Тваринництво

Профілактика акушерської патології корів у період сухостою

24.09.2013

Ярослав Стравський, д. вет. н., старший науковий співробітник,

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН

Проблема підвищення відтворної здатності корів приваблює своєю важливістю і, в той же час, складна до виконання. Для цього, перш за все, потрібні нові методи диференційованого впливу на статеву функцію і чіткі рекомендації щодо їх практичного виконання.

Головним завданням спеціалістів ветеринарної медицини при лікуванні корів, хворих на акушерські та гінекологічні захворювання, є збереження життя тварин та їх продуктивності. За ним виникає друге, не менш важливе завдання ‒ відновлення відтворної здатності тварин.

Виходячи з цих міркувань лікування тварин має бути  спрямоване на стимуляцію захисних сил їх організму, видалення запального ексудату з ураженого органа, відновлення функцій його тканин, підвищення скоротливої здатності матки та пригнічення розмноження мікроорганізмів у всіх ділянках статевого апарату корів.

Надзвичайно відповідальним є період запуску корів та їх утримання до початку розтелу. Саме цей період є вирішальним у профілактиці патології родів та ускладнень, які часто виникають у післяродовий період і тут немає дрібниць. Так, активний моціон корів протягом сухостійного періоду та з 3‒4-го дня після розтелу, яким більшість господарств ігнорують, сприяє зменшенню на 20 % післяродових ускладнень, прискорює інволюцію матки, дозволяє підвищити заплідненість від першого осіменіння (у дослідах Шарапи Г.С. на 28 %).

З метою профілактики акушерської та гінекологічної патології багато дослідників успішно використовували різні кормові добавки, наприклад, згодовування коровам біовіту-40, сапоніту за 6045 днів до отелення і через 2530 днів після нього, що призводило до скорочення сервіс-періоду на 21 день. Інші автори вдавалися до застосування ветеринарних препаратів: підшкірні ін’єкції 0,5 %-го розчину натрію гумату за 3015 днів до родів, біогенну стимуляцію (екстракт крові і алое) за 1520 днів до отелення, що сприяло скороченню сервіс-періоду на 40,847,9 днів, введення за 60-10 днів до розтелу відаптину, що сприяло зменшенню на 12,2 % випадків затримання посліду та на 19,3 % ‒ субінволюції матки і ендометритів. Парантеральне введення коровам селену, селеніту,  натрію селеніту і барію, селенопірану, селекору за 34 тижні до розтелу в дослідах дозволило зменшити кількість випадків затримання посліду та захворюваність корів на ендометрит у два раза і більше. Позитивний вплив на перебіг родів, прискорення виділення лохій та стан гуморального і клітинного імунітету в організмі корів як до розтелу, так і після родів [28,   29] дало використання у сухостійний період адсорбентів фітопрепаратів (аргехін і содехін). Згодовування коровам до розтелу пророслого зерна пшениці і ячменю із розрахунку 0,1 кг на кожні 100 кг маси тіла з водним розчином мексидолу у дозі 0,1 мл розчину на 100 кг маси тіла за 40 днів до розтелу сприяло скороченню сервіс-періоду у корів-первісток на 29,3 %. Згодовування коровам у сухостійний період вітамінно-мінеральної добавки «Баланс» сприяло кращій підготовці родового каналу до виведення плода і, в подальшому, запобігало виникненню післяродової патології.

Триразове введення 15,0 мл тетравіту з інтервалом 710 днів, 20,0 мл тканинного препарату печінки та 0,2 %-го розчину натрію селеніту в дозі 25,0 мл одноразово, підшкірно за 6045 днів до очікуваного отелу позитивно впливало на перебіг родів та післяродовий період і, як наслідок, на 37,3 % зменшилась кількість випадків затримання посліду і на 26,3 % субінволюції матки. Введення коровам карсилу в дозі 10,0 мл підшкірно за 30, 20 і 10 днів до розтелу і згодовування їм мореніту (1,0 % до сухої речовини корму) у 100 % випадків забезпечувало підвищення своєчасного відходження посліду на 40 %.

При введенні коровам до родів тканинного біостимулятора «плацента активное начало » (ПАН) зареєстровано підвищення заплідненості корів та скорочення тривалості неплідності на 8,7 днів [34].

Парентеральне введення коровам до родів комплексу жиророзчинних вітамінів А, D3, Е сприяло збільшенню загального вмісту ліноленової кислоти, підвищенню синтезу глюкопротеїдів та стимулювало функцію яєчників і матки.

Для післяродового відновлення репродуктивної функції та з метою імунореабілітації хворого організму в імунофармакології широко використовують германій (органічні полімери гермсеквіоксанового типу, представником яких є герматранол). Застосування глибокотільним коровам герматранолу на восьмому місяці тільності, за 35 днів до розтелу і на 35-й день після родів сприяло підвищенню імунобіологічної реактивності організму корів та позитивно вплинуло на клітинну і гуморальну ланку імунітету новонароджених телят.

Згодовування теличкам з 1- до 6-місячного віку ріпакової олії в кількості   4 % до раціону позитивно вплинуло на їх статеву функцію, про що свідчило збільшення правого і лівого рогів матки на 23 ‒ 25 % і висоти маткових залоз у слизовій оболонці рогів на 40 %  порівняно із телицями, яким не задавали олії. Згодовування коровам за 30 діб до отелення впродовж 5 днів 300,0 мл соняшникової олії сприяло скороченню тривалості послідової стадії в 1.3 рази, зниженню інтоксикації організму і прискоренню інволюції матки в 1,2 рази.

Узагальнюючи результати огляду літератури з організації та проведення профілактичних заходів  у сухостійному періоді видно, що правильно проведена підготовка корів до розтелу  зменшує число патологічних випадків під час родів та запобігає розвитку субінволюції матки.