кількість бобів на рослинах сої. Додавання одного додаткового боба до кожної рослини – це додатково орієнтовно 140 кг/га врожаю зерна.

 1. Генетика

Виробникам завжди нагадують, що вибір сорту є одним із найважливіших рішень. Завжди треба вибирати сорти з високою врожайністю, гарною стійкістю до основних хвороб (чи найбільш поширених у вашому регіоні), адаптовані під конкретно ваші ґрунтово-кліматичні умови. Зазвичай найбільш урожайними є сорти з більшим періодом вегетації. Але сорти досить по-різному реагують на управління (додавання технологічних заходів), тому потрібно вибирати сорти з відомою і позитивною реакцією на управління.

 1. Ширина міжрядь

Дослідження свідчать, що найбільш оптимальною є ширина міжряддя 50 см. Більш вужче міжряддя (50 см проти 70 см) спричиняє більший вплив на кінцевий урожай та краще відгукується на додавання більш інтенсивних методів управління.

 1. Обробка насіння

Ваша мета як виробника сої – отримати гарно розвинуті та рівномірні сходи, що є практично неможливим без комплексної обробки насіння.

Висновки:

 • Ранній посів і використання більш пізніх за вегетацією сортів підвищує врожайність сої.
 • Фосфор дуже часто є причиною обмеження рівня врожайності сої.
 • Намагайтеся сформувати рослини з більшою кількістю бобів. Додавання ще одного боба на рослині додає 140 кг/га врожаю. Надійно захищайте листову поверхню – приблизно 60% урожаю зерна сої формується в середньому ярусі рослин (7–13 вузли).
 • Посів більш вузькими міжряддями (50 см проти 70 см) підвищує врожайність. Рослини сої посіяні вужче краще реагують на чинники інтенсифікації.
 • Сорти сої досить сильно відрізняються між собою реакцією на практики управління, тому вибір правильного сорту має важливе значення.

І на завершення, давайте спробуємо оцінити реальність прибутковості рекордних урожаїв сої.

Таблиця 3. Розрахунок прибутковості вирощування рекордних урожаїв сої, грн./га

  Стандартна технологія Рекордний урожай
Обробіток ґрунту 1 000 1 200
Протруювання насіння 650 750
Внесення мінеральних добрив N30 1 260
Внесення мінеральних добрив N300P120K120 16 000
Посів 2 800 3 000
Внесення ґрунтового гербіциду 630 630
Внесення страхового гербіциду 1 030 1 030
Внесення грамініциду 630 630
Фунгіцидно-інсектицидний захист, позакореневе живлення 1 230 1 500
Фунгіцидно-інсектицидний захист, позакореневе живлення 1 380 1 500
Фунгіцидно-інсектицидний захист, позакореневе живлення 1 500
Фунгіцидно-інсектицидний захист, позакореневе живлення 1 500
Зрошення 15 000
Десикація посівів 920 920
Збирання врожаю 730 1500
Оренда землі 5 000 5 000
Всього затрат, грн. 17 260 51 660
Плановий урожай, т/га 3 7
Вартість зерна, грн./т 10 000 10 000
Дохід, грн./га 30 000 70 000
Прибуток, грн./га 12 740 18 340

Цей розрахунок має виключно інформативний характер із метою надихнути вас на роздуми. В розрахунку було взято порівняння затрат за планових урожайностей 3 т/га та 7 т/га. Як ви бачите, навіть за більш суттєвого рівня затрат, рекордні врожаї сої можуть бути більш прибутковими. А рішення щодо вибору підходів і технологій завжди лишається за вами.

Віталій Грищенко, керівник відділу технологічної підтримки ТОВ «ФІРМА ЕРІДОН»

Залишити коментар: