Новини, Рослинництво

Ключовий момент осені: гербіцидний захист зернових

08.09.2022

Олександр Джам, технічний експерт з підтримки гербіцидів на польових культурах, компанія «Сингента»

Восени після посіву озимих культур складаються сприятливі умови для розвитку не тільки сходів зернових, а й бур’янів. Саме в цей час бур’яни негативно впливають на рівень продуктивності культури.

Ключовий момент осені: гербіцидний захист зернових

Фото 1. Типове забур’янення зимуючими бур’янами посівів озимої пшениці

Найчастіше з осені сильно забур’янюються поля пшениці і ячменю ранніх термінів сівби після ранніх попередників: гороху, ріпаку, зернових, соняшнику тощо. (Фото 1). В осінній період великої шкоди посівам озимої пшениці завдають осот рожевий, осот жовтий, падалиці ріпаку й соняшнику, зимуючі бур’яни: жовтозілля весняне, латук дикий, види маку, талабан польовий, види ромашки, сокирки польові, жовтушник розчепірений, кривоцвіт польовий, фіалка польова, види сухоребрика Льозеля, підмаренник чіпкий, дескурайнія Софії, злинка канадська.

Останніми роками майже в усіх регіонах України поряд із звичними дводольними бур’янами посилилася засміченість посівів зернових культур злаковими бур’янами. Їх чисельність помітно зросла, передусім це стосується вівсюга й метелиці звичайної, курячого проса та мишію на зріджених посівах. (Фото 2).

Цілком очевидно, що ми повинні якомога швидше й ефективніше допомагати культурі здобути кращі умови в конкуренції з бур’янами за світло, вологу, поживні речовини, щоб уже на першому етапі розвитку сформувати хороший потенціал урожаю.

Ключовий момент осені: гербіцидний захист зернових

Фото 2. Засміченість посівів зернових культур метлюгом звичайним, Київська обл.

Досвід осіннього застосування гербіцидів переконливо доводить, що вдається досягти максимального рівня в контролі падалиці ріпаку (особливо ІМІ), падалиці соняшнику, а також важкоконтрольованих навесні зимуючих бур’янів. Зниження забур’яненості в цей період суттєво сприяє зимівлі посівів зернових, особливо зріджених. За даними низки досліджень, при застосуванні одного й того самого гербіциду восени завжди вдається зберегти врожаю в середньому на 2–3 ц/га більше порівняно з весняним застосуванням.

Пояснення цьому дуже просте й логічне. Навесні, коли починаються традиційні обробки гербіцидами, окремі бур’янів, як-от падалиця ріпаку, особливо IMI-стійка, фіалка польова, глуха кропива, активно цвітуть і великої шкоди вони вже завдали тим, що використали вологу, елементи живлення, сонячну енергію. Крім того, більшість традиційних «весняних» гербіцидів не здатна контролювати перерослі й добре розвинені бур’яни, а багаторічне їх застосування призводить до збільшення кількості стійких видів бур’янів, передусім підмаренника чіпкого, видів ромашки, маку польового, фіалки й інших.

Отже, з агрономічного, економічного й організаційного поглядів, боротьбу з бур’янами в посівах озимої пшениці оптимально починати саме восени.

У спілкуванні з агрономами звучать майже одні й ті самі питання. Чи доцільно застосувати гербіциди з осені? На якій мінімальній стадії розвитку культури безпечно застосувати гербіцид? Потрібно чекати сходів усіх бур’янів чи ні? Чи забезпечить гербіцид тривалий захист культури від зимуючих видів дводольних бур’янів, падалиці ріпаку й соняшнику, амброзії?

На такі питання я відповідаю традиційно: так, не всі «весняні» гербіциди безпечні й ефективні для застосування восени. Алгоритм вибору гербіцидів для осіннього застосування повинен враховувати три основні чинники:

  1. властивості гербіциду;
  2. культура-попередник;
  3. видовий склад домінантних бур’янів на полі.

Скажімо, при виборі безпечного й ефективного гербіциду для осіннього застосування неодмінно слід зважати на такі властивості:

  • відсутність негативного впливу на морозостійкість рослин;
  • контроль широкого спектра зимуючих бур’янів і повний контроль будь-яких видів падалиці ріпаку й соняшнику, зокрема стійких до імідазолінонів та сульфонілсечовин;
  • висока ефективність при +5 °С.

Щоб отримати обґрунтовані відповіді на традиційні питання про осіннє застосування гербіцидів на зернових науковий відділ компанії «Сингента» провів цілу низку дослідів у Київській, Вінницькій, Чернігівській і Херсонській областях у 2019–2022 роках.

Досліди проводилися в умовах створення штучних фонів шляхом висіву трьох видів IMI-ріпаку F2, соняшнику та інших шкодочинних видів. Крім того, в посівах були наявні метлюг звичайний, підмаренник чіпкий, види ромашки, сокирки польові, талабан польовий, дескурайнія Софії, види редьки, волошка синя, фіалка польова, вероніка, види кропиви. Згідно зі схемою дослідів, гербіциди Дербі®, Логран®, Пік®, Твіст™ та їх суміші порівнювалися із зареєстрованими конкурентними продуктами, у яких «задекларовано» подібний спектр дії. Гербіцид вносили в середині – в кінці жовтня 2020 року та на початку – в середині листопада 2021 року. Фази розвитку озимої пшениці були від двох листків до початку кущіння залежно від року й локації.

Крім традиційного застосування гербіцидів по сходах, у дослідах оцінювалася також можливість застосовувати гербіциди і їх суміші до появи сходів культури та бур’янів. Проаналізувавши дворічні результати осіннього застосування гербіцидів, дійшли висновку, що осінній захист озимої пшениці і ячменю можна починати ще до появи сходів культури, до початку кущення і не треба чекати, коли зійдуть усі бур’яни.

Ключовий момент осені: гербіцидний захист зернових

Графік 1. Логран ® + Пік ® – відмінний контроль зимуючих бур’янів, незалежно від строків застосування, Херсонська обл., 2020 р.

При досходовому застосуванні гербіцидів або до появи сходів бур’янів, щоб отримати ґрунтову дію, вирішальну роль має наявність мінімальної вологи в ґрунті. Це підтверджують результати дії суміші Логран® і Пік® у Херсонській області 2020 року, де порівнювалася ефективність досходового і післясходового внесення гербіцидів. Загальна чисельність дводольних бур’янів перед зимою зменшувалася вп’ятеро і вдвічі відповідно. (Графік. 1). Бур’яни при післясходовому застосуванні мали типові ознаки дії гербіцидів, і навесні їх повністю не було в посіві. (Фото 3).

Аналогічні результати було отримано в інших локаціях в усі роки дослідження. Ці результати переконливо доводять, що поєднання гербіцидів із різним спектром та пролонгованої ґрунтової дії допомагає досягнути максимального контролю бур’янів.

Алгоритм вибору гербіциду залежно від попередника засновано на різниці в контролі падалиці ріпаку й соняшнику тим чи тим препаратом або їх сумішшю. Досліди наукового відділу компанії «Сингента» показують: якщо попередником озимої пшениці був IMI-ріпак, то базовий гербіцид – Дербі® з нормою витрати 70 г/га, а за наявності на полі ще й мітлиці альтернативою виступає Аксіал® Крос. У контролі падалиці IMI-ріпаку ці продукти мають беззаперечну перевагу.

Ключовий момент осені: гербіцидний захист зернових

Фото 3. Сиптоми дії Лоран® + Пік® на зимуючі бур’яни при післясходовому застосуванні, Київська обл.

Проти падалиці IMI-ріпаку можна застосувати суміш Логран® 10 г/га + Пік® 10 г/га, але вона поступається суміші Дербі® й Аксіал® Крос на 10–15 % за ефективністю. Останні два препарати в кілька разів ефективніші, ніж продукти на основі трибенурон-метилу, йодосульфурону та ін.

Якщо ж попередник – соняшник (усі види), ріпак звичайний, гірчиця й інші культури, краще обрати суміш Логран® 10 г/га + Пік® 10 г/га. Головна перевага цієї суміші перед
Дербі® й Аксіал® Крос – ґрунтовий контроль нових хвиль падалиці соняшнику, ріпаку й амброзії.

Застосування цих препаратів восени на озимій пшениці й озимому ячмені безпечне без сортових обмежень. Гербіциди демонструють високу ефективність навіть при високих рівнях забур’янення. Багаторічні випробування Аксіал® Крос і Дербі® засвідчили, що при внесенні їх восени, ефективніше контролюються домінантні зимуючі дводольні бур’яни, особливо підмаренник чіпкий і падалиця ріпаку, порівняно з більшістю конкурентів. Сприйнятливі види бур’янів зазвичай припиняють рости протягом 48 годин після обробки, жовтіють протягом одного-двох тижнів і повністю гинуть протягом трьох тижнів.

Аксіал® Крос і Дербі® безпечно змішувати із широким спектром гербіцидів та з більшістю фунгіцидів, інсектицидів, регуляторів росту рослин, добрив, мікроелементів. Крім високої ефективності проти метлюга звичайного, до дії Аксіал® Крос надзвичайно чутливі зимуючі дводольні бур’яни: волошка синя, грабельки звичайні, сухоребрик, дескурайнія Софії, дельфіній посівний, хрінниця смердюча, жовтозілля звичайне, незабудка польова, грицики звичайні, ромашка непахуча й лікарська, злинка канадська, талабан польовий, гірчиця польова, роман польовий, грицики звичайні, герань розсічена, мак-самосійка й дикий, зірочник середній, сокирки польові, талабан польовий, підмаренник чіпкий та інші зимуючі види.

Практика контролю IMI-падалиці ріпаку переконливо засвідчує перевагу осіннього захисту, а перенесення цього агроприйому на весну – технологічна помилка. Аналіз застосування Аксіал® Крос в осінніх умовах минулих років дуже переконливо показує високий рівень активності проти домінантного комплексу зимуючих бур’янів у більшості випадків при нормі витрати 0,7 л/га. У результаті спостережень за розвитком бур’янів виявлено, що застосування гербіцидів призводило до їх ослаблення й загибелі.

Ключовий момент осені: гербіцидний захист зернових

Фото 4. Ефективність осіннього застосування Аксіал® Крос (передній план) та Дербі® (задній план) на фоні контролю, Вінницька обл.

Результати досліджень дозволяють зробити однозначний висновок, що в Аксіал® Крос і Дербі® відмінна ефективність проти IMI-падалиці ріпаку. При осінньому внесенні ефективність Аксіал® Крос і Дербі® була майже на одному рівні. На Білоцерківській дослідній станції (26 ДПВ) ефективність Аксіал® Крос навіть при нормі 0,7 л/га була на рівні 93–96 %, а при нормі 0,9 л/га сягала 98–99 %. Натомість конкурентні продукти не контролювали IMI-падалицю ріпаку. (Фото 4). Аналогічні результати було отримано на Вінницькій і Херсонській дослідних станціях.

Навесні 2021 року при оцінці ефективності осіннього застосування Аксіал® Крос і Дербі® зафіксовано просто відмінний результат. Ділянки з цими гербіцидами були абсолютно чисті від злакових і дводольних бур’янів, зокрема від падалиці IMI-ріпаку й соняшнику. (Фото 5). Рослини ріпаку, які мали 6–8 листків на момент внесення гербіцидів, навіть при 100 % втрати листя восени під час теплої зими здатні зберігати корінь, який може відновлювати вегетацію навесні. У варіанті Аксіал® Крос з нормою витрати 0,9 л/га та Дербі® 70 г/га з ПАР відростання ріпаку не спостерігалося. Цей результат ще раз доводить, як важливо враховувати час застосування і фазу розвитку падалиці IMI-ріпаку на момент внесення гербіцидів.

Ключовий момент осені: гербіцидний захист зернових

Фото 5. Ефективність осіннього застовання Аксіал® Крос ( передній план) та Дербі® (задній план) на фоні контролю, Вінницька обл., весна 2021 р.

Аналіз даних про осіннє застосування гербіцидів компанії «Сингента» дає підстави для чіткого висновку: майже завжди один гербіцид, ефективний проти падалиці IMI-ріпаку чи соняшнику, не забезпечує надійний контроль фіалки, кропиви й герані, не має пролонгованої дії на бур’яни, які з’являються після обробки. Тому врахування домінантних бур’янів допомагає максимально правильно обрати гербіцид-партнер для підсилення дії проти важкоконтрольованих видів дводольних бур’янів.

У наших дослідах найкращим партнером для Дербі® і Твіст™ виявився Логран® у нормі 10 г/га. Зазвичай демонстрація результатів застосування Логран® у сумішах викликає подив і вражає своєю ефективністю. Хоча цей препарат уже давно продається в Україні, багато агрономів або забули про нього, або досі не знають. Тому варто ще раз нагадати про особливості цього гербіциду.

Логран® активний проти широкого спектра широколистих бур’янів: видів щириці, вероніки, маку, жабрію, ромашки, сухоребрика, кропиви, проти лободи білої, портулаку городнього, редьки дикої, гірчиці польової, зірочника середнього, падалиці соняшнику, ярутки польової, волошки синьої, дескурайнії Софії, амброзії полинолистої, фумарії лікарської, фіалки трикольорової, підмаренника чіпкого, осоту жовтого й рожевого та багатьох інших. (Фото 6 та 6а).

Ключовий момент осені: гербіцидний захист зернових

Фото 6. Ефективність суміші Логран® + Пік® проти зимуючих видів бур’янів, Київська обл., 2020 р.

Ключовий момент осені: гербіцидний захист зернових

Фото 6а. Контрольна ділянка

У посівах озимої пшениці і ярого ячменю Логран® рекомендується застосовувати з нормою витрати 6,5–10 г/га залежно від спектра і чисельності бур’янів. Оптимальний термін застосування – від фази 2-х листків до початку трубкування культури, але гербіцид можна застосовувати навіть до фази прапорцевого листка культури. Ефективність препарату підвищується, якщо бур’яни під час внесення перебувають на ранній, найуразливішій фазі: 2–4 листки в однорічних, 4–5 кілець у підмаренника чіпкого та розетка до 5 см у багаторічних. Логран® ефективний при низьких температурах, починаючи з +5 °С.

На основі результатів досліджень встановлено найоптимальніші комбінації гербіцидів для осіннього застосування.

1) Дербі® 50 г (70 г) + Логран® 10 г рекомендується за наявності на полі падалиці IMI-ріпаку, падалиці соняшнику, вероніки, кропиви, фіалки.

2) Твіст™ 50 г + Логран® 10 г рекомендується за наявності падалиці ріпаку й соняшнику, фіалки.

3) Логран® 10 г + Пік® 10 г рекомендується за наявності на полі падалиці соняшнику, ріпаку звичайного (IMI), кропиви, підмаренника, фіалки, амброзії, вероніки.

4) Логран® 10 г + Пік® 5 г рекомендується за наявності на полі падалиці соняшнику, кропиви, фіалки, амброзії та вероніки.

При осінньому застосуванні гербіцидів агрономи найчастіше запитують про температурний режим. Аналізуючи вплив погодних умов на ефективність гербіцидів протягом наших досліджень 2019–2021 років вдалося встановити чітку закономірність. Для ефективної роботи Дербі®, Логран®, Пік®, Твіст™ та рекомендованих сумішей потрібна денна температура +5…12 °С протягом 5–7 днів після внесення препаратів. При цьому зниження температури вночі до нуля градусів майже не впливає на ефективність препаратів.

Для застосування Аксіал® Крос потрібно мінімум +5 °С денної температури. Не рекомендується обприскувати гербіцидом при денних температурах нижче за +5 С, а також коли рослини перебувають у стані стресу, під час посухи, до чи після різких перепадів температур.

Підсумовуючи описані відмінні результати осіннього застосування гербіцидів «Сингента», гнучкість у виборі часу застосування та можливість підібрати «свою» комбінацію гербіцидів для кожного окремого господарства, треба констатувати, що технології осіннього застосування гербіцидів мають обґрунтований потенціал для подальшого розвитку. Кваліфіковані фахівці компанії «Сингента», які забезпечують технічний супровід цілий рік, завжди готові допомогти вам у цьому.

Залишити коментар: