Рослинництво

Біологічний метод захисту посівів від шкідників

25.06.2020

Перехід на екологічні технології вирощування с.-г. культур, в основі яких – застосування біологічних методів захисту рослин, передбачає не просто відмову від мінеральних добрив і отрутохімікатів, а глибоке розуміння процесів, що відбуваються у природі. Управляючи процесами росту та розвитку рослин, регулюючи чисельність мікроорганізмів і ґрунтових представників тваринного світу, забезпечуючи стійкість рослин до шкідників і хвороб, можна отримувати якісну продукцію з мінімальними матеріальними, трудовими затратами та високу врожайність сільгоспкультур.

Смуга з фацелії, засіяна вздовж краю поля, де зможуть жити та розмножуватися корисні комахи-ентомофаги, здатна знищити чимало шкідників і уникнути використання хімічних засобів

Завданням аграрія, який піклується про охорону навколишнього середовища та має бажання вирощувати якісну продукцію, є максимальне наближення сільськогосподарської діяльності до співіснування усіх живих організмів і гармонійної їх рівноваги. Порушення природного балансу, у результаті розмноження будь-якого одного виду, призводить до збільшення чисельності іншого виду, для якого перший виступає джерелом живлення. Ці процеси протікають як у прямому (збільшення чисельності шкідників), так і зворотному напрямках (зменшення чисельності шкідників), за якого поступово відновлюється рівновага живих організмів.

Біологічний метод захисту рослин (далі – біометод) – це регулювання чисельності шкідливих організмів за допомогою їхніх природних ворогів: хижаків, паразитів, антагоністів і продуктів їхньої життєдіяльності – антибіотиків, ферментів, феромонів, гормонів,  а також використання методів гібридизації, променевої та хімічної стерилізації.

Біометоди безпечні для людей, тварин, рослин і ентомофагів, основною їхньою перевагою, як порівняти зі застосуванням отрутохімікатів, є те, що вони не знищують корисних мікроорганізмів, комах і тварин. Біометоди базуються на використанні зоофагів, ентомопатогенних мікроорганізмів, гербіфагів, антибіотиків, феромонів, ювеноїдів, біологічно активних речовин, що регулюють розвиток і розмноження шкідливих організмів.

Біологічні заходи проти шкідників умовно можна розділити на дві основні групи. Одна група основана на використанні корисних безхребетних (паразитичних і хижих комах, кліщів) і хижих хребетних (птахів). Інша – на застосуванні біологічних препаратів, основу яких складають живі мікроорганізми та віруси.

Щоб максимально наблизити виробничі агроценози до природних умов потрібно вирощувати сидеральні та проміжні культури, які мають низку агрономічно-цінних переваг і фітосанітарні властивості, що активно оздоровлюють ґрунт від шкідників. Наприклад, посіви гірчиці білої зменшують чисельність дротяників у ґрунті, є профілактичним засобом від горохової плодожерки й інших шкідників. До того ж, посіви гірчиці білої покращують умови життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і черв’яків, а це призводить до зменшення захворювань рослин і підвищення урожайності.

Сезонна колонізація зоофагами

Важливу роль в оптимізації фітосанітарного стану посівів відіграють екологічно обґрунтовані методи збагачення агроценозів видами корисних організмів – це сезонна колонізація зоофагами. Велику увагу приділяють сезонній колонізації трихограми; колонізації зоофагів і акарифагів у захищеному ґрунті (фітосейулюс, енкарзія, галиця афідіміза та ін.); інтродукції та акліматизації зоофагів для боротьби з карантинними видами шкідників; внутрішньо ареальне переселення ентомофагів (шовкопрядного теленомуса, агеніаспіса тощо).

  • Трихограми (Trichogramma West) – паразитичні комахи, яких застосовують для захисту сільськогосподарських культур від комплексу совок, кукурудзяного метелика, лугового метелика та інших лускокрилих шкідників. Використання ентомологічного препарату трихограми забезпечує проведення до 80% усіх заходів щодо контролювання чисельності комах-шкідників у біологічному захисті рослин.
  • Галиця афідіміза (Aphidoletes aphidimyza Rond) – є досить ефективною для боротьби з низкою видів попелиць на овочевих і декоративних культурах в умовах захищеного ґрунту, біологічна ефективність захисту проти попелиць становить 80%.
  • Енкарзія (Encarsia formosa Gah) – призначена для боротьби з оранжерейною білокрилкою на овочевих і декоративних культурах. В умовах захищеного ґрунту, біологічна ефективність енкарзії проти тепличної білокрилки становить 70%.
  • Фітосейулюс (Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot) – призначений для боротьби з павутинними кліщами на овочевих і декоративних культурах в умовах захищеного ґрунту, біологічна ефективність фітосейулюса проти павутинного кліща становить від 85% до 90%.
  • Сонечко семикрапкове(Coccinella septempunctata) – живиться попелицями, кокцидами, яйцями лускокрилих, трипсами тощо.

Мікробіологічні препарати

Наведемо діючу речовину та принцип дії деяких мікробіологічних препаратів, які є найбільш поширеними й ефективними:

– Комплекс природних авермектинів, які продукуються не патогенним ґрунтовим грибом – Streptomyces avermitilis. Авермектини – це високоспецифічні нейротоксини, що проникають в організм комах (цілого ряду гризучих – листокруток, плодожерок, різних видів тлі, рослинних кліщів, комплексу рослинних трипсів) і уражують їхню нервову систему.

– Препарати на основі бактерій роду Salmonella є збудниками хвороб гризунів. Вказані бактерії є безпечними для людей, домашніх тварин, птиці, бджіл, корисних комах. Потрапляючи в організм гризунів, викликають у них хвороби та призводять до їхньої загибелі, як правило через 3–16 діб після ураження.

– Спори гриба Beauveria bassiana у суміші з каоліном можуть уражати понад 70 видів комах, викликаючи в них захворювання, що має назву біла мускардина. Потрапляючи на поверхню комахи, спори гриба проростають через м’які ділянки поверхні тіла, проникають у середину організму, заповнюють його грибницею та викликають загибель. Грибниця проростає на поверхні тіла комахи та в умовах достатньої вологи покриває тіло білим пухнастим нальотом конідієносців зі спорами.

– Препарат на основі бактерії Bacilius thuringiensis var застосовують проти комплексу листогризучих лускокрилих, колорадського жука та його личинок, павутинного кліща, гусениці капустяної совки, капустяної молі, лугового метелика й інших. Потрапляючи в організм шкідників, препарат спричиняє розлади роботи кишківника, у наслідок чого порушується живлення та пригнічується синтез РНК у клітинах камах. Масова загибель шкідника спостерігається вже на 3–7 добу.

– Спори та білкові кристали мікробної культури Bacilius thuringiensis var. Curstaki – білкові кристали уражують шкідливих комах одразу після обробки, а самі Bacilius thuringiensis виробляють нові білкові кристали, що забезпечують пролонговану дію препарату.

– Препарат на основі ентомопатогенних бактерій Bacilius thuringiensis var. Galleriae містить білкові кристали й інертний наповнювач. Препарат потрапляє в організм комахи разом з їжею. Якщо кількість поглинутого ендотоксину висока, то комаха гине протягом доби. Якщо доза ендотоксину не смертельна, то у комахи починається параліч, вона припиняє споживати їжу та не наносить рослині суттєвої шкоди. Препарат є досить ефективним у боротьбі з гусеницями та личинками метеликів, що пошкоджують листя плодових дерев і кущів. Вказана бактерія є безпечною для рослин, теплокровних тварин, бджіл і корисних комах.

Отже, біологічний метод є основним стратегічним екологічно безпечним методом захисту сільськогосподарських культур від шкідливих об’єктів, рівень розвитку якого визначає ступінь продовольчої безпеки держави, якість харчування населення та здоров’я нації. На жаль, біологічні методи захисту рослин у нашій країні не перебувають на етапі стрімкого розвитку, тому їх потрібно відроджувати, адже за ними – майбутнє. Чим раніше аграрії це зрозуміють, тим буде краще для усього суспільства. В іншому випадку, природні явища, так звана «помста Природи» все одно змусить сільгоспвиробників переходити до альтернативних, більш ощадних біологізованих технологій, але вже з більш вираженими негативними наслідками для людства.

Нині в Україні виникла об`єктивна необхідність повернення втраченого за роки незалежності іміджу однієї з провідних країн практичної біологізації захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур`янів і прискореного розвитку біологічних засобів захисту рослин, як визначальної складової світової стратегії стійкого сільського господарства.

© Наталія Негуляєва, канд. с.-г. наук, с. н. с.

Залишити коментар: