Новини, Рослинництво

Припосівне органо-мінеральне добриво БС «ВітаСтар РК+S»

03.03.2023

Припосівне органо-мінеральне добриво БС «ВітаСтар РК+S»

БС «ВітаСтар РК+S» – це висококонцентроване органо-мінеральне добриво з вмістом органічної речовини – 52,9%, Р2О5 – 35,9%, К2О – 18,5% та SO4 – 0,9-1,0 % на 1 кг бакової суміші. Є універсальним припосівним добривом під озимі та ярі культури.

Вноситься разом із азотним добривом (КАС/карбамід). Застосовується:

– під передпосівну культивацію, лущення, РТС;

– при сівбі у рядок;

– як прикореневе підживлення;

– по вегетації для позакореневого підживлення.

Порівняльна оцінка та ефективність внесення БС «ВітаСтар РК+S» до тукових комплексних добрив при сівбі

Найкраще тверде припосівне добриво під усі сільськогосподарські культури є амофос. Він має велику кількість діючої речовини фосфору в своєму складі в залежності від марки виробника (N10P46, N18P48). На ринку України є багато інших фосфоровмісних добрив: сульфоамофос, діамофос, нітрофоска, нітрофос, нітроамофоска, нітродіамофос, суперфоска, карбоамофос, карбоамофоска, метафосфат кальція, метофосфат амонія, поліфосфат амонія та інші. Основним складовим елементом фосфорного живлення у більшості цих добрив є аніон Н2РО42-, який поглинається рослинами із ґрунтового розчину. Протягом року аніон Н2РО42- переміщається у ґрунті на незначну відстань 0,8 – 1,0 см. Коефіцієнт використання фосфору з цих добрив відносно невеликий, оскільки не перевищує 25-27% від діючої речовини.

Основним недоліком таких добрив при внесенні у ґрунт є хімічне зв’язування аніону Н2РО42- у слаборозчинні сполуки – фосфати кальцію та магнію. Особливо швидко цей процес відбувається на карбонатних ґрунтах, а також у посушливих умовах, за яких карбонати кальцію та магнію переміщуються у верхні шари ґрунту. Також прискорюють цей процес поверхневий і нульовий обробітки ґрунту, які в даний час набули широкого поширення у виробничих умовах на великих площах. У таких умовах, у разі удобрення сільськогосподарських культур твердими комплексними фосфоровмісними добривами, рухомий фосфор з добрив швидко зв’язується з ґрунтом, що призводить до зменшення його доступності для рослин.

Таким чином, перспективнішими є рідкі комплексні добрива (РКД або концентрати РКД), які виготовлені на основі поліфосфорної/пірофосфорної кислоти або на основі монофосфата калію (з кислим рН), адже ці речовини  не мають вищезгаданих недоліків. Монофосфат калію (з кислим рН) або солі цих двох кислот не вступають у хімічну взаємодію з карбонатами кальцію та магнію. Тому і мають високий коефіцієнт засвоєння рослинами.

БС «ВітаСтар РК+S» виготовлена з монофосфата калію. За допомогою коректорів кислотності, які є у складі, робочий розчин бакової суміші має рН(розчину) = 4,2 – 4,7. Засвоєння елементів живлення рослиною з бакової суміші становить 87 – 91%. Кисла компонента БС «ВітаСтар РК+S» дає змогу частково перетворювати нерухомі фосфати в ґрунті у доступні елементи для живлення культур.

Розглянемо використання БС «ВітаСтар РК+S» під ярові культури. Тукові добрива малоефективні при посіві під ярі культури, тому що ефективність сухих мінеральних добрив сильно залежить від своєчасності та кількості опадів, від періоду напіврозпаду гранули та діючої речовини. Якщо опади випадуть вже після формування кореневої системи рослини, то добриво не встигне розчинитись у ґрунті для підживлення рослини під час вегетаційного періоду.

При внесенні БС «ВітаСтар РК+S» в ґрунт, завдяки органічній складовій, підвищується чисельність мікроорганізмів «аборигенів», їх титр та життєздатність, підвищується температура ґрунту на 1,0 – 1,5°С (дає змогу раніше висіяти), прискорюється накопичення гумусу, поліпшується ефективність використання мінеральних добрив, що дозволяє зменшити внесення комплексних/складних припосівних добрив. Мінеральна складова бакової суміші при внесенні в ґрунт є вже рідкою та доступною формою живлення для культур. При внесенні БС «ВітаСтар РК+S» з КАС або з карбамідом при висіві ярих культур рідкі добрива споживаються більш рентабельніше, ніж тверді/туки. Цей агроприйом ефективно застосовувати в зоні недостатнього зволоження.

Розглянемо використання БС «ВітаСтар РК+S» на озимині. При посіві озимини з гранульованих/тукових добрив використовується культурою з осені: азот – 20 – 30%, фосфор – 8 – 10%, а решта їх – навесні, то з БС «ВітаСтар РК+S» фосфорна складова одразу є в доступній для рослин формі та використовується на 27 – 30 % з осені, а органічна речовина та решта фосфору – навесні.

Є ще один фактор переваги – це пролонгована дія БС «ВітаСтар РК+S» ранньою весною, так як, при внесенні азотних добрив (КАС, селітра, карбамід) рано навесні, азот культурою споживається повільно, але впевнено, при температурі 0˚С…+2˚С, а фосфор з твердих/тукових добрив починає свою дію при температурі +8˚С (чіткого вікна від 5 – 6 днів), то органічна речовина не потребує температур вище +5˚С (відновлення вегетації), а поступово поглинається культурою при t = +2˚С. Такий спосіб живлення запобігає гибелі озимих культур при зимових відлигах та весняних приморозках максимально підтримуючи культуру та не використовуючи вже накопичені цукри на перезимівлю, а концентруючи їх на продуктивність.

Фірма ПП «ВКФ «ІМПТОРГСЕРВІС» рекомендує під передпосівну культивацію/лущення/РТС внести КАС (50 – 150 кг/га) + БС «ВітаСтар РК+S» (2 кг/га). При використанні висококонцентрованої БС «ВітаСтар РК+S» необхідно приготувати маточний розчин: 1 кг бакової суміші легко розчиняється у 40 л води. Після приготування маточного розчину він додається в КАС. Або, якщо господарства не використовують КАС, то можна застосувати карбамід. Розрахунок ведеться на 1 га: 1 – готується маточний розчин з карбаміду (20 – 25 кг на 100 л води); 2 – готується маточний розчин з БС «ВітаСтар РК+S» (2 кг бакової суміші на 80 л води). Змішати два розчини та додати води до норми робочого розчину 200 л/га.

Доведено багатьма науковими установами, що БС «ВітаСтар РК+S» у дозі 6 кг/га замінює 150 кг/га нітроамофоски (N16P16K16). Вносити її в такій дозі при сівбі не можна через високу концентрацію органічної речовини (запобігання опіків кореневої системи). Тому експериментальним шляхом була розрахована оптимальна доза внесення бакової суміші в дозі 2 кг/га, яка з вищевикладеного замінює по д.в. 8 кг/га N16P16K16 (за фізичною вагою 50 кг/га), але з вищою ефективністю поглинання діючої речовини.

З економічної точки зору: ціна на січень 2023 року на N16P16K16 складає 40 000 грн/т. При внесенні її у дозі 100 кг/га = 4000 грн/га відповідно 8 кг/га за д.в. з N16P16K16 = 2000 грн/га, а БС «ВітаСтар РК+S» має вартість 867 грн/га. Але! Не тільки розглядається економічний ефект при застосуванні БС «ВітаСтар РК+S», а якісний та кількісний.

Переваги застосування БС «ВітаСтар РК+S»

– виробництво і собівартість БС «ВітаСтар РК+S» дешевше, ніж твердих/тукових добрив;

– краще розподіляється по поверхні ґрунту (можна вносити у рядок);

– не має у своєму складі токсичних для культур речовин;

– більш ефективно засвоюється рослинами, особливо у посуху;

– поживні речовини мають вже доступну форму для живлення культур;

– діюча речовина засвоюється на 87 – 91%, а у фосфоровмісних тукових добривах 20 – 25%, максимум 27% (сульфоамофос);

– у разі недостатньої кількості вологи в ґрунті рослини отримують і додаткову кількість доступної вологи, яка не витрачається на розчинення гранули та діючої речовини з твердих/тукових добрив;

– при внесенні в ґрунт збільшується кількість рухомих фосфатів протягом вегетаційного періоду, чим у випадку застосування твердих ортофосфатів;

– бакова суміш не зв’язується у ґрунті катіонами Ca2+ та Mg2+;

– містить у своєму складі органічну речовину 52,9 % на 1 кг БС, яка має пролонговану дію;

– безперервно використовується культурою в 2 етапи: 1 – мінеральна частина; 2 – органічна речовина;

– вноситься обприскувачем;

Особливості застосування

За добу, перед використанням, бакову суміш  необхідно поставити в тепле приміщення з температурою не нижче +18°С для кращого приготування маточного розчину.

БС «ВітаСтар PK+S» сумісна з усіма зареєстрованими в Україні гербіцидами та агрохімікатами, але в кожному конкретному випадку слід перевіряти на сумісність.

Робочий та маточний розчини не підлягають тривалому зберіганню і повинні бути використаними протягом доби.

При використанні  дотримуватися звичайних заходів безпеки.

Бакова суміш є екологічно чистим продуктом, абсолютно безпечним для культури і довкілля.

Кумулятивний ефект є. Має пролонговану дію.

Умови зберігання: при температурі від -15 °С до + 40 °С.

Термін зберігання: три роки з дня виготовлення в  непошкодженій заводській упаковці.

Тара: 6 кг

Рекомендації щодо застосування

Припосівне органо-мінеральне добриво БС «ВітаСтар РК+S»

Приготування робочого розчину

ОБОВ’ЯЗКОВО! Приготувати маточний розчин перед використанням із розрахунку: 1 кг БС «ВітаСтар РК+S» легко та швидко розчиняється у 40 л води.

  1. При застосування БС «ВітаСтар РК+S» з КАС необхідно приготувати маточний розчин (2 кг/га БС «ВітаСтар РК+S» на 80 л води). Маточний розчин додати в КАС.
  2. При застосуванні карбаміда робиться 2 маточних розчини: 1 – на 100 л води 20-25 кг/га карбаміда; 2 – на 80 л води 2 кг/га БС «ВітаСтар РК+S». Змішати між собою і довести до норми робочого розчину 200 л/га.

Припосівне органо-мінеральне добриво БС «ВітаСтар РК+S»

ПП «ВКФ «ІМПТОРГСЕРВІС»
Україна, 49008, м. Дніпро, вул. Наримська, 33-35
тел: + 38(067) 633-61-33, +38(095) 724-41-83, +38(067) 633-62-88
https://imptorgservis.com.ua
www.imptorgservis.uaprom.net
E-mail: imptorgservis@ukr.net

Залишити коментар: