Гість номера

ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” – провідний аграрний ЗВО Тернопільщини

20.08.2022

ВП НУБіП України

У далекому 1959 році у невеличкому галицькому містечку Бережани розпочав свій шлях технікум механізації та електрифікації сільського господарства. І з того часу, пройшовши кілька етапів реорганізації – від технікуму до коледжу, а потім до інституту, заклад вищої освіти, який сьогодні є одним із 11 відокремлених підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України, прокладає дорогу до майбутнього успіху, реалізації омріяних думок і планів юнаків та дівчат.

Ми пишаємося тим, що є в структурі флагмана української освіти і науки Національного університету біоресурсів і природокористування України. Наша мета – зберігати та примножувати традиції рідного закладу, сприяти прогресу наукової думки, робити вагомий внесок у розвиток української вищої школи.

Освітньо-виховний процес у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» організований так, щоб не тільки підготувати висококваліфікованого фахівця, а й сформувати гармонійно розвинену особистість, соціально активну і національно свідому, наділену високими моральними якостями та патріотичними почуттями.

ВП НУБіП України

Навчальну, наукову, виховну, навчально-виробничу діяльність забезпечують 3 факультети, 10 кафедр, 3 відділи, структурний підрозділ з навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти. Освітній процес в інституті забезпечують 65 науково-педагогічних працівників, зокрема 7 докторів наук, професорів, 43 кандидати наук, доценти.

Підготовка фахівців у інституті здійснюється за 11 спеціальностями ОС «Бакалавр»: «Економіка», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Екологія», «Комп’ютерні науки», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Агрономія», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Агроінженерія», «Туризм» та 3 спеціальностями ОС «Магістр»: «Економіка», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Агроінженерія».

При кафедрах інституту створені та функціонують сучасні навчальні аудиторії, лабораторії, кабінети, майстерні загальною площею 17891,7 м2.

Матеріально-технічна база інституту відповідає вимогам, що дають можливість готувати висококваліфікованих фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Останніми роками подальший розвиток отримало комп’ютерне забезпечення освітнього процесу, а саме: оновлення парку сучасної комп’ютерної техніки, впровадження локальних комп’ютерних мереж та новітніх інформаційних технологій.

ВП НУБіП України

У ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» до послуг студентів – наукова бібліотека, читальний зал, гуртожиток, функціонують гуртки художньої самодіяльності, найбільший у Тернопільській області спортивний зал, де є різноманітні спортивні секції.

Здобувачі вищої освіти інституту є активними учасниками Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, за результатами яких здобувають призові місця. Крім теоретичного навчання, студенти мають можливість практично стажуватись як в Україні, так і за її межами (Польща, Німеччина, Швейцарія, Австрія).

У навчальному закладі активно функціонують студентська рада та студентський профком, які працюють у напрямі створення дозвілля здобувачів вищої освіти. Свою діяльність вони скеровують на удосконалення навчально-виховного процесу, виховання духовності й культури студентів, підвищення соціальної активності та відповідальностістудентської молоді. Студентська рада тісно співпрацює з адміністрацією інституту, бере участь в організації різноманітних культурних, інформаційних, духовних та спортивних заходів. Здобувачі вищої освіти інституту проходять практику на провідних підприємствах України, з якими укладено угоди про співробітництво.

В інституті щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції за участю провідних українських та зарубіжних закладів вищої освіти, студентські науково-практичні конференції, на яких обговорюються проблеми розвитку національної економіки, вищої освіти. Наукова робота проводиться за 12 ініціативними кафедральними тематиками.

ВП НУБіП України

Одним із основних напрямів діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» є розвиток міжнародного співробітництва, підготовка фахівців для здійснення професійної діяльності на рівні європейських стандартів. Постійно розширюються міжнародні зв’язки, підписано низку договорів із зарубіжними партнерами – закладами вищої світи (Економіко-гуманітарний Університет у Варшаві (Польща), Університет третього віку у Громадці (Польща), Університет економіки в Бидгощі), які приймають активну участь в освітньо-науковому процесі інституту.

Інститут також підтримує міжнародне співробітництво з Університетом Бельсько-Бяла, природничим Університетом в Любліні, Поморською академією в Слупську, Опольським осередком сільськогосподарського дорадництва в Лосьові, Жешівським університетом за Програмою ERASMUS+.

Залучення роботодавців провідних підприємств до участі в освітньому процесі, узгодження освітніх програм зі стейкхолдерами, співпраця з передовими підприємствами регіону щодо проходження студентами практик; скерування здобувачів вищої освіти на стажування за кордоном, – усі ці фактори забезпечують успішне працевлаштування випускників нашого інституту.

Жибак Мирон Миколайович, директор ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут»,
професор, доктор економічних наук

Залишити коментар: