Рослинництво

LEANUM® – запорука високого врожаю! Перевірено досвідом

10.06.2020

Отримати гарний прибуток без підвищення врожайності та якості вирощуваних сільгоспкультур неможливо. Розуміючи це, кожен господар намагається озброїтися найбільш ефективними технологіями вирощування та кращими препаратами догляду за рослинами. Однак сьогодні вирішальним чинником, що визначає урожайність сільськогосподарських культур, є погодні умови впродовж вегетаційного періоду, які вносять свої корективи у формування врожаю.

На жаль, вплинути на погоду людина поки не може, однак створити умови для гармонійного розвитку рослин і реалізації урожайного потенціалу культур можемо за допомогою оптимізації живлення та покращення забезпеченості рослин усіма необхідними поживними елементами.

Серед усіх продуктів для підживлення (зокрема й позакореневого) виділяється один, який поєднує у собі властивості стимуляторів коренеутворення, запас поживних речовин для живлення рослин, володіє антистресовим впливом і ще багатьма іншими функціями. Це – LEANUM® – інноваційне органічне добриво-пробіотик для відновлення родючості ґрунтів, що містить комплекс корисної ґрунтової мікрофлори у поєднанні з органічними речовинами родючих ґрунтів. Завдяки запатентованій технології виробництва – HTD-Technology®, в одному продукті поєднано несумісні раніше компоненти – природні або «аборигенні» бактерії родючих ґрунтів, органічні, гумінові та фульвові кислоти, амінокислоти та вітаміни, разом із цим збережено їхню цілісність, життєздатність і біологічну активність. Цей продукт є не тільки пробіотиком, що насичує ґрунт корисною біотою, а ще й пребіотиком – він містить елементи для живлення («харчування») тієї мікробіоти, яка вже є у ґрунті.

Український продукт для українських полів досить новий на ринку, але вже добре вивчений і ефективний у різних кліматичних умовах усіх регіонів України. Випробування добрива-пробіотика LEANUM® свідчать про його високу ефективність на ярих культурах. Обробка насіння ярих культур на Агроцентрі Agrii Ukraine у Тернопільській області забезпечила прибавку врожаю до 0,52 т/га гороху, до 0,58 т/га соняшнику та до 0,79 т/га кукурудзи (рис. 1).

Рис. 1. Ефективність обробки насіння ярих культур добривом-пробіотиком LEANUM®

Високу ефективність добрива-пробіотика LEANUM® спостерігали й від обробки насіння ячменю ярого в умовах Сумської області. Перші візуальні ознаки були помітні вже на початку розвитку культури: за їхньою висотою, коефіцієнтом кущення та розвитком кореневої системи (рис. 2).

Розвиток рослин ячменю ярого за обробки насіння добривом-пробіотиком LEANUM® (19.06.2019 р.)

Втім, основний показник ефективності продукту – це прибавка врожайності, яку він забезпечує. У цьому господарстві обробка добривом-пробіотиком сприяє підвищенню урожайності ячменю ярого на 0,7–1,29 т/га або ж 12,5‒24,6 % залежно від сорту.

Рис. 2. Ефективність обробки насіння ячменю ярого добривом-пробіотиком LEANUM®

Високу ефективність добрива-пробіотика LEANUM® спостерігали й за обробки ґрунту. Зокрема, в умовах Тернопільської області внесення цього продукту на ґрунт перед посівом разом із ґрунтовим гербіцидом нормою 2 л/га забезпечило прибавку врожаю на рівні 0,42 т/га, а додаткове внесення 1,5 л/га у фазу BBCH 17-18 (6-7 листків) на фоні внесення у ґрунт – 0,64 т/га.

Рис. 3. Ефективність добрива-пробіотика LEANUM за обробки ґрунту перед посівом

Упродовж вегетації у рослин із ділянки, обробленої добривом-пробіотиком LEANUM®, спостерігали кращий розвиток кореневої системи, що сприяло ефективнішому засвоєнню елементів живлення та вологи з ґрунту, збереженню зеленого забарвлення листя та фотосинтетичної активності рослин

У польових умовах 2020 року застосування LEANUM® разом із гербіцидами ґрунтової дії та рідкими комплексними добривами сприяло високій активності коренеутворення на соняшнику та кукурудзі в різних регіонах України. На фото – рослини соняшника та кукурудзи зі Сумської та Чернігівської областей. Аналогічні результати отримали й у Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях.

Отже, використання добрива-пробіотика LEANUM® є обов’язковим елементом в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Завдяки збагаченню ґрунту мікроорганізмами та підвищенню їхньої активності, ми отримуємо рослини з міцною, добре розвинутою кореневою системою, які є більш стійкими до посухи, високих температур та інших стресових чинників, адже ефективніше засвоюють вологу та елементи живлення, а тому зможуть повністю реалізувати свій потенціал урожаю і дати прибуток господарю.

© Ю. Петренко, канд. с.-г. наук, фахівець із живлення рослин Agrii Ukraine (ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»)

С. Скоромний, канд. с.-г. наук, продукт-мененджер Agrii Ukraine (ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»)

Залишити коментар: